Het beursjaar 2004 kan worden gekwalificeerd als een 'bon cru'. Vooral dan voor de belegger die overwegend belegd had in de waarden van de BEL20. De Brusselse index steeg vorig jaar met meer dan 30 %. Ten opzichte van het dieptepunt van maart 2003 verdubbelde de index zelfs. Maar voor de belangrijkste Europese beurzen en ook voor Wall Street geldt dat het een jaar is om snel te vergeten, want bijzonder matig en zonder veel spanning. Kortom, saai.
...

Het beursjaar 2004 kan worden gekwalificeerd als een 'bon cru'. Vooral dan voor de belegger die overwegend belegd had in de waarden van de BEL20. De Brusselse index steeg vorig jaar met meer dan 30 %. Ten opzichte van het dieptepunt van maart 2003 verdubbelde de index zelfs. Maar voor de belangrijkste Europese beurzen en ook voor Wall Street geldt dat het een jaar is om snel te vergeten, want bijzonder matig en zonder veel spanning. Kortom, saai. Wordt 2005 op beursvlak meer van hetzelfde ? We staken ons licht op bij verschillende Belgische en buitenlandse financiële instellingen die ons vertelden aan welke sectoren en regio's u de voorkeur moet geven en welke u links moet laten liggen. Over het algemeen zijn vrijwel al die financiële deskundigen van oordeel dat u aandelen moet overwegen ten koste van obligaties. Dat advies wordt in belangrijke mate ingegeven door de lage rentevoeten versus stevige dividendrendementen. Sommigen hebben het opnieuw over TINA (' There Is No Alternative') om hun keuze voor aandelen te motiveren. Vanuit sectoraal oogpunt springen twee sectoren er voor 2005 uit : farma en telecom. In de tweede jaarhelft van 2004 werd de gezondheidssector in een slecht daglicht gesteld door de Vioxx-affaire, het topproduct van de Amerikaanse groep Merck (-34 % sinds januari 2004). Dit dossier bracht de hele sector in diskrediet. Zeker toen midden december de koers van marktleider Pfizer rake klappen kreeg (bijna -30 % in 2004, terug naar het niveau van mei 1997) na twijfels over Celebrex, een concurrentieel middel van het van de markt gehaalde Vioxx. De waardering van de farmasector behoort momenteel tot de aantrekkelijkste. Volgens KBC kunnen de biotechwaarden en de producenten van generische geneesmiddelen, twee subsectoren van de farma, zich onderscheiden in 2005. Ook de telecombedrijven zouden de wind in de zeilen moeten hebben bij de beleggers. Na de crisis van de jaren 2001-2002 ten gevolge van de belangrijke investeringen (tegen een hoge kost) op het einde van de jaren negentig, begon de sector aan een herstel. Op korte en middellange termijn hebben de telecomgroepen geen belangrijke investeringen meer gepland met als gevolg dat ze mooie cashflows kunnen genereren. Daardoor hebben ze de twee afgelopen jaren hun schulden kunnen verminderen. Dat moet de telco's in staat stellen om (opnieuw) dividenden aan hun aandeelhouders uit te keren en over te gaan tot de inkoop van eigen aandelen. Twee elementen die tot hogere koersen voor telecomaandelen zouden moeten leiden. De financiële waarden zouden het eveneens goed kunnen doen in 2005. Bank Corluy meent dat het vervolg van de consolidatiebeweging voordelig voor de sector zou moeten zijn. De sector van de basismaterialen die het vorig jaar uitstekend deed (de DJStoxx Construction & Materials steeg met meer dan 20 % in 2004) is dit jaar dé te mijden sector. Daarover zijn praktisch alle financiële instellingen het eens. De verklaring is de vrees voor een vertraging van de wereldwijde economische groei, voornamelijk in de VS. Bovendien is de sector van basismaterialen schatplichtig aan China, dat de vraag stimuleert. Wanneer de maatregelen die door de Chinese overheden werden genomen om de gekke groei van het land te verminderen, resulteren in een forse en ongewenste conjunctuurvertraging, dan kunnen de koersen van de grondstoffen én die van staal onder druk komen te staan. De kampioenen van 2004, de openbare nutsbedrijven (+23 %), staan ook op de lijst van de te mijden sectoren. De utilities, die gekenmerkt zijn door hun aantrekkelijke rendementen, kunnen immers gebukt gaan onder stijgende rentetarieven. Alleen ING IM laat zich nog positief uit over deze sector, waarin ook Electrabel en Suez voorkomen. Vastgoed kende een aanzienlijke opstoot van zijn koersen - sommigen spreken zelfs over een 'speculatieve zeepbel' - maar zou die prestatie in 2005 volgens Dexia Asset Management (DAM) niet kunnen herhalen. Alle financiële instellingen die we hebben gecontacteerd raden aan om de Verenigde Staten te mijden. De waarderingen op de Amerikaanse markt blijven immers hoger dan op de Europese markt. Overigens kunnen de beurzen aan de andere kant van de Atlantische Oceaan worden geconfronteerd met een (belangrijke) stijging van de rentetarieven. Momenteel schommelt de Amerikaanse rente op 10 jaar rond 4,2 %, maar tegen eind 2005 kan de Amerikaanse rente de kaap van 5 % bereiken. Bovendien vrezen sommige economen voor een vertraging van de consumptie in de VS. Tot slot moet de belegger die investeert in de VS, rekening houden met het risico dat gebonden is aan de Amerikaanse munt. Japan zou de grote winnaar van het jaar 2005 moeten worden. Carmignac mikt zelfs in het bijzonder op de Japanse banken. Medio december 2004 verhoogde Standard & Poor's de rating van de negen grootste Japanse banken met een habbekrats door de verbetering van hun resultaten, de vermindering van hun kredietrisico's en een stabieler zakenklimaat. Wanneer de daling van de Amerikaanse dollar blijft voortduren, kunnen de Japanse exportwaarden echter worden geraakt. Ook Zuidoost-Azië zou zich moeten laten opmerken in 2005. Deze regio wordt gekenmerkt door een belangrijke groei van zijn economie (dankzij China). Bovendien worden deze beurzen in het algemeen bevolkt door spitssectoren zoals telecom (vermeld als voorkeursector) en technologie. Dit jaar zou ook de eurozone goed moeten presteren. Wat de beurs van Brussel betreft, menen de meeste gecontacteerde instellingen dat de BEL20 zal blijven stijgen in 2005. Maar ze denken niet dat de Belgische referentie-index het nog beter zal doen dan het Europese gemiddelde (zie tabel met percentages).n YOURY HUYGEN[ 2005 ]Vanuit sectoraal oogpunt springen twee sectoren er in 2005 uit : farma en telecom. [ 2005 ]De Nikkei-index zou volgens de consensus het jaar 2005 op meer dan 12.000 punten afsluiten.