Ook in verband met het heikele pensioendossier legden we onze commissie van wijzen drie vragen voor. 1. Hoe houden we de pensioenen betaalbaar? 2. Is het wettelijk pensioen hoog genoeg? 3. Kunnen de aanvullende pensioenen ons pensioenstelsel redden? De commissieleden zijn Jan Smets (voorzitter Hoge Raad voor de Werkgelegenheid), Theo Peeters (voorzitter Kamercommissie voor de vergrijzing), Etienne de Callataÿ (hoofdeconoom Bank...

Ook in verband met het heikele pensioendossier legden we onze commissie van wijzen drie vragen voor. 1. Hoe houden we de pensioenen betaalbaar? 2. Is het wettelijk pensioen hoog genoeg? 3. Kunnen de aanvullende pensioenen ons pensioenstelsel redden? De commissieleden zijn Jan Smets (voorzitter Hoge Raad voor de Werkgelegenheid), Theo Peeters (voorzitter Kamercommissie voor de vergrijzing), Etienne de Callataÿ (hoofdeconoom Bank Degroof), Marc De Vos (docent Arbeidsrecht Universiteit Gent en advocaat Lontings & Partners) en Bea Cantillon (directeur Centrum voor Sociaal Beleid). 1. BETAALBAARHEID Volgens Etienne de Callataÿ is het van cruciaal belang dat we rekening houden met de levensverwachting. "Als we zo'n dynamische aanpassing van ons pensioenstelsel in de jaren vijftig hadden ingevoerd, zouden we nu niet in slechte papieren zitten." Volgens Jan Smets is de levensverwachting een optie, maar op voorwaarde dat "die niet resulteert in lagere gemiddelde pensioenuitkeringen, maar deel uitmaakt van een algemene hervorming die langer werken aantrekkelijk maakt."Marc De Vos benadrukt dat het heel makkelijk zou zijn als we de meerkosten van de vergrijzing, onder meer veroorzaakt door de stijgende levensverwachting, zouden kunnen vermijden of verminderen door een parallelle afbouw van de pensioenrechten. "Het valt echter nog te bezien of dat maatschappelijk wenselijk en politiek haalbaar is. Tegenover de huidige gepensioneerden en de bijna gepensioneerden heeft de overheid een moreel contract aangegaan om de pensioenrechten niet in extremis te verminderen."2. WETTELIJK PENSIOEN De commissieleden benadrukken dat onze pensioenen niet opvallend hoog liggen en dat het wettelijk pensioen een goede sociale bescherming moet bieden. Jan Smets: "Hoogbejaarden die zorgbehoevend worden, hebben nood aan betaalbare opvang en zorg. Voor de overheid is het in die gevallen dan ook zinvoller om te investeren in zulke voorzieningen dan om middelen vrij te maken voor een forse verhoging van de wettelijke pensioenen."3. AANVULLENDE PENSIOENEN Jan Smets is van oordeel dat een veralgemeende ontwikkeling van de tweede pijler een belangrijk instrument is om ouderen te helpen een bepaalde levensstandaard te behouden. Marc De Vos is een onvoorwaardelijke aanhanger van gekapitaliseerde pensioenen: "In zo'n systeem vormt de aandelenmarkt waarop de pensioenbijdragen worden belegd, een risico. Maar dat risico wordt getemperd door de duurtijd en de omvang van de investeringen. Pensioensparen gebeurt over een hele carrière en de pensioenfondsen vergaren enorme kapitalen. Daardoor is een sterke diversificatie van de beleggingen mogelijk. De combinatie van die factoren geeft zekerheid."