Het is een eind rijden naar Haarlem. Maar het Teylers Museum, dat opende in 1784, is niet alleen het oudste museum van Nederland, het is ook een van de mooiste bestemmingsmusea bij onze noorderburen. Alsof het gebouw, de bibliotheek en de collectie curiosa, wetenschappelijke instrumenten en naturalia nog niet interessant genoeg zijn, org...

Het is een eind rijden naar Haarlem. Maar het Teylers Museum, dat opende in 1784, is niet alleen het oudste museum van Nederland, het is ook een van de mooiste bestemmingsmusea bij onze noorderburen. Alsof het gebouw, de bibliotheek en de collectie curiosa, wetenschappelijke instrumenten en naturalia nog niet interessant genoeg zijn, organiseert het museum ook regelmatig expo's van wereldklasse, zoals over Michelangelo, Rafaël en Da Vinci. Deze keer brengt het de eerste expo over John Constable in Nederland. Het museum bezit als enige in Nederland zeven tekeningen van de Britse meester. Constable behoort tot de belangrijkste Britse romantische schilders. Hij wilde niet de weg opgaan van Turners geïdealiseerde landschappen, dus focuste hij op de panorama's die hij het best kende: die uit zijn jeugd in Suffolk. Conservatief als hij was, komen in zijn composities geen fabriekstorens, stoomtreinen of andere sporen van de industriële revolutie voor, zoals bij Turner - wel watermolens, hooiwagens, grazende paarden en boeren. Maar zijn favoriete onderwerp waren luchten. Als geen ander kon hij een lieflijk wolkendek of een dreigende onweerslucht vangen in verf. Constable gaf zijn meteorologische observaties niet alleen goed weer, hij hield de weersveranderingen ook heel nauwkeurig bij. Als brugfiguur tussen de kunst en de wetenschap is hij in Teylers Museum dan ook op zijn plaats.Haarlem is ook de stad van Rembrandt van Rijn. Om die reden wordt op de expo mooi het verband gelegd met de Hollandse kunst van de zeventiende eeuw: Constable was gek op het werk van onder meer Jacob van Ruisdael, Albert Cuyp en Rembrandt.