In de textielsector gingen wereldwijd al 11 miljoen banen verloren ten gevolge van de crisis. Bovendien staan nog eens tussen de 4 en de 5 miljoen banen op de tocht. Dat blijkt uit een rapport van de International Textile, Garment and Leather Workers Federation. Het gros van dat banenverlies zit in China en India. Dat is geen verrassing voor Fa Quix, de directeur-generaal van beroepsfederatie Fedustria.
...

In de textielsector gingen wereldwijd al 11 miljoen banen verloren ten gevolge van de crisis. Bovendien staan nog eens tussen de 4 en de 5 miljoen banen op de tocht. Dat blijkt uit een rapport van de International Textile, Garment and Leather Workers Federation. Het gros van dat banenverlies zit in China en India. Dat is geen verrassing voor Fa Quix, de directeur-generaal van beroepsfederatie Fedustria. "Wereldwijd is de textielindustrie een van de grootste industrietakken. Bovendien gaat het hier om textiel in zijn ruime betekenis: dus textiel en confectie", zegt Quix. "Confectie is zeer arbeidsintensief en bijgevolg verhuisd naar de lagelonenlanden. Het aantal textieljobs in China kan worden geschat op ruim 40 miljoen, in India zelfs 85 miljoen. Het gros van deze banen is puur informeel - thuiswevers, tapijtknoopsters, indivi-duele kleermakers - die hoofdzakelijk voor de lokale markt werken, zeker in India. China is dan weer een van de grote verliezers geweest door enerzijds de sterke concentratie van een exportafhankelijke textiel- en kledingnijverheid, maar anderzijds ook door de fors gestegen loonkosten waardoor heel wat confectieactiviteiten werden overgebracht naar Vietnam, Thailand, Bangladesh." In ons land heeft de crisis al 3000 jobs gekost in de textielnijverheid, waarvan 2500 tussen augustus en december 2008, en 500 sinds januari 2009. "Het jaar 2008 is niet goed geweest voor de Belgische textielindustrie. De omzet van de sector nam, hoofdzakelijk door de terugval van de consumentenvraag vanwege de economische crisis, met 14 procent af." Bovendien prijzen we ons uit de markt door de hoge loonkosten. Een oud zeer dat andermaal bevestigd wordt door een recente studie van Werner International Management Consultants. Na Zwitserland is België het duurste textielland in termen van uurloonkosten. De Belgische uurloonkostprijs eind 2008 bedroeg 36,4 dollar. Zwitserland eindigt op 40,8 dollar per uur. Het gaat hier om de totale uurloonkostprijs in de textielindustrie. Frankrijk zit op 30,4 dollar, Duitsland op 25,4 dollar en het Verenigd Koninkrijk zelfs maar op 17,7 dollar. "Er zijn dus nog grote verschillen binnen de EU-textielindustrie. Niet voor niets hameren onze industriële bedrijven op de hoge loonkosten en de noodzaak om deze te verlagen. Op 1 juni 2009 zal de aftrek voor nacht- en ploegenarbeid op de bedrijfsvoorheffing stijgen van 10,7 naar 15,6 procent en zal het interprofessioneel correctiemechanisme worden verdrievoudigd van 0,25 naar 0,75 procent. Hoewel dit positieve maatregelen zijn, zullen die duidelijk niet volstaan", zegt Quix. (T) L.D.