Dian Wahlen (48), directeur van het communicatieadviesbureau Leads United, is herbevestigd in haar functie van voorzitter van de Belgian Public Relations Consultants Association (BPRCA). In juni kreeg ze een nieuw mandaat als bestuurslid van de vereniging. Het bestuur kiest een voorzitter uit eigen rangen. In juni 2007 nam ze het voorzitterschap over en vernieuwde meteen de huisstijl.
...

Dian Wahlen (48), directeur van het communicatieadviesbureau Leads United, is herbevestigd in haar functie van voorzitter van de Belgian Public Relations Consultants Association (BPRCA). In juni kreeg ze een nieuw mandaat als bestuurslid van de vereniging. Het bestuur kiest een voorzitter uit eigen rangen. In juni 2007 nam ze het voorzitterschap over en vernieuwde meteen de huisstijl. Het afgelopen jaar veranderde ze de tweetalige naam van de vereniging in het eentalig Engelse Belgian Public Relations Consultants Association. "De formele documenten en statuten blijven in het Frans en Nederlands. Als tagline kozen we voor 'Communication Consultants in Belgium'. Wahlen wilde verjonging, meer dynamiek, uitdieping, verbreding. "Dat is gelukt. Er zijn drie nieuwe bestuursleden en het aantal actieve leden nam toe. Op de algemene vergadering voelde je dat er interesse was om mee in het bestuur te zitten. Dat wil zeggen dat er iets beweegt. Dat de vereniging iets betekent." De banden tussen de leden werden aangehaald via 'CEO-dinners' en 'Account-Director-events'. Er zijn voorts regelmatige contacten met andere vakorganisaties zoals 3C (Corporate Communications Community, het vroegere Belgian PR Centre, een vereniging van personen actief in de corporate communications) en de Unie van Belgische Adverteerders (UBA). "We stelden een gedragscode op die de principes van een correcte selectieprocedure van een communicatieadviesbureau omschrijft. Die code ligt er nu en onze leden en de leden van de UBA hebben die onderschreven. Het voorstel ligt momenteel ook op tafel bij 3C." Een mijlpaal van het afgelopen werkjaar is voor Wahlen ook de uitreiking van de eerste IBIS Communication Awards, een prijs waarbij de BPRCA in samenwerking met 3C opvallend werk en talent in het domein van corporate communicatie en merkencommunicatie bekroont. De pr-bureaus maken zich zorgen over rekrutering. "De sector kreunt onder een tekort aan vakmensen. Iedereen zit nu in dezelfde vijver te vissen. We proberen dat probleem nu bij de bron aan te pakken. We zijn gestart met een sensibiliseringscampagne in scholen en universiteiten om studenten via stages te laten ervaren hoe boeiend een loopbaan in een communicatieadviesbureau is. Als je studenten die kans niet biedt, zal het moeilijk blijven om mensen aan te trekken." Hoeveel tijd vraagt haar voorzitterschap? "Ik had me voorgenomen om er een dag per week voor uit te trekken. Hier intern is de organisatie wat herschikt, er zijn wat taken doorgeschoven. Het is sowieso een investering in tijd en mensen. Het zou ook niet lukken zonder de inzet van de andere bestuursleden. Ik heb een fantastisch bestuur. De beperkte financiële middelen blijven een probleem. Je wilt heel veel, maar niet alles kan." Dian Wahlen (48) IS: voorzitter van BPRCA VRIJE TIJD: gezin, motorrijden, volleybal en skatenAvP