Is: directeur-generaal Gentse haven
...

Is: directeur-generaal Gentse haven Vrije tijd: fietsen, wijnproevenDaan Schalck (47) kijkt bijzonder tevreden terug op zijn eerste jaar als directeur-generaal van het Havenbedrijf Gent. "Er beweegt ontzettend veel. Ik stapte in deze job om iets te realiseren. Die verwachting werd ingelost. " Schalck heeft een erg geschakeerde carrière achter de rug als politicus (sp.a-parlementslid), consultant (Ernst & Young) en havenbeheerder van de Antwerpse Linkeroever. DAAN SCHALCK (HAVENBEDRIJF GENT). "De snelheid waarmee ik de overgang heb gemaakt. Het tegendeel had me overigens verbaasd. Veel van de mensen die betrokken zijn bij het havenbestuur kende ik nog als gewezen medewerker van de vroegere schepen voor Haven, Daniel Termont. Pas op: het is geen gemakkelijke taak. We moeten rekening houden met ontzettend veel stakeholders - politiek, industrie, rederijen, logistiek, omwonenden en dergelijke. Toch zijn we erin geslaagd in enkele maanden een nieuw strategisch plan te schrijven. Doe dat maar eens in een ander bedrijf. " SCHALCK. "Die hebben we hopelijk achter de rug. In de eerste helft van 2010 boekten we een groei van 45 procent voor onze zeetrafieken en 40 procent in de binnenvaart. De containertrafieken, erg belangrijk voor ons commercieel profiel, verdubbelden. We komen - toegegeven - natuurlijk van ver. Positief is dat we een nieuwe uitbater vinden voor de Ghent Container Terminal. De Gentse industrie reageert atypisch in vergelijking met de rest van de wereld. Volvo, een belangrijke speler voor ons, heeft vandaag dezelfde cijfers als voor de crisis. Ook de staaltrafieken bleven op een gezond peil. "De ovens van Arcelor-Mittal draaien weer normaal. Er is bovendien een betere mix dan vroeger, toen onze haven erg afhankelijk was van de lokale staalproductie. De groei doet zich voor in exporttrafieken, zoals schroot naar Turkije, kolen en hoogovenassen. " SCHALCK. "Jaren had Gent hoge verwachtingen die niet werden ingelost. Maar er is een kentering. Het Indiase Abellon CleanEnergy plant er een elektriciteitscentrale met biomassa. Gent wil en zal het volgende decennium de Europese koploper blijven in de productie van biomassa. " SCHALCK. "Zeker. We hebben dit jaar twee nieuwe concessies verstrekt en hebben zicht op twee nieuwe klanten, een maritieme en een industriële. Er is al 150 hectare volledig ontwikkeld terrein beschikbaar. We zijn voorzichtig bij de toewijzing. Wij geven nog niet alles in concessie. We willen immers ruimte overhouden als de nieuwe sluis er is." SCHALCK. "Dat is het enige minpuntje van 2010. Normaal gezien had ik rond het jaareinde verwacht dat de Nederlanders, die een deel van de financiering moeten dragen, de knoop zouden doorhakken. Maar het blijft aanslepen. Let wel: het is geen politieke kwestie. De administratie heeft al groen licht gegeven. Zonder regering is er echter niets definitief. Positief is dan weer dat de Vlaamse regering voor een maximale diepgang opteert. Ik hoop dat we er voor Nieuwjaar uitgeraken. " SCHALCK. "Als we de cijfers van de eerste jaarhelft extrapoleren, komt er een verdubbeling. Maar dat zou erg onvoorzichtig zijn. In de conjunctuurgevoelige staalsector weet je nooit hoe de situatie evolueert. " H.B."De Gentse industrie reageert atypisch in vergelijking met de rest van de wereld"