Van 20.000 audio-cd's naar 80.000 cd's en cd-roms (in een 50/50-verhouding) per dag. Die capaciteitsuitbreiding dankt ISP aan een investering van 80 miljoen frank én aan de verhuis van Holsbeek naar Wellen. Van de zestien personeelsleden stapten er zes mee over. "Veertig kilometer én een verplaatsing tegen de verkeersellende in," zegt Tony Neven, gedelegeerd bestuurder van moederbedrijf Sentinel. "En wij hadden zelfs vervoer voorzien. Maar ik kan het mijn mensen toch niet kwalijk nemen dat zij liev...

Van 20.000 audio-cd's naar 80.000 cd's en cd-roms (in een 50/50-verhouding) per dag. Die capaciteitsuitbreiding dankt ISP aan een investering van 80 miljoen frank én aan de verhuis van Holsbeek naar Wellen. Van de zestien personeelsleden stapten er zes mee over. "Veertig kilometer én een verplaatsing tegen de verkeersellende in," zegt Tony Neven, gedelegeerd bestuurder van moederbedrijf Sentinel. "En wij hadden zelfs vervoer voorzien. Maar ik kan het mijn mensen toch niet kwalijk nemen dat zij liever dichter bij huis werken?" Om de nieuwe machines te bemannen, heeft ISP nu in totaal vijftig mensen in dienst. "Dankzij onze cd-fabriek in Hilversum zaten wij door het vertrek van tien werknemers niet plots zonder knowhow. Nieuwe mensen aantrekken was geen probleem. Wij zorgen immers voor een stevige interne opleiding. Onze eisen situeren zich vooral op het vlak van flexibiliteit: onze operators werken in volcontinudienst en daarnaast hebben wij ook flexibiliteit op jaarbasis afgesproken. Voor de eindejaarsfeesten van start gaan, worden bij ons de cadeaus geproduceerd. In de zomer is het dan weer wat kalmer," gaat Neven verder. ISP is al twaalf jaar actief als producent van audio-cd's voor de Benelux-markt. De dagproductie van 20.000 stuks zorgde voor een jaaromzet van 100 miljoen frank. In 1997 werd het bedrijf opgekocht door Sentinel, een producent van computerdiskettes en zelf een onderdeel van de Arma-holding. De nieuwe productielijnen in Wellen maken een verviervoudiging van de output mogelijk. Daarnaast werd geïnvesteerd in bedrukkingstechnieken en machinale verpakking. "Naast audio-cd's produceren wij nu ook read only cd-roms. Technisch gezien is dat hetzelfde, alleen liggen bij cd-roms de kwaliteitseisen iets hoger. Een computer is immers niet zo fout-tolerant als het menselijk oor," legt Neven verder uit. "Daarnaast nemen wij nu ook het vervoer in eigen handen. Zo besparen wij op koerierskosten én verhogen wij onze service. Vroeger lieten wij de klanten soms zelf hun bestelling ophalen, maar dat hoeft nu niet langer." Een verhuis is altijd een zware ingreep in de dagelijkse gang van zaken van een bedrijf. "Maar een noodzakelijke ingreep. In Holsbeek waren wij een zonevreemd bedrijf. De capaciteitsuitbreiding die wij op het oog hadden, zou ons nooit worden toegestaan. Daarbij was deze productie-unit eigenlijk te klein om als aparte vestiging te blijven bestaan. Door de centralisatie van onze activiteiten in Wellen besparen wij op logistiek en overhead," zegt Neven. "De verhuis is alles bijeen nog goed meegevallen. Wij hebben van het zomergat geprofiteerd om onze machines één voor één stil te leggen en te verhuizen. De klanten hebben daar amper iets van gemerkt. Slechts in enkele gevallen zijn er problemen geweest met leveringstijden."