Federaal minister van Telecommunicatie, Overheidsbedrijven en Participaties Rik Daems (VLD) wil van België een van de koplopers maken in het internetgebeuren. Daems is dan ook een vurig pleitbezorger van - veilige - elektronische handel.
...

Federaal minister van Telecommunicatie, Overheidsbedrijven en Participaties Rik Daems (VLD) wil van België een van de koplopers maken in het internetgebeuren. Daems is dan ook een vurig pleitbezorger van - veilige - elektronische handel. Maar wat is nu precies de positie van Rik Daems als minister van Telecommunicatie in het e-commerce-verhaal? E-commerce heeft immers twee raakvlakken: telecommunicatie en handelspraktijken (economische zaken). Bestaat er geen gevaar dat twee (of zelfs meer) departementen in elkaars vaarwater raken? Daems: "Ik zie daar geen probleem, op voorwaarde dat je dezelfde objectieven hanteert. Ik beschouw mezelf als iemand die een staffunctie vervult in een bedrijf. Iemand die mensen duidelijk maakt dat e-handel belangrijk is. Het is mijn taak om te zorgen voor de drager: namelijk de communicatie en telecommunicatie."Moet Daems' rol dan worden omschreven als een facilitator? "Zo kun je het stellen: een facilitator, maar ook een motivator. Hoe harder ik er op duw, hoe meer de collega's aanvoelen dat dit gebied moet worden ontwikkeld. Onze commerciële omgeving heeft wat achterstand op andere landen." België staat op bepaalde vlakken wél aan de wereldtop, bijvoorbeeld op het vlak van de derdegeneratie-GSM's (GSM-toestellen met voldoende capaciteit om te internetten of om bewegende beelden te ontvangen). "Dan zeg ik: ik ga pushen opdat hier zo snel mogelijk licenties worden gegeven. Als die er komen, wordt er business gedaan en komt er geld om de ontwikkelingen verder te financieren. E-commerce zal zich daar ook op baseren. We zullen dan een voorsprong nemen op andere landen."Vraag is hoe regelgevend de Belgische overheid nog kan optreden in een e-commerce-omgeving, die per definitie grensoverschrijdend is. Volgens Daems kan de overheid vooral een rol spelen op het vlak van standaarden en veiligheid. "Er moet toch een basis zijn voor commerciële afspraken. Neem nu de digitale handtekening. Dergelijke projecten lopen samen met Justitie en Economische Zaken. Ik kan vandaag perfect een mondeling contract afsluiten met u. Als we er ons allebei aan houden: 'no big deal'. Maar zodra we het niet eens zijn, hebben we een probleem. Dan hadden we beter een geschreven contract gehad. Daar vergelijk ik het mee. De elektronische handtekening is er voor de wettelijke afdwingbaarheid van overeenkomsten."Daems stelt dat ook de veiligheid en privacy van de computergebruikers moeten worden gewaarborgd. De overheid werkt aan een wet om de computercriminaliteit te kunnen aanpakken. Die moet verhinderen dat iemand zomaar zonder toelating in het systeem van derden kan binnenraken en eventueel zaken verandert. "Als ik toevallig vergeten ben om de achterdeur van mijn woning te sluiten, kan het toch ook niet zijn dat iedereen binnengaat, in de laden snuffelt en met een of ander persoonlijk voorwerp op de straat zwaait als bewijs dat hij daar binnen is geweest?"