Bij de beursgang van ABO maakte topman Frank De Palmenaer zijn ambities al duidelijk: een verdubbeling van de ruim 300 werknemers en van de 31 miljoen euro omzet in enkele jaren tijd. ABO-Group draait op vijf businesstakken: bodem, waarin het in België marktleider is, geotechniek, energie, milieu en afval. De eerste twee zijn goed voor 70 tot 80 procent van de omzet, al zit de grootste groei met het Europese Klimaatplan en de opkomst van hernieuwbare energie eerder in de andere takken.
...

Bij de beursgang van ABO maakte topman Frank De Palmenaer zijn ambities al duidelijk: een verdubbeling van de ruim 300 werknemers en van de 31 miljoen euro omzet in enkele jaren tijd. ABO-Group draait op vijf businesstakken: bodem, waarin het in België marktleider is, geotechniek, energie, milieu en afval. De eerste twee zijn goed voor 70 tot 80 procent van de omzet, al zit de grootste groei met het Europese Klimaatplan en de opkomst van hernieuwbare energie eerder in de andere takken. Op het referentielijstje staat een pak fraaie projecten, zoals studies voor een energie-eiland en energiestockage op zee. De Franse dochter ABO-ERG kreeg een vierjarencontract van 24 miljoen euro voor de nieuwe ring voor openbaar vervoer rond Parijs, die tegen 2050 klaar moet zijn. Maar om de groeiplannen te realiseren, is geld nodig. Dat wil de Gentse zakenman ophalen met een ongewone kapitaaloperatie. De constructie heeft de zegen gekregen van beursautoriteit FSMA, maar blijft opvallend. De Palmenaer, die 92,5 procent van het kapitaal controleert, verkoopt tussen 24 september en 30 november 2014 een onbepaald deel van zijn participatie via de beurs of buiten de beurs, tegen een niet vooraf vastgestelde prijs. 90 procent van de opbrengst van de verkoop wordt bij de afsluiting van de operatie, in december 2014, als kapitaalverhoging in ABO-Group ingebracht. Daarbij laat De Palmenaer zich verwateren, want in ruil voor de kapitaalinbreng krijgt hij welgeteld één nieuw aandeel van de vennootschap. Dat aandeel beschikt naar verluidt niet over speciale voordelen of prerogatieven. "We zochten een manier om het aantal vrij verhandelbare aandelen en de liquiditeit van het aandeel te vergroten", zegt De Palmenaer. "Bovendien denken we dat deze operatie zal leiden tot een meer normale waardering van het bedrijf." ABO kwam dit jaar naar de beurs door het in moeilijkheden verkerende groenestroombedrijf Thenergo over te nemen, en de eigen activiteiten in de beursschelp in te brengen. Die instap ging gepaard met de uitgifte van meer dan 2,5 miljard aandelen en de bijna volledige verwatering van de oude Thenergo-aandeelhouders. Met een omgekeerde aandelensplitsing op 15 september ontgroeide het bedrijf de status van centjesaandeel. Het aantal vrij verhandelbare aandelen blijft echter beperkt tot 1,5 à 2 procent. Dat gebrek aan liquiditeit maakt een 'normale' koersvorming onmogelijk. Hoeveel het bedrijf met de onorthodoxe kapitaaloperatie kan ophalen, blijft koffiedik kijken. "Wij hopen enkele nieuwe referentieaandeelhouders binnen te halen, die bereid zijn een groter pakket aandelen te kopen", zegt CFO Johan Reybroeck. "We mikken op een opbrengst van 5 tot 10 miljoen euro. Als we daaronder blijven, zullen we ontgoocheld zijn." Het geld dat ABO ophaalt, wordt bijna volledig in het bedrijf gestopt. Die middelen zullen onder andere worden besteed aan overnames, zoals die van het asbestlabo Translab uit Zele. De participatie in Translab typeert de overnamepolitiek: een minderheidsbelang, maar met mogelijkheden om naar een meerderheid te gaan, en waarbij het huidige management aan boord blijft. De Palmenaer ziet niets dan voordelen aan de kapitaaloperatie: "De bestaande aandeelhouders krijgen een sterker bedrijf met een grotere financiële slagkracht, zonder dat ze er zelf iets voor moeten doen. Ze genieten automatisch van een relutie-effect: hun aandeel vertegenwoordigt een groter stuk van het kapitaal. De nieuwe aandeelhouders weten dat het geld bij de vennootschap terechtkomt, en niet in de portefeuille van de aandeelhouder. Het bedrijf vaart er wel bij, want het zal over meer werkingsmiddelen en een grotere leencapaciteit beschikken." En De Palmenaer? Zijn belang verwatert, maar zijn aandelen worden natuurlijk liquider. "Ik heb liever een kleiner belang in een groter bedrijf dan veel van iets kleins", zegt de CEO. "Ten slotte vermijden we de hoge kosten die eigen zijn aan een klassieke kapitaaloperatie via de banken. Wij zijn een zuinig bedrijf en willen die reputatie eer aan doen." Voor de bestaande aandeelhouders (naast De Palmenaer en zijn twee zonen is dat vooral PMV met een belang van bijna 5 procent) heeft de kapitaaloperatie niet enkel een gunstig effect. Het feit dat de meerderheidsaandeelhouder een onbepaald pakket wil verkopen, kan leiden tot een stevige krimp van de beurskoers. Toch ziet De Palmenaer ook hier een voordeel: de waardering van het bedrijf op de beurs zal wellicht meer de werkelijke waarde benaderen. Want tegen de huidige beurskoers is ABO-Group 400 miljoen euro waard, en dat is toch behoorlijk bij het haar getrokken voor een adviesbureau met een omzet van 31 miljoen euro, waarvan de voornaamste troef de kennis van zijn medewerkers is. ABO concurreert met veel grotere spelers zoals Arcadis, Fugro, Grontmij, Haskoning en Tractebel. De expansie van ABO is volgens De Palmenaer dan ook de topprioriteit. "De groep moet hier sterker uitkomen. De kapitaalinjectie moet ABO in staat stellen zijn groeiplannen op korter dan geplande termijn te realiseren." Daarbij is iedere cent welkom. Maar omdat er geen prijs wordt vastgesteld en de interesse van investeerders onduidelijk is, blijft ook de opbrengst onzeker. Kleine beleggers doen er goed aan af en toe een kijkje te nemen op de website van de FSMA. Daar zullen ze kunnen volgen welke transacties en tegen welke prijs De Palmenaer uitvoert. Op 1 december worden alle resultaten van de beurs- en buitenbeurstransacties bekendgemaakt. Om een precieze indicatie te hebben over de waardering die grote investeerders op ABO kleven, is het uitkijken naar eventuele blokverkopen buiten de beurs, en de prijs die daarbij voor de aandelen wordt betaald. LUC HUYSMANS EN PATRICK CLAERHOUT, FOTOGRAFIE JELLE VERMEERSCH"Ik heb liever een kleiner belang in een groter bedrijf dan veel van iets kleins"