Tilburg.
...

Tilburg."De IJzeren Rijnis een must," zegt Herman Verhoeven, algemeen secretaris (directeur) van de Kamer van Koophandel van Midden-Brabant (Nederland). "Onze Antwerpse en Rotterdamse havens zoeken een spoorontsluiting naar het Ruhrgebied. Het zou al te gek zijn dat we een snelle oplossing - het historische tracé, met andere woorden - blokkeren, omdat Nederland aan de Betuwelijn werkt. Let wel: beide spoorlijnen moeten worden uitgebouwd, net als de aftakking richting Venlo. Maar het ene spoor mag het andere niet uitsluiten." Jan Melis, voorzitter van de Kamer van Koophandel van Midden-Brabant, is, net als professor Hugo Roos (zie hoofdverhaal), een overtuigde voorstander van de creatie van één logistiek netwerk rond de Vlaamse en Nederlandse havens. "Uiteraard zijn Rotterdam en Antwerpen concurrenten," betoogt hij. "Maar we moeten samenwerken waar we gemeenschappelijke belangen hebben. Een voorbeeld: Vlaanderen en Nederland streven beide naar de uitbouw van Europese infrastructuurprojecten. Waarom stappen we niet als één regio naar de Europese Unie om onze verzuchtingen kenbaar te maken?" Melis nam als CDA-fractievoorzitter in de provinciale staten (provincieraad) het initiatief voor het onlangs opgerichte Europa-team. Dit provinciale lobby-organisme toetst Europese dossiers op hun impact in Brabant. "Het team heeft al goeie contacten met minister-president Luc Van den Brande (CVP)," aldus Melis. "Waarom zouden we bijvoorbeeld niet samenwerken om investeringen aan te trekken? Het is toch al te vreemd dat Brabantse en Vlaamse delegaties apart naar China trekken, om ginds elk hetzelfde regionale plaatje te tonen: centrale ligging, logistieke specialisatie, technisch onderlegde en meertalige arbeidskrachten enzovoort. De uitbouw van dubbele structuren is je reinste kapitaalvernietiging." Begin dit jaar presenteerden de drie Brabantse Kamers van Koophandel samen met de Zeeuwse en Limburgse bedrijfsverenigingen het rapport Strategische visie. Daaruit blijkt dat de Zuid-Nederlandse regio als logistiek centrum perfect aansluit op Vlaanderen. Verhoeven: "Tilburg ligt, letterlijk én vaak figuurlijk, dichter bij Antwerpen dan bij Rotterdam. Om de verkeersknoop in onze regio te ontwarren, zijn we aangewezen op de Nederlandse én de Vlaamse overheid. Met beide willen we goede contacten onderhouden." Verhoeven wijst onder meer op de ontsluiting van zijn regio naar het zuiden: "Het Bels lijntje, de spoorverbinding tussen Tilburg en Turnhout, werd afgebouwd, terwijl dit de perfecte link had kunnen zijn met de IJzeren Rijn." Zuid-Nederland onder de Moerdijk is een geval apart. De Zeeuwen, Brabanders en Limburgers doppen het liefst hun eigen boontjes, ver van de pretentieuze Randstad. Met succes. Want Zuid-Nederland is "het trekpaard van Nederland (Verhoeven)". Het Centraal Planbureau berekende dat de Zuid-Nederlandse bedrijven tot 2010 jaarlijks een omzetstijging van 9% mogen verwachten. Voor heel Nederland is dit 1%. En terwijl de werkgelegenheid in die periode nationaal met 5% daalt, kent Zuid-Nederland een stijging met 2%.Melis, ook algemeen directeur van Melis Gieterijen: "Een kwart van de Brabantse jobs, in de bouw- en de metaalsector bijvoorbeeld, kan moeilijk worden ingevuld. Daarom trachten onze onderwijsinstellingen en bedrijven Vlamingen aan te trekken. Het aanbod van kwalitatieve Vlaamse arbeidskrachten is een enorm voordeel." Ook op andere punten scoren we beter dan Nederland. Melis: "Vlaanderen heeft genoeg bedrijfsterreinen, terwijl Brabant stilaan het saturatiepunt bereikt. Voorts is jullie regelgeving in het algemeen en de fiscale in het bijzonder een stuk minder strak dan bij ons ( sic). Vlaanderen is niet alleen een partner, maar ook een beduchte concurrent."