Nederlanders kijken er al enkele jaren niet meer van op: Digitalejurist.nl, De Advocatenwijzer.nl, Jouwadvocaat.nl, Legalloyd.com, ... Stuk voor stuk zijn het websites die onlinediensten aanbieden, waarvoor klanten vroeger bij een advocaten- of consultancykantoor over de vloer kwamen. Ze zoeken onder meer hulp bij het vinden van een geschikte raadgever of bij het opstellen van contracten. Ook in de Angelsaksische wereld vond digitale adviesverlening al ingang, maar in België was het wachten.
...

Nederlanders kijken er al enkele jaren niet meer van op: Digitalejurist.nl, De Advocatenwijzer.nl, Jouwadvocaat.nl, Legalloyd.com, ... Stuk voor stuk zijn het websites die onlinediensten aanbieden, waarvoor klanten vroeger bij een advocaten- of consultancykantoor over de vloer kwamen. Ze zoeken onder meer hulp bij het vinden van een geschikte raadgever of bij het opstellen van contracten. Ook in de Angelsaksische wereld vond digitale adviesverlening al ingang, maar in België was het wachten. Sinds dit jaar kun je aankloppen bij Save Your Time. Het digitale platform biedt een pak gratis basisinformatie over alles waar ondernemers zich het hoofd over breken: verzekeringen, financiering, subsidies, personeel, mobiliteit, intellectuele rechten, enzovoort. Een startende ondernemer kan bijvoorbeeld na de registratie vlotjes een pdf met de voor- en nadelen van de verschillende vennootschapsvormen downloaden. Maar niet alles is gratis. Je kunt voor 750 euro een pakketaanbod voor debiteurenbeheer bestellen, maar de site brengt je net zo goed in contact met een van haar partners om een meer gespecialiseerde klus aan te pakken. Onder de partners vinden we Vlaio (Agentschap Innoveren en Ondernemen) en de durfkapitalist PMV, maar ook een verzekeraar, een leasingbedrijf, een specialist in intellectueel recht, een sociaal secretariaat en een subsidiebegeleider. De partners ondertekenden een kwaliteitscharter waarmee het platform een sterke dienstverlening wil garanderen. De initiatiefnemers van het Belgische ondernemingsplatform voor digitale consultancy zijn Frank Glorieux en Mieke De Mol. Ze leerden elkaar kennen bij het consultancykantoor Vandelanotte. De Mol heeft zestien jaar als ondernemingsadviseur in de banksector gewerkt. Glorieux heeft ook ervaring als kmo-adviseur en is de CEO van Cycling Vlaanderen. "We stelden vast dat de dienstverlening voor kmo's bij de meeste consultancykantoren heel traditioneel verliep", zegt Frank Glorieux. "Telefoon, afspraak, bespreking, studie, afspraak en bespreking. De moderne generatie ondernemers aanvaardt dat systeem niet meer. Niet in prijs en niet in kwaliteit. Ze zijn gewoon op het internet te zoeken naar een oplossing en direct resultaat te krijgen." Daar wringt het schoentje volgens de initiatiefnemers van Save Your Time. Op het internet staat heel wat achterhaalde informatie. Je vindt er lang niet altijd een correct antwoord. Dan is een platform met de ruggensteun van specialisten een betrouwbaarder alternatief, luidt de redenering. "We hebben het warm water niet uitgevonden", zegt Frank Glorieux. "In Nederland en het Verenigd Koninkrijk gaat de digitalisering ruimer dan enkel juristen. Ook de consultancybedrijven automatiseren er via het internet een deel van het advies. Ze maken ook een digitale vraagstelling mogelijk. Dat wilden we ook in België introduceren." Glorieux en De Mol ondervonden tegenkanting bij de lancering van Save Your Time. "We kregen al snel een aangetekende brief van een advocatenkantoor in de bus. Dat is jammer, want wij stellen ons niet agressief op", zegt Glorieux. "Maar we hebben niet alle advocatenkantoren tegen ons. Vele willen zelfs meewerken aan het project. Het is vergelijkbaar met de digitalisering in de bankensector, die ook afwachtend reageerde. Ook onze sector zou moeten weten hoe laat het is als de federale overheidsdienst Financiën weer eens honderd extra IT'ers aanwerft. Er is veel weerstand tegen veranderingen, maar een ondernemer evolueert heel snel mee en zal niet meer op zijn bespreking opdagen. Hij heeft meer vertrouwen in zijn digitale databank, zijn app of zijn partner." Ook de Orde van Vlaamse Balies liet enkele bezwaren optekenen. Ze herinnerde ten eerste aan het verbod op dichotomie, dat inhoudt dat een advocaat "aan niemand een honorarium, een voorschot of enigerlei andere vergoeding mag betalen als tegenprestatie voor de introductie van een cliënt". De enige uitzondering zijn samenwerkingsverbanden tussen advocaten. Jacques Van Malleghem, bestuurder bij de Orde van Vlaamse Balies geeft meer uitleg: "Advocaten zijn zelfstandige beroepsbeoefenaars, die zich moeten houden aan de kernwaarden van hun beroep", zegt hij. "Die kernwaarden - onafhankelijkheid, partijdigheid, het beroepsgeheim en het verbod om strijdige belangen te behartigen - moeten de advocaten zowel in de wereld van gisteren als in de wereld van nu of morgen naleven." Een tweede bezwaar bij platformen als Save Your Time is de moeilijkheid om de identiteit van wie informatie vraagt te achterhalen. Volgens de Orde moet een advocaat de persoonsgegevens kunnen nagaan en delen met de Orde, zodat er controle is op de uitoefening van het beroep. "Een advocaat moet ook kunnen nagaan of een vraag uitgaat van een partij waartegen hij een consultatie of proces heeft lopen", zegt Van Malleghem. "Ook moet hij alle gegevens bijhouden van de persoon aan wie hij advies verstrekt. Zo kan hij controleren of hij achteraf geconsulteerd wordt door een andere partij met tegengestelde belangen. De advocaat moet bovendien zeker zijn dat hij het advies alleen verstrekt aan de persoon die hem consulteert en dat het niet bij derden belandt." Frank Glorieux herkent de kritieken, maar benadrukt meteen dat zijn platform altijd een identificatie vraagt. Zonder registratie kan een bezoeker zelfs geen vraag stellen. Wat met het verbod om erelonen te delen of commissies op de gerealiseerde erelonen te betalen? Daarvan is geen sprake, zo blijkt. "Dat zou inhouden dat wij ook een schoonmoederfunctie uitoefenen op onze partners en opvolgen hoeveel zij verdienen aan een doorgestuurd dossier", zegt Glorieux. "Wij vinden dat geen behoorlijke manier van werken en dat komt zeker niet overeen met onze kernwaarden transparantie, snelheid en prijsbewust zijn. Wij beperken ons tot de formele digitalisering: het snelle doorsturen van de vraag en een snel antwoord binnen de gestelde termijn." Wouter Temmerman, fotografie Emy Elleboog"Telefoon, afspraak, bespreking, studie, afspraak en bespreking. De moderne generatie ondernemers aanvaardt dat systeem niet meer"