Opgelet. De vraag naar nieuwe woningen daalt onmiskenbaar. Dat blijkt uit de afname met 12 % van het aantal afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen voor nieuwe woningen in 2008 (54.000 in totaal). "De nieuwbouw heeft zijn piek bereikt, maar toch blijven de orderboekjes van onze leden door de grote renovatievraag goed gevuld", sust Masschelein. Renovatiewerken leveren 41 % van de omzet in de bouw. Opvallend is de stijgende vraag naar energiebesparende investeringen, zoals isolatie en duurzame verwarmingsketels, die net een gevolg is van de stijgende energieprijzen. "En het ziet er niet naar uit dat hierin een kentering komt.
...

Opgelet. De vraag naar nieuwe woningen daalt onmiskenbaar. Dat blijkt uit de afname met 12 % van het aantal afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen voor nieuwe woningen in 2008 (54.000 in totaal). "De nieuwbouw heeft zijn piek bereikt, maar toch blijven de orderboekjes van onze leden door de grote renovatievraag goed gevuld", sust Masschelein. Renovatiewerken leveren 41 % van de omzet in de bouw. Opvallend is de stijgende vraag naar energiebesparende investeringen, zoals isolatie en duurzame verwarmingsketels, die net een gevolg is van de stijgende energieprijzen. "En het ziet er niet naar uit dat hierin een kentering komt. Het Federaal Planbureau en de Nationale Bank van België verwachten voor de bouw in België een groeivertraging, maar zeker geen recessie. De bouw zou in 2008 nog groeien met meer dan 2 % (de gemiddelde groei sinds 1995), terwijl de algemene economie slechts met 1,7 % groeit. De totale werkgelegenheid in de bouw liep op het einde van 2007 op tot 208.700 mensen, het hoogste peil in dertig jaar. De tewerkstelling blijft volgens Masschelein op dat niveau. "Niemand is ook maar van plan om goede vaklui te ontslaan. Integendeel. Het tekort aan kwalitatieve arbeidskrachten bedreigt net de toekomst van de sector." Masschelein denkt evenmin dat de daling van de koopkracht de kandidaat-bouwers treft. "Eigenlijk voelen alleen de minverdieners de hogere energieprijzen echt in hun portemonnee. Met alle respect. Dat is onze doelgroep niet. Zij laten zelden nieuwe woningen bouwen en doen ook niet aan verbouwingen." Toch zijn er ook risico's voor de sector. Een kredietverstrakking (door de internationale kredietcrisis zouden de banken hun hypothecaire rentes verhogen), te dure bouwgronden (verdubbeld in acht jaar) en de stijgende bouwkosten (plus 30 % in acht jaar), vooral onder invloed van de duurdere bouwmaterialen. Masschelein maakt zich sterk dat de sector goed gewapend is tegen eventuele schokken. "Ik ben lid van de Borgstellingskas, die onder meer tussenkomt voor de borg die aannemers moeten verlenen voor sleutel-op-de-deurwoningen. Door die functie heb ik een goede kijk op de financiële gezondheid van de bouwbedrijven. Die was in 2007 beter dan ooit." De aannemers zijn vooral in het binnenland en in de grensstreek actief. "Dat is eigen aan de aard van onze bedrijven. Besix, Ibens en andere grote ondernemingen zijn uiteraard wel in het buitenland actief. Maar het ziet er niet naar uit dat hun klanten in de oliestaten zullen lijden onder de hoge energieprijzen." Masschelein verwacht dat de bouwkost blijft toenemen, ook al omdat de prijs wordt beïnvloed door de steeds strakkere reglementeringen en de verwachte stijging van de loonkosten. Stijgen ook de vastgoedprijzen met duurdere aannemers? Iain Cook, de gedele-geerd bestuurder van Era-makelaars denkt van niet. "Op de vastgoedmarkt wordt de prijs sterk door de vraag bepaald. De lagere rente en de leningen waarvan de looptijd langer werd, speelden in het verleden minder in het voordeel van de koper, dan wel in dat van de verkoper. Ze werden verrekend in een hogere prijs. De mensen hebben een bepaald budget ter beschikking voor de afbetaling en dat stuurt de prijsevoluties. Het omgekeerde effect is ook waar aan de aanbodkant. Als de bouwkost met 10 % stijgt, kan de promotor dat moeilijk doorrekenen. Anders had hij de woning in het verleden wel al 10 % duurder op de markt geplaatst. Vergeet ook niet dat er aan overaanbod is van nieuwe appartementen. Er zijn dus genoeg alternatieven."