Er sluimert vandaag een slordige 250 miljard euro op de spaarboekjes. Waarom een deel daarvan niet elders beleggen? Sinds april 2014 hebben de spaarders alvast één mogelijkheid, en ze levert een dividend op van 3 procent: Energiris.
...

Er sluimert vandaag een slordige 250 miljard euro op de spaarboekjes. Waarom een deel daarvan niet elders beleggen? Sinds april 2014 hebben de spaarders alvast één mogelijkheid, en ze levert een dividend op van 3 procent: Energiris. De cvba is een burgerinvesteringsfonds dat via verschillende filialen (Easycogen, Easynergy, Blue Tree) projecten rond duurzame energie financiert, specifiek gericht op openbare gebouwen, scholen en bedrijven. Particulieren kunnen voor 250 euro per aandeel coöperant worden, met een limiet van twintig aandelen per persoon. Energiris bestaat twee jaar en telt 261 leden (van wie 59 op een wachtlijst). Naast het financiële aspect, wijst Energiris de burgers ook de weg naar een duurzame investering. "Als België in 2050 voor de volle honderd procent hernieuwbare energie wil gebruiken, zullen investeringen van 300 tot 400 miljard euro nodig zijn, zoals blijkt uit een gemeenschappelijke studie uit 2012 van ICEDD, VITO en het Planbureau", benadrukt gedelegeerd bestuurder Ismaël Daoud. Daoud, gewezen politiek adviseur van de Brusselse minister van Energie Evelyne Huytebroeck (Ecolo), is goed vertrouwd met de energietransitie. Net zoals het team van Energiris: het heeft acht specialisten in huis, met daarnaast drie onafhankelijke experts en twee accountants "die erover waken dat alles correct verloopt, tot na de komma." Via een financiële constructie kunnen de klanten van Energiris aanzienlijke besparingen realiseren op hun energiefactuur, via installaties die een hogere energie-efficiëntie bieden en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen bevorderen. Heel wat openbare gebouwen zijn ware energieverslinders. Helemaal vooraan prijken schoolgebouwen: zij beschikken doorgaans niet over de middelen voor energiebesparende investeringen. Net daar wil een speler als Energiris de nodige financiering aanreiken. "Energiris for School is een innovatieve oplossing die scholen zonder kosten wil renoveren", zegt Ismaël Daoud. "We knappen de school op, waardoor de energieprestaties en de leeromgeving verbeteren, via frissere lucht, aangename temperatuur, aangepaste verlichting en een tochtvrije omgeving. We betalen ons enkel terug door de gerealiseerde energiebesparing. Het is een transparante, risicoloze, gemakkelijke, flexibele en voordelige oplossing voor iedereen. De kers op de taart? Via ons platform kunnen ook de ouders, de leraars, de leerlingen en de buren via crowdfunding deelnemen aan de financiering van de renovatie." De coöperatieve vennootschap ontwikkelt renovatieprojecten in het Brussels Gewest, maar ook daarbuiten. In het Waals Gewest tonen almaar meer gemeenten interesse. GUY VAN DEN NOORTGATE