We stelden onze commissie van wijzen opnieuw enkele vragen. (1) Hoe kan het gezondheidsbudget in de hand worden gehouden? (2) Moet er een tweede pijler worden uitgebouwd? (3) Moet de ziekteverzekering geregionaliseerd worden?
...

We stelden onze commissie van wijzen opnieuw enkele vragen. (1) Hoe kan het gezondheidsbudget in de hand worden gehouden? (2) Moet er een tweede pijler worden uitgebouwd? (3) Moet de ziekteverzekering geregionaliseerd worden? 1. Budget "Een structurele verbetering van de efficiëntie van het zorgverleningsproces is noodzakelijk," zegt Theo Peeters (voorzitter Studiecommissie voor de Vergrijzing). Ook Jan Smets (voorzitter Hoge Raad voor de Werkgelegenheid) en Marc De Vos (docent Arbeidsrecht Universiteit Gent) halen dit als belangrijkste strategie aan om het budget binnen de perken te houden. "We moeten meer naar geïntegreerde zorg en multidisciplinaire werking met een allesomvattende, transparante financiering per medisch programma," zegt Smets. De Vos ziet nog meer sporen: het uitroeien van misbruiken in voorschrijfgedrag en hospitalisatie, een betere bedrijfsmatige optimalisering van ziekenhuizen, een sterkere integratie van de gezondheidszorg over de verschillende lijnen met inbegrip van preventie. Etienne de Callataÿ (hoofdeconoom Bank Degroof) heeft twee originele voorstellen: de afschaffing van terugbetalingen voor sommige chirurgische ingrepen bij zeer oude mensen en de volledige privatisering van gezondheidsbehandelingen die een gevolg zijn van een risicovolle activiteit. 2. Tweede pijler Onze commissie is niet overtuigd van de uitbouw van een tweede pijler. Peeters betwijfelt of daarmee het financieringsprobleem wordt opgelost en verwijst daarbij naar de Verenigde Staten. Net als Smets: "De performantie van gezondheidssystemen met ruimere privé-financiering, zoals in Amerika, is niet groter dan bij ons, integendeel." Etienne de Callataÿ vreest dat aanvullende verzekeringen zullen leiden tot nog meer consumptie. Bea Cantillon (directeur Centrum voor Sociaal Beleid) wil een zorg met twee snelheden te allen prijze vermijden. "De kracht van ons systeem ligt in het feit dat we kwaliteitsvolle gezondheidszorgen waarborgen aan iedereen, jong en oud, arm en rijk, ongeacht het risicogedrag, de rang en stand," zo betoogt ze. Een uitzondering vormt Marc De Vos, die de tweede pijler verder wil uitbouwen. "Wie de Belgische competitiviteit wil redden, moet een kerntakendebat voeren over de omvang van een basisziekteverzekering die op publieke middelen steunt," argumenteert hij. 3. Regionalisering Ook van de regionalisering verwacht de commissie van wijzen geen grote baat. De commissieleden wijzen vooral op de noodzaak van een zo breed mogelijke financieringsbasis. Peeters heeft wel een kanttekening: "Als het derde-betalersysteem en het aanbodgedreven karakter van de zorgverstrekking aan de basis zouden liggen van technisch onverklaarbare kostenverschillen tussen de regio's, dan ligt de roep voor risicosegementatie (noord/zuid) voor de hand."Smets denkt echter dat die verschillen automatisch verdwijnen "als zorgaanbieders gestimuleerd worden om de 'best practices', dus de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit, te volgen".