Wij gaan uit van een top-downanalyse om te bepalen in welke sectoren we beleggen en om de looptijden van de obligaties vast te leggen", vertelt Tom Ross, portefeuillebeheerder bij Henderson Global Investors. "Maar het is vooral te danken aan onze bottom-upselectie dat het fonds Henderson Horizon - Euro High Yield Bond in 2013 een goede prestatie heeft neergezet ten opzichte van zijn referentie-index."
...

Wij gaan uit van een top-downanalyse om te bepalen in welke sectoren we beleggen en om de looptijden van de obligaties vast te leggen", vertelt Tom Ross, portefeuillebeheerder bij Henderson Global Investors. "Maar het is vooral te danken aan onze bottom-upselectie dat het fonds Henderson Horizon - Euro High Yield Bond in 2013 een goede prestatie heeft neergezet ten opzichte van zijn referentie-index." TOM ROSS. "Nee, er is een zekere flexibiliteit mogelijk. Ongeveer 30 procent van onze portefeuille kunnen we beleggen buiten het Europese highyieldsegment, bijvoorbeeld in bedrijfsobligaties van de beste kwaliteit (BBB of hoger) of in Amerikaanse bedrijven die een hoog rendement bieden. Zo hebben we ingetekend op de gigantische emissie van Verizon voor 49 miljard dollar, die een bijzonder aantrekkelijke rente bood." ROSS. "We streven een goede diversificatie na, maar we willen ook dat de ideeën van onze analisten doorwegen in de prestaties. Tussen negentig en honderd lijnen is een goed compromis, al is dat aantal de jongste maanden gestegen. De financiële desintermediatie in Europa -- de trend om financiering te zoeken zonder een beroep te doen op de financiële instellingen -- heeft veel bedrijven ertoe aangezet obligaties uit te geven. Dat heeft geleid tot een groot aantal emissies van kleine emittenten die weinig worden gevolgd door de grote brokers. Ons fonds is vrij klein met een beheerd kapitaal van 60 miljoen euro. Daardoor kunnen we ook kiezen voor emissies die de grootste fondsen links laten liggen." ROSS. "De volatiliteit zal op korte termijn wellicht aanzienlijk blijven. Maar dat betekent dat er zich bij een correctie kansen kunnen blijven voordoen. Op lange termijn bekeken blijven we ervan overtuigd dat bedrijfsobligaties een aantrekkelijke activaklasse zijn, met een beperkte wanbetalingsgraad. Veel bedrijven hebben hun schulden gestructureerd en hun herfinancieringscapaciteit zou intact moeten blijven. De Europese high-yieldmarkt heeft nog altijd een bescheiden omvang in vergelijking tot de Amerikaanse, maar ze zal sterker groeien. Op termijn denken we dat Europa 35 procent van de wereldwijde index vertegenwoordigt." ROSS. "Wij zetten sterk in op financials. Die zijn vandaag beter gekapitaliseerd dan in het verleden. We geloven dat de situatie in de financiële sector zal blijven verbeteren en dat de Europese stresstests zullen bijdragen tot dat saneringsproces. We waarderen ook bepaalde segmenten in de telecomsector, waaronder kabelaanbieders. Op dit moment zijn er geen sectoren waarin we sterk overwogen zijn, maar we hebben wel de neiging cyclische waarden licht te onderwegen." Henderson Horizon - Euro High Yield BondISIN-code: LU0828815224