In 1991 nam de Frans-Afrikaanse mijnbouwgroep Comilog de Generale-dochter Sadacem over. Voor het bedrijf het startsein om zich in de chemische sektor te verankeren, zonder zijn basisaktiviteit te verloochenen.
...

In 1991 nam de Frans-Afrikaanse mijnbouwgroep Comilog de Generale-dochter Sadacem over. Voor het bedrijf het startsein om zich in de chemische sektor te verankeren, zonder zijn basisaktiviteit te verloochenen. De Compagnie minière de l'Ogooué (Comilog) is in de grote, ondoorzichtige wereld van multinationals één van die groepen die zich nagenoeg permanent in de schaduw bewegen. En toch behoort het bedrijf met een omzetcijfer tussen de 25 en 30 miljard frank tot de belangrijkste producenten van mangaanerts ter wereld. Comilog is een vennootschap naar Gabonees recht. 47 % van de aandelen behoort toe aan de groep Eramet (Franse staat), terwijl 30 % in handen is van de Gabonese staat. De Zuidafrikaanse mijnbouwgroep Gencor (15 %) en diverse andere privé-investeerders delen de rest van de aandelen. De groep richt zich op drie belangrijke ontwikkelingspolen : mijnbouw, de industrie van ferro-legeringen en de industrie van afgeleide chemische produkten. Zo exploiteert Comilog sedert 1962 de zeer rijke mangaanertsvindplaats inMoanda, in de provincie Haut-Ogooué in Gabon. De open mijn bevat de belangrijkste gekende voorraden kwaliteitsmangaanerts. De groep bezit en exploiteert eveneens de ertshaven van Owendo en de spoorwegverbinding tussen de mijn en de haven. Bovendien kon de Frans-Afrikaanse groep dankzij de strikte diversifikatie-inspanning die ze in de loop der jaren gedaan heeft, vaste voet aan de grond krijgen in de pyrometallurgie en de mangaanchemie, dit via diverse participaties zowel in Europa als op het Amerikaanse kontinent. Inzake ferro-legeringen bezit Comilog ongeveer 80 % van de Société de Ferro-alliages de Paris-Outreau (SFPO), één van de twee belangrijkste Europese producenten van ferro- en siliciummangaan. Voorts bezit de groep ook ferro-legeringfabrieken in Italië (Tassara) en België (Sadaci). Sadaci uit Gent is trouwens één van de belangrijkste Europese producenten van ferromolybdeen en vanadium.VIA GENERALE IN CHEMIE.In 1991 kan Comilog profiteren van de desinvesteringsgolf van de Generale Maatschappij van België. De groep neemt de Belgische holding Sadacem over, en doet hiermee zijn intrede in de chemische sektor. Comilog zelf bestaat trouwens uit twee entiteiten. Enerzijds Comilog US (Verenigde Staten), met twee belangrijke dochters : Chemetals, dat mangaanzouten en -oxyden produceert, en GCMC, dat katalysatoren van petroleumraffinaderijen recycleert. Anderzijds is er de groep MMM, het vroegere Mines, Minerais et Métaux, dat in 1994 een omzet van 9 miljard frank en een nettowinst van ongeveer 200 miljoen frank realizeerde. MMM werd in 1917 opgericht. Het was aanvankelijk uitsluitend een commerciële onderneming een dochter van Sogem (Union Minière) die tot doel had ertsen en ferro-legeringen te commercializeren. Bij de overname in 1989 door Sadacem kende het een verlies van meer dan 80 miljoen frank, vooral in handelstransakties. "Vanaf het jaar erna, " verklaart Charles-Albert Peers, gedelegeerd bestuurder van MMM en de bewerker van het spectaculaire bedrijfsherstel, "boekte MMM opnieuw winst. " Volgens Peers beschikken de filialen binnen de Comilog-groep over volledige beheersautonomie. "Het beleid dat het moederbedrijf tot op heden steeds gevoerd heeft, bestaat erin de dochters financieel volledig autonoom te laten en, over het algemeen, geen dividenden af te houden. Wat de groep, afgezien van haar rol van aandeelhouder interesseert, is het feit dat de dochterondernemingen bij de groep ertsen kunnen aankopen. Nu de markten inkrimpen, wordt immers een grotere integratietendens van mijnbouwbedrijven en hun klanten vastgesteld. "In 1991 en 1992 nam MMM achtereenvolgens Encagri, Carbon en Sedema over. Encagri produceert geleidend zwartsel en was ononderbroken verlieslatend sinds 1982. Sedema uit Tertre produceert mangaanzouten en -oxyden, en was ook al drie jaar verlieslatend. Charles-Albert Peers steekt niet onder stoelen of banken dat hij voor de herstrukturering een "schokterapie" heeft moeten toepassen. 35 % van het personeel werd ontslagen en de milieu- en modernizeringsinvesteringen waren even hoog als de behaalde resultaten. Maar vanaf 1994 stak Sedema opnieuw het hoofd boven water.LEIDER.Vandaag heeft de groep MMM niet alleen het tij doen keren, ze wordt op wereldvlak erkend als de eerste producent van mangaanoxyde voor de ferrietindustrie (elektronika), als één van de belangrijkste leveranciers van een gamma produkten bestemd voor de batterij-industrie, en als één van de belangrijkste specialisten ter wereld inzake geleidend zwartsel. Voorts is de groep de tweede wereldspeler op het gebied van industriële alkohol (zie kader : Prosit). Op Europees vlak bevestigt de groep zich als leider voor recyclage van afval dat koper bevat en afkomstig is van de industrie van gedrukte schakelingen, en als eerste Europees producent met marktaandelen van 70 tot 80 % van mangaanzouten en -oxyden bestemd voor dierenvoeding, pesticiden en meststoffen. Op zijn minst een mooi palmares. Dat Charles-Albert Peers trouwens niet naar het hoofd lijkt te stijgen : "Onze marktfilozofie bestaat erin ons toe te spitsen op onze sterke punten, die onze markten zijn. In deze heel specifieke marktnissen, willen wij een dominante positie bekleden en een zeer uitgebreid gamma produkten aanbieden. "En hoe zit het met de uitdagingen voor het jaar 2000 ? "Onze doelstellingen voor de komende jaren richten zich op drie grote ontwikkelingspolen, " besluit Charles-Albert Peers : "Ten eerste willen we de bestaande aktiviteiten verder uitbouwen. Ten tweede proberen we ons te positioneren als één van de belangrijkste producenten van gemengde lithiumoxyden die gebruikt worden in de herlaadbare nieuwe-generatie-accumulatoren. Gemengde lithium-mangaanoxyde is bijvoorbeeld 15 % minder krachtig dan lithium-kobalt, maar lithium-mangaan is wel 12-maal goedkoper. Wij werken trouwens samen met Alcatel om het onderzoek in die richting te ontwikkelen. Ten slotte houden wij ons bezig met het cruciale probleem van recyclage van batterijen. Inzamelen, sorteren, herverwerken : momenteel staat men nog nergens op dit vlak. In plaats van passief te blijven, zoeken we aktief mee naar een oplossing. "FRÉDÉRIC MOSERCHARLES-ALBERT PEERS (MMM) Dominante positie in zeer specifieke marktnissen.