CEO Philippe Voisin en bestuursvoorzitter Luc Versele reageerden maandag voor het eerst op de berichten die Trends een maand geleden publiceerde over de bezwaren die de Europese Centrale Bank (ECB) begin maart formuleerde bij de geplande overname van AXA Bank door Crelan. Door de fusie van de twee instellingen zou de op vier na grootste bank van het land ontstaan. Volgens de ECB schiet Crelan op drie domeinen te kort: de financiering van de deal, de IT-infrastructuur die te wensen overlaat en de governance.
...

CEO Philippe Voisin en bestuursvoorzitter Luc Versele reageerden maandag voor het eerst op de berichten die Trends een maand geleden publiceerde over de bezwaren die de Europese Centrale Bank (ECB) begin maart formuleerde bij de geplande overname van AXA Bank door Crelan. Door de fusie van de twee instellingen zou de op vier na grootste bank van het land ontstaan. Volgens de ECB schiet Crelan op drie domeinen te kort: de financiering van de deal, de IT-infrastructuur die te wensen overlaat en de governance. Voisin en Versele zeggen nu dat er oplossingen gevonden zijn voor de problemen die de ECB identificeerde. "Crelan zal begin oktober zijn dossier indienen bij de ECB. Daarin zullen solide antwoorden geboden worden op de vragen die de ECB stelde", zegt CEO Philippe Voisin. Na het indienden van het dossier heeft de ECB drie maanden om het goed te keuren. Voisin gaat er nog altijd van uit dat dat voor het einde van het jaar gebeurt, tenzij de centrale bank met bijkomende vragen komt. Voorlopig kan de top van Crelan niet expliciet aangeven hoe ze denkt aan de bezwaren van de ECB tegemoet te komen. Wat de financiering van de deal betreft, wil de bank enkel kwijt dat ze voldoende eigen middelen heeft om de overname (540 miljoen euro in cash) te betalen. De ECB wees erop dat dat de kapitaalbuffers fors zou doen slinken. In de markt is nu te horen dat Crelan dat zou kunnen verhelpen door achtergesteld schuldpapier uit te geven dat gelijkgesteld wordt met kapitaal. Voisin wil niet reageren op die geruchten, maar bevestigt impliciet dat de constructie van de overnamedeal wordt aangepast. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de Franse groep AXA een belang van 10 procent in de nieuwe fusiebank zou verwerven, maar die deelneming kan overbodig worden als Crelan op een alternatieve manier zijn kapitaal versterkt. Wat de governance betreft, zou de ECB eisen dat het directiecomité van Crelan uitgebreid wordt van drie tot vijf leden en dat er meer bancaire specialisten in de raad van bestuur komen. "Daar werken we aan", zegt Versele. "Het is niet makkelijk om mensen met het juiste profiel te vinden, maar tegen begin oktober kunnen we de juiste namen voorleggen." Versele vindt het logisch dat de ECB de lat hoger legt: "Wij worden een middelgrote bank die onder Europees toezicht valt. We gaan op een hoger niveau spelen, met een grotere complexiteit. Dan is het begrijpelijk dat de eisen van de toezichthouder strenger zijn." Ten slotte verplicht de ECB Crelan om zijn IT-platform nog dit jaar te versterken. "Het gaat om een investering van enkele tientallen miljoenen euro's", zegt Voisin. "Die investering was al gepland als onderdeel van de IT-migratie van AXA Bank naar ons platform, maar de toezichthouder wil dat we vroeger een deel van de inspanning doen." Voisin bevestigt zijn vertrouwen in het corebankingplatform van Crelan, dat amper enkele jaren oud is. Crelan maakte vorig jaar 70,3 miljoen euro nettowinst, een stijging met 7 procent in vergelijking met de 65,8 miljoen euro uit 2018. Het rendement op eigen vermogen steeg tot net boven 6 procent, maar de kosten-inkomstenverhouding bleef met 73,6 procent heel hoog. Commercieel draaide de bank prima. Ze zag de deposito's met 5 procent toenemen, terwijl de productie van nieuwe kredieten met bijna een kwart steeg tot 3,12 miljard euro. De bank kent aan haar 277.000 coöperatieve aandeelhouders een dividend van 3 procent toe, evenveel als een jaar eerder. Op verzoek van de Nationale Bank zal ze dat niet meteen uitkeren. De coöperatieve kas CrelanCo heeft een bankstatuut en de Nationale Bank heeft de banken aanbevolen tot minstens oktober 2020 geen dividenden uit te keren. Cera, de coöperatie achter KBC, kon zijn dividend van 3,25 procent wel uitkeren, omdat Cera een holding zonder bankstatuut is. Versele betreurt dat Crelan zijn aandeelhouders niet kan belonen. Hij vreest zelfs dat de Nationale Bank, als gevolg van de coronacrisis, zal vragen de uitkering van het dividend uit te stellen tot begin volgend jaar. "Voor veel coöperanten is het dividend in deze moeilijke tijden welkom", zegt Versele. "Voor de bank zelf gaat het om een bescheiden uitkering (24 miljoen euro, nvdr), die nauwelijks invloed heeft op onze kapitaalpositie. Daarom heb ik het moeilijk met het advies van de Nationale Bank. Zodra het mag, zullen we het dividend uitkeren." Voor 2020 houdt Crelan rekening met een daling van de winst door de coronacrisis. Voorlopig is het onduidelijk hoeveel kredietprovisies voor slechte leningen de bank zal moeten nemen. Dankzij zijn voorzichtige beleid kon Crelan vorig jaar nog provisies terugnemen. Zeker is dat het betalingsuitstel voor hypothecaire kredieten, waardoor de klanten geen rente moeten afbetalen, op korte termijn op de resultaten zal drukken, aldus Versele.