1. Ik heb een arbeidsongeval gehad, wat moet ik doen en wat moet mijn werkgever doen?

"Als je het slachtoffer van een arbeidsongeval bent, zijn er een aantal zaken die je zo snel mogelijk moet doen: je werkgever verwittigen, rechtstreekse of onrechtstreekse getuigen aanspreken en het letsel door een arts laten vaststellen", zegt Chantal Janssens, manager van het technisch team Health & Safety bij Securex. "Voorts moet je het arbeidsongeval ook binnen de tien werkdagen aangeven bij de verzekeraar."
...

"Als je het slachtoffer van een arbeidsongeval bent, zijn er een aantal zaken die je zo snel mogelijk moet doen: je werkgever verwittigen, rechtstreekse of onrechtstreekse getuigen aanspreken en het letsel door een arts laten vaststellen", zegt Chantal Janssens, manager van het technisch team Health & Safety bij Securex. "Voorts moet je het arbeidsongeval ook binnen de tien werkdagen aangeven bij de verzekeraar." De werkgever of preventieadviseur zal op zijn beurt het arbeidsongeval onderzoeken om gelijkaardige ongevallen in de toekomst te vermijden. Bij een ernstig ongeval is de werkgever verplicht een omstandig verslag te maken en dat binnen de tien werkdagen naar de overheidsinspectiedienst door te sturen. Vaak volgt daarop een inspectiebezoek. "Bij arbeidsongevallen is het loon van de werknemer verzekerd", gaat Janssens voort. "De verzekeraar betaalt een gewaarborgd inkomen en vergoedt medische kosten. Het is een misverstand dat een verzekeringsmaatschappij een werknemer niet zou uitbetalen als hij instructies, zoals bijvoorbeeld veiligheidsschoenen dragen, niet zou hebben gevolgd. Wat we wel zien, is dat er meer dan vroeger arbeidsongevallen worden geweigerd, bijvoorbeeld bij rugletsels of dubieuze omstandigheden." Voor de werknemer is het dus erg belangrijk te melden dat het ongeval een plots gebeuren is en op de werkvloer heeft plaatsgevonden, met eventueel een getuige om dit te bevestigen. Voor de werkgever is het essentieel om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Als hij niet is verzekerd, dan kan het slachtoffer aangifte doen via het fonds voor arbeidsongevallen. Dat fonds haalt zijn middelen bij de werkgever waardoor die, naast het loon, ook mogelijk opdraait voor medische kosten, invaliditeitspremie, enzovoort. Soms kan de werknemer door een letsel bepaalde taken (tijdelijk) niet meer uitvoeren. Een werkgever kan samen met de behandelende geneesheer naar de mogelijkheden van aangepast werk zoeken. Bij terugkomst zorgt een werkgever ook het beste voor ondersteuning van bijvoorbeeld een ergonoom. "Bovendien is het belangrijk om tijdens de periode van afwezigheid het contact met het slachtoffer niet te verliezen", zegt Chantal Janssens van Securex. "Onderschat ook de traumatische ervaring van collega's bij een ernstig ongeval niet." Dat valt eveneens onder arbeidsongevallen. De werkgever kan emotionele opvang en begeleiding individueel of in groep voorzien. Belangrijk is medewerkers direct na het ongeval op te vangen om te voorkomen dat ook zij uitvallen. "Een onderneming heeft een bedrijfscultuur nodig die veiligheid en veilig werken ondersteunt", zegt Filip Coumans, senior consultant bij BST, een consultancybureau dat wereldwijd grote organisaties begeleidt in het behalen van een zeer hoog veiligheidsniveau. "In eerste instantie helpen we organisaties een visie hieromtrent vast te stellen. Wij suggereren bijvoorbeeld: stel je voor dat er in jouw bedrijf geen ongevallen zijn, of dat je het gewenste veiligheidsniveau hebt bereikt. Wat doen de medewerkers op de werkvloer? Hoe gaan ze om met gereedschap en machines, en met elkaar? Ook op het niveau van de supervisie en het management zoeken we naar de gewenste gedragingen. Een voorbeeld is dat de supervisie de medewerkers op regelmatige basis ondervraagt over veiligheidsproblemen en daar ook gevolg aan geeft. Op het managementniveau kan het gaan over het beschikbaar stellen van middelen om veiligheidsproblemen aan te pakken." "Zodra de visie is bepaald, kan een onderneming bekijken waar ze staat. In veel gevallen gaan we leidinggevenden begeleiden. Bij een toolboxmeeting over een specifiek veiligheidsthema bijvoorbeeld, kan de supervisie op twee manieren handelen. Ze kunnen hun medewerkers de instructies laten lezen of ze kunnen samen met het team nadenken over hoe ze het op de werkvloer kunnen aanpakken. Op de laatste manier creëer je een grotere effectiviteit. We stellen vast dat veel bedrijven zich enkel concentreren op de uitvoering van de activiteiten, en niet zozeer op de kwa- liteit ervan. Belangrijk bij onze begeleiding is de geleerde aanpak op de werkvloer in de praktijk helpen om te zetten. Een training op zich verandert immers niet zo veel." JULIE DE JONGHE"Een onderneming heeft een bedrijfscultuur nodig die veiligheid en veilig werken ondersteunt" Filip Coumans