Over twee jaar zal u in het Arenberginstituut aan de Naamsestraat in Leuven geen proefbuisjes meer vinden. Wél cultuur, want vanaf dan zal het Arenberginstituut de thuis worden van drie Leuvense kunst- en cultuurgroepen: Kunstencentrum Stuc, dansorganisatie Klapstuk en de cultuurraad van de studenten.
...

Over twee jaar zal u in het Arenberginstituut aan de Naamsestraat in Leuven geen proefbuisjes meer vinden. Wél cultuur, want vanaf dan zal het Arenberginstituut de thuis worden van drie Leuvense kunst- en cultuurgroepen: Kunstencentrum Stuc, dansorganisatie Klapstuk en de cultuurraad van de studenten. "Het pand is nog steeds eigendom van de KU Leuven, maar vervult al lang geen academische functie meer," legt projectleider Carl Meeusen uit. "We krijgen het voor vijftig jaar in erfpacht en gaan het met een combinatie van nieuwbouw en restauratie een nieuwe functie geven." De opening is voorzien voor september 2001; de werken starten begin volgend jaar. "De totale oppervlakte bedraagt 6500 m2 en er komen diverse publieksruimten: een grote en kleine theaterzaal voor respectievelijk 220 en 120 bezoekers, een filmzaal voor 100 mensen, een auditorium dat we zo goed mogelijk in de originele stijl bewaren, een café met foyer en een multifunctionele zuilenzaal voor recepties, tentoonstellingen enzovoort," beschrijft Meeusen. "En voorts zijn er natuurlijk nog kantoren en tal van repetitie- en productieruimten voor de artiesten."Het concept wordt dat van 'een stad in de stad'; de verschillende zalen komen als huizen rond een centrale patio te liggen. "We wilden bewust geen lange, gesloten gangen," aldus Meeusen. "Zo kunnen we elke ruimte een andere sfeer geven - wat budgettair ook handig is: de ene sober, de andere hightech. We voorzien ook een informele voetgangerspassage tussen de Naamsestraat en de Schapenstraat, zodat je overdag door het gebouw kunt wandelen."Voor de creatieve uitvoering deed de groep een beroep op een Belgisch-Nederlands architectenbureau ( Neutelings Riedijk Architecten). Het geraamde totaalbudget bedraagt 300 miljoen frank. Daarvan neemt de KU Leuven 60 miljoen frank voor zijn rekening, stad en provincie samen 100 miljoen en de Vlaamse Gemeenschap 120 miljoen. De resterende 20 miljoen frank wordt gezocht in de bedrijfswereld.