Twee attributen - een ovalen embleem aan de deur en de Hongaarse vlag in de inkomhal - hebben het huis van Stefan Vuzdugan sinds kort een andere aanblik bezorgd. De 58-jarige jurist is de nieuwe ereconsul van Hongarije (voor de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant). "Toen Tibor Kiss, de Hongaarse ambassadeur in Brussel mij in smetteloos Nederlands de vraag stelde, kon ik niet neen zeggen," zegt de kersverse titularis.
...

Twee attributen - een ovalen embleem aan de deur en de Hongaarse vlag in de inkomhal - hebben het huis van Stefan Vuzdugan sinds kort een andere aanblik bezorgd. De 58-jarige jurist is de nieuwe ereconsul van Hongarije (voor de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant). "Toen Tibor Kiss, de Hongaarse ambassadeur in Brussel mij in smetteloos Nederlands de vraag stelde, kon ik niet neen zeggen," zegt de kersverse titularis. Stefan Vuzdugan, zijn naam geeft het al aan, heeft iets met Hongarije. Zijn ouders sloegen tijdens het interbellum op de vlucht en kwamen naar België. Zijn vader ging aan de slag in de Limburgse mijnen. "Het leven in de mijncités is de mooiste herinnering uit mijn hele jeugd," zegt Stefan Vuzdugan. "Zoveel onderlinge solidariteit en gedeelde levensvreugde, dat was uitzonderlijk."Als kind, als tiener en als student was Vuzdugan "uitzonderlijk begaafd", zo wordt verteld. "Maar ook een rebel," voegt de nieuwe Hongaarse ereconsul er prompt aan toe. "Tijdens mijn schoolperiode protesteerde ik vaak tegen autoritair gezag, opgelegde religie, blinde discipline." In de rechtsfaculteit aan de KU Leuven scoorde hij goed. Ook toen al was hij mondig en won meer dan één welsprekendheidstornooi. Na zijn rechtsopleiding volgde hij bijscholing, via beurzen, in Yale, New York en Naples. Professioneel bleek hij aanvankelijk een "spring-in-'t-veld" die bewust koos voor één jaar ervaring om vervolgens op te stappen. Zo werkte hij achtereenvolgens voor de Verenigde Naties, de Amerikaanse ambassade in Brussel, het consultancybedrijf Management Counselors International, de balie van Mechelen, Texaco Europe en Test-Aankoop. Finaal koos hij voor wat hij "zijn roeping" én "zijn hobby" noemt: lobbyen. "Een van mijn professoren aan de universiteit, Zeger Van Hee, had mij al gezegd dat ik daarvoor geboren was," zegt Vuzdugan. Zoals het een echte lobbyist past, praat ook Stefan Vuzdugan maar mondjesmaat over het beroep dat hij de voorbije kwarteeuw heeft uitgeoefend. Vuzdugan: "Zowel kleine als grote ondernemingen behoren tot mijn klantenkring. Ik ga slechts aan de slag op één voorwaarde: wat men van mij vraagt, moet wettelijk zijn. Wie met mij in zee gaat, kiest voor een relatie op lange termijn." Stefan Vuzdugan spreekt vijf talen en is gehuwd met zijn jeugdvriendin. Na de val van de muur van Berlijn - "Ik ben altijd een rabiate communistenhater geweest" - voerde hij zijn contacten met het vroegere Oostblok opnieuw op. Hongarije stond daarbij bovenaan. Onder meer voor minister-president Luc Van den Brande (CVP) zette Vuzdugan de nodige stappen voor een Vlaams-Hongaars bilateraal akkoord. Ook gaf hij een reeks Belgische investeerders in Hongarije een duwtje in de rug. Stefan Vuzdugan is een boekenwurm, werkt nog minstens eenmaal per week aan zijn fysieke conditie en smelt voor klassieke recitals en Hongaarse zigeunermuziek.