MONICA DE CONINCK (57)

"Ik ben sinds 2011 federaal minister van Werk. Daarvoor was ik onder meer OCMW-voorzitter in Antwerpen en stond ik in het onderwijs. Een constante in mijn loopbaan is dat ik altijd in een omgeving heb gewerkt waar veel mensen aan de slag waren.
...

"Ik ben sinds 2011 federaal minister van Werk. Daarvoor was ik onder meer OCMW-voorzitter in Antwerpen en stond ik in het onderwijs. Een constante in mijn loopbaan is dat ik altijd in een omgeving heb gewerkt waar veel mensen aan de slag waren."Olivier Onghena van vMA, zelf een mentor, vroeg me dit te doen. Ik dacht aanvankelijk dat ik dit niet kon. Wat heb ik jonge mensen te vertellen? Wat ik doe, vind ik vanzelfsprekend. Ik wilde er maar een beperkt aantal uren in steken. Want in mijn huidige positie wordt snel beslag gelegd op mijn agenda. De contacten met Eva verlopen altijd face to face. We spreken 's avonds af." "Ik ken de omgeving waarin Eva actief is. Ik heb ook in de hr-branche gewerkt. In de Antwerpse ziekenhuizen heb ik veranderingen met het mes op de keel moeten doorvoeren. Veranderingsbeleid in zo'n omgeving is moeilijk, omdat men de uitdagingen niet altijd ziet. Er zijn daar ook heel wat mensen die niet gewoon zijn om in team te werken. Ik heb in onze gesprekken benadrukt dat communicatie zeer belangrijk is. Maak de mensen duidelijk in welke richting je wil gaan.""Ik merk dat meer en meer organisaties te vergelijken zijn met een vloot, niet met een tanker. Daarmee bedoel ik dat een bedrijf een organisatie is die eigenlijk uit veel kleine departementen en teams bestaat. Je moet ervoor zorgen dat die in dezelfde richting blijven varen.""Ik ben beleidsmedewerker human resources bij de Karel de Grote-Hogeschool (KdG) in Antwerpen. Ik zet er mee de hr-lijnen uit, en zorg er mee voor dat die leven in de organisatie. Zo geef ik zowel leidinggevenden als medewerkers advies over hr-thema's. Iemand die graag van functie wil veranderen, kan bij mij terecht voor een loopbaangesprek en ik ondersteun leidinggevenden bij het voeren van selectiegesprekken.""Ik ben in het project gestapt via Bjorn van Reeth, een ex-collega die ook betrokken was bij het project Jonge Managers, Wijze Mentors. Toen we bij KdG werkten aan een leiderschapstraject, kwam de cyclus ter sprake en ik dacht dat ik de ervaring kon gebruiken in de hogeschool. Eén keer hebben we een afspraak moeten verzetten, tijdens de onderhandelingen over het eenheidsstatuut van arbeiders en bedienden.""Communicatie is ook bij KdG het ordewoord. Ik wist dat natuurlijk al, maar Monica heeft me daar nog eens vanuit haar ervaring op gewezen. Je moet altijd aandacht hebben voor het feit dat je een hr-beleid van onderuit moet starten. Je moet goed luisteren naar wat leeft in een organisatie. Je moet ook weten dat de juiste oplossingen voor de vragen waarmee je zit, vaak bij je medewerkers te vinden zijn.""We hebben drie sessies van minstens drie uur gehad. We hebben over de balans tussen werk en privé gehad. We hebben ook gepraat over het strategische aspect van hr. En Monica heeft me ook over het waarderingsbeleid interessante informatie meegegeven."Jonge Managers, Wijze Mentors, een initiatief van de Management Associatie, is vanaf vanavond ook elke donderdag te zien op Kanaal Z. Geïnteresseerd? Schrijf je dan in voor de volgende cyclus van Jonge Manager, Wijze Mentors, info@vma-be.org, website: www.vma-be.org.ALAIN MOUTON, FOTOGRAFIE KRISTOF VRANCKEN