Triz, of 'Theorie voor Inventief Probleem Oplossen' in het Russisch, werd ontwikkeld door een Sovjetgeleerde na onderzoek op ongeveer 2,5 miljoen succesvolle patenten uit de hele wereld. Daarbij bleek dat technologie steeds evolueert volgens een vast aantal evolutierichtingen, ongeacht het type industrie (van staalproductie over chemie en farmacie tot het ontwerp van huishoudapparaten of het op de markt brengen van gesofisticeerdere voedingsware...

Triz, of 'Theorie voor Inventief Probleem Oplossen' in het Russisch, werd ontwikkeld door een Sovjetgeleerde na onderzoek op ongeveer 2,5 miljoen succesvolle patenten uit de hele wereld. Daarbij bleek dat technologie steeds evolueert volgens een vast aantal evolutierichtingen, ongeacht het type industrie (van staalproductie over chemie en farmacie tot het ontwerp van huishoudapparaten of het op de markt brengen van gesofisticeerdere voedingswaren). Die kennis maakt het mogelijk om op een gerichte manier naar nieuwe opportuniteiten te zoeken voor een product, proces of dienst. Creax uit Ieper ontwikkelde Innovation Suite, een softwarepakket dat Triz-evolutiestappen vertaalt naar managementtechnieken. '9 Windows' is een van de Triz-technieken die toelaat standaarddenkpatronen te doorbreken aan de hand van twee denkrichtingen of assen: een horizontale tijdas (verleden, heden, toekomst) en een verticale ruimteas die de omgeving van een project of situatie omschrijft (supersysteem, systeem, subsysteem). Zo ontstaan negen (3X3) 'vensters', waarbij op functies, beperkingen of middelen kan worden ingezoomd en nieuwe ideeën en zienswijzen opborrelen. Bijvoorbeeld, wanneer een architect een gebouw ontwerpt. Neo is een door het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom beschermde innovatiemethodologie van De Valck Consultants. Neo werkt met zes bouwstenen die binnen het project in evenwicht moeten zijn: Grondige kennis van het te innoveren systeem. Het ontmaskeren en doorbreken van psychologische inertie. Creatief denken of het tot stand brengen van nieuwe mentale connecties. Het proces of de nodige stappen om een uitdaging aan te pakken. De richting: ideeën genereren en de evaluatie in een waardevolle richting voor het bedrijf sturen (functieanalyse, 'opinionleader'-studie, trendidentificatie). De emotie en het klimaat: dat wil zeggen de specifieke omgeving waarbinnen het project wordt uitgebouwd en de menselijke factoren die ze beïnvloeden. Slim is een methodologie van De Valck Consultants om de fabrieksoperaties te optimaliseren (productieprocessen, interne logistiek, planning, kwaliteitssystemen) door de overbodige kosten te schrappen en de productie op de wereldwijde standaard te brengen. Het change management aspect in combinatie met slimme meetpunten ( kpi's) staat centraal in de implementatie.