Ondanks de economische activiteit en het onmiskenbare potentieel, raakt Nijvel maar niet uit de startblokken.
...

Ondanks de economische activiteit en het onmiskenbare potentieel, raakt Nijvel maar niet uit de startblokken. Nijvel heeft veel potentieel, dat is duidelijk. Een centrale ligging ten zuiden van Brussel en op een steenworp afstand van Luik, op het knooppunt van de autowegen naar Brussel, Parijs en Charleroi. En bovendien een gemakkelijk toegankelijk industriepark, dat met zijn honderdtal bedrijven één van de belangrijkste parken van de provincie is.Logisch dus dat de Intercommunale Waals-Brabant, verantwoordelijk voor de parken in de provincie, zich in Nijvel heeft gevestigd. Dit dynamisme wordt nog onderstreept door de aanwezigheid van andere bedrijven, buiten het industriepark, zoals papierproducent Arjo Wiggins, die een duizendtal personen tewerkstelt. Een andere troef is het stadscentrum, met zijn rijke patrimonium : het Justitiepaleis, de Sainte-Gertrude-kerk en enkele oude gebouwen en huizen. Stagnatie.Maar de explosieve groei die men van een stad met zoveel troeven zou verwachten, blijft uit. Op demografisch vlak, bijvoorbeeld, blijft men met 250 nieuwe inwoners per jaar onder het gemiddelde voor Waals-Brabant. En ook de vernieuwing van het centrum houdt geen gelijke tred met het economisch dynamisme van de stad. "Sinds de oorlog is er erg weinig geïnvesteerd," verklaart P. Vandergeten, voorzitter van de handelarenvereniging. "Er is geen enkele inspanning gedaan om het stadscentrum aantrekkelijker te maken. In tegenstelling tot wat men in andere steden heeft gedaan." Toch kan men niet zeggen dat de autoriteiten helemaal niets doen. De stad heeft toegestemd in een aantal belangrijke investeringen. Zo zal 500 miljoen worden besteed aan de aanleg van een tweede bedding voor de Thines, die parallel zal lopen met de huidige waterloop. De stad zal 20 % van de kosten voor haar rekening nemen. De overige 80 % wordt verdeeld tussen de provincie en het Waalse Gewest. In een tweede fase zal o.a. een zuiveringsstation worden gebouwd. Nog een investering van 500 miljoen die volledig door het Gewest zal worden gedragen. Op de plaats van het oude station komt een parking met 500 plaatsen. Een ander project is de bouw van een bejaardentehuis. Deze werken, goed voor 120 miljoen, starten in de zomer van 1997 en zullen in 1999 afgerond zijn. Andere prioriteiten.Het renovatieproject van de Grand Place werd door de Commissie voor Monumenten en Landschappen afgekeurd en omdat het Waalse Gewest niet meteen met subsidies over de brug wilde komen, werd dit project afgeblazen. Nu zullen in de buurt van het centrum 240 nieuwe parkeerplaatsen worden gecreëerd, die in de zomer van 1997 klaar moeten zijn. Deze investering van 100 miljoen wordt door een privé-promotor gerealiseerd. Ook de huidige politiegebouwen in het centrum zouden parkeerplaatsen worden. Op voorwaarde uiteraard dat de politiemannen hun nieuwe lokalen in het vroegere lyceum kunnen betrekken. Maar dat project staat nog in zijn kinderschoenen. Bovendien wil men de verschillende lagen van de bevolking op het grondgebied houden. "De huurprijzen stijgen nog steeds," aldus burgemeester Dehu. "En het gemiddelde inkomen van de inwoners van Nijvel is niet zo hoog als in andere steden. De mensen trekken dus steeds vaker naar Henegouwen." Om aan die vraag naar goedkopere woningen te voldoen, zal Compagnie Immobilière de Belgique een reeks eengezinswoningen bouwen, om 2000 mensen te huisvesten. Op het terrein van 17 ha komen ook kantoren, een crèche en enkele winkels.Vicieuze cirkel.Maar die politiek valt niet overal in goede aarde. "Overal in de omgeving worden sociale woningen gebouwd," onderstreept E. Beaufils, van Immobilière Beaufils. "Dat is positief, zolang geen "sociale getto's" ontstaan. Maar anderzijds worden er ook geen residentiële buurten ontwikkeld, zoals in andere Brabantse gemeenten. Wanneer men de expansie van de stad op lange termijn wil verzekeren, zijn die wijken dus belangrijk."De hoge prijzen voor grond, 2500 tot 3000 frank per m², zijn deels te verklaren door de grote vraag en het kleine aanbod. In het centrum worden bouwgronden steeds zeldzamer. "De grote stukken bouwgrond zijn in handen van privé-bouwpromotoren die met mondjesmaat verkopen om de druk op de prijzen te behouden gaat E. Beaufils verder,". "Ze beheersen de markt."V.P.