BELASTINGEN ZIJN een beleidsinstrument en worden verondersteld maatschappelijke doelstellingen na te streven via de beïnvloeding van het gedrag van belastingplichtigen. Een goed belastingstelsel genereert onder meer een acceptabele opbrengst op een wijze waarover een redelijke consensus bestaat. Deze en vele andere beschouwingen zijn kwalitatief, waardoor de praktische invulling zal resulteren in vele discussies. Een aspect van de belastinginning dat weinig aandacht krijgt, is de psychologische impact op de belastingbetaler. Vanzelfsprekend zal die niet blij zijn met nieuwe of hogere belastingen, maar de 'marketing' van die maatregelen beïnvloedt de belastingbetaler evenzeer. Zo moet de fiscus ervoor zorgen dat de belastingbetalers zich niet al te ongelukkig voe...