Als er in de Brusselse regio gebouwen worden gesloopt, is de kans groot dat G&A De Meuter actief is op de werf. Gaston (68) en André De Meuter (66) richtten het bedrijf in 1977 op. Beide broers hebben nog altijd de leiding van het bedrijf in handen, al neemt de nieuwe generatie -- vier van de zes zonen van de oprichters zijn vandaag operationeel actief in de groep -- meer en meer verantwoordelijkheid op.
...

Als er in de Brusselse regio gebouwen worden gesloopt, is de kans groot dat G&A De Meuter actief is op de werf. Gaston (68) en André De Meuter (66) richtten het bedrijf in 1977 op. Beide broers hebben nog altijd de leiding van het bedrijf in handen, al neemt de nieuwe generatie -- vier van de zes zonen van de oprichters zijn vandaag operationeel actief in de groep -- meer en meer verantwoordelijkheid op. "Vader zaliger was na de oorlog begonnen met een transportbedrijfje voor het vervoer van kolen en bouwmaterialen. Gaston en ik zijn in 1969 in het bedrijf gestapt, maar met die activiteiten viel nauwelijks iets te verdienen", vertelt André De Meuter. De broers zochten andere activiteiten om te overleven. In 1972 kochten ze hun eerste machine voor afbraakwerken. "In die beginjaren groeiden we snel. Vijf jaar later hadden we 50 mensen in dienst en konden we ook grotere projecten aan." De Meuter werkte in die tijd onder andere mee aan de graafwerken voor de Brusselse metrolijnen en de tunnels voor de kleine ring. "We bouwden snel de nodige ervaring op, het was van moeten. De job was toen ook veel eenvoudiger. Er waren minder milieuregels en administratieve rompslomp. Je moest een kraan hebben, vrachtwagens en links en rechts een stortplaats om de grond af te voeren. Je moest vooral kunnen werken en daar waren we redelijk goed in", stelt André De Meuter. Nu is De Meuter dagelijks met 400 tot 500 mensen actief op een tachtigtal werven. Een groot deel van de mankracht komt via onderaannemers. Een team ingenieurs doet de berekeningen en zorgt voor de opvolging van de projecten. De belangrijkste activiteit van de groep is nog altijd sloopwerk, maar ze is ook actief in asbestverwijdering, ontmanteling van gebouwen, grondwerken, saneringen, afvalstromen verwijderen, sorteren en recycleren. "We slopen gebouwen en doen al het voorbereidende werk vooraleer een nieuwe bouwwerf kan opstarten. Een recent voorbeeld is de UP-site van de ontwikkelaar Atenor tegenover Tour & Taxis in Brussel. Daar hebben we alles gesaneerd, ook de grond, en het terrein bouwrijp gemaakt voor het nieuwe project. Binnenkort starten we een nieuwe werf op voor Atenor: de renovatie van het Europa-hotel in de Wetstraat. Dat wordt een gelijkaardig verhaal", zegt André De Meuter. Het sloopafval voert De Meuter af naar zijn eigen sorteercentrum in de Brusselse haven, De Meuter Recycling in Neder-Over-Heembeek, en naar zijn eigen recyclagecentrum ABR (All Belgian Recycling) in Grimbergen. "We bouwen momenteel een nieuwe sorteerloods in de haven van Brussel, een investering van 1,5 miljoen euro. Tegen eind dit jaar moeten ze klaar zijn." "In de nieuwe loods sorteren we het bouwafval, om het daarna af te voeren naar recyclagecentra. Al het inerte materiaal, zoals beton en steenpuin, gaat naar ABR, waar het verwerkt wordt tot herbruikbaar bouwmateriaal. We verwerken er jaarlijks een half miljoen ton bouwmaterialen. De andere afvalfracties, zoals hout, kunststof, isolatiemateriaal enzovoort, worden in Neder-Over-Heembeek gereinigd en vervoerd naar eindverwerkers", stelt Sven De Meuter, de jongste van de vier zonen De Meuter die meewerken in het bedrijf (zie kader). De afvaltak is uitgegroeid tot een integraal aspect van de sloopactiviteit. "Het is ook belangrijk voor duurzaamheidslabels zoals BREEAM en Green Building. Om die certificaten te halen, tellen niet de energieprestaties van een gebouw. De hele levenslijn van het gebouw komt in beeld, inclusief de afvalproblematiek in de sloop- en bouwfase. Om aan al die regels te voldoen, is een professionele aanpak nodig, anders lukt het niet", benadrukt Sven De Meuter. Klagen doen ze niet bij De Meuter, al wordt de business almaar complexer. "Als je mij vraagt 'wat ga je volgend jaar doen?', dan kan ik daar niet op antwoorden", zegt André De Meuter. "Ons orderboek is eerder kortlopend. We zijn altijd de eerste die in actie schieten als over een project beslist wordt. Vaak wordt er jaren over projecten gediscussieerd, maar zodra de beslissing genomen is en alle vergunningen er zijn, moeten we meteen starten." Veel hangt ook af van het economisch klimaat en sinds 2008 is dat moeilijk. "We hebben in die periode geprobeerd maximaal werven in te nemen, tegen zeer scherpe prijzen. Daardoor hebben we geen personeel hoeven te ontslaan. Integendeel, we hebben nog mensen aangeworven in die crisisjaren. We staan 's morgens niet op met de vraag 'wat gaan we verdienen vandaag?', we staan op met de vraag 'wat gaan we doen?', dat is het verschil", stelt André De Meuter. De Meuter is actief in heel het land en ook over de grenzen als het moet. Het bedrijf volgt zijn klanten. Zo pakt het werven aan in Frankrijk, Nederland en Luxemburg. "Al zoeken we daar niet specifiek naar jobs", zegt André De Meuter. "We zoeken vooral continuïteit in het familiebedrijf, dat is het belangrijkste. De jongste jaren zijn we nog gegroeid, maar dat is op zich niet de doelstelling." Dat streven naar continuïteit is ook de achterliggende motivatie om een lokale poot uit te bouwen in Wallonië. "We ronden binnenkort gesprekken af over een participatie of overname in de regio Luik", bevestigt André De Meuter. Het bedrijf is daar al actief in de regio Charleroi en in het Luikse bekken. Met een lokale afdeling hoopt het efficiënter in te spelen op de kansen in het Waals Gewest. Ook in het Noord-Franse Rijsel wil De Meuter voet aan de grond krijgen. "We hebben onlangs ons Qualibat-certificaat behaald. Dat is een erkenning die je moet hebben om in Frankrijk te mogen slopen en asbest te verwijderen. Het was een administratief zware procedure, die twee jaar heeft geduurd. We hebben al vijf werven opgestart in Noord-Frankrijk. In Rijsel bouwen we een entiteit uit met een beperkte ploeg Franse medewerkers, die aangestuurd wordt vanuit Ternat. Dat is noodzakelijk om de Franse markt aan te pakken", duidt André De Meuter. KURT DE CAT, FOTOGRAFIE THOMAS DE BOEVER