GEDRAGSKODE PRIKKELT BONDEN.
...

GEDRAGSKODE PRIKKELT BONDEN.Op 8 november 1994 kreeg Coca-Cola in Gosselies het deksel op de neus. Nadat het personeel de dag voordien door de vakbonden geïnformeerd was over de inhoud van de gedragskode (Code of business conduct), boden zich slechts twee werknemers (op 130) aan op de vergadering waarop de direktie haar zou toelichten. Ook de twee nieuwsgierigen weigerden na afloop te tekenen. Voor alle duidelijkheid : er was geen syndikaal piket aanwezig.De Coca-kode is een schoolvoorbeeld van een uitgebreid pakket zeer nauwkeurig omschreven gedragsregels voor situaties waarin werknemers in kontakt komen met overheden, klanten, leveranciers en het publiek in het algemeen. De Franse versie telt 20 bladzijden. Struikelsteen voor het personeel en de vakbonden is volgens Setca-sekretaris Jean Paschenko de clausule die stelt dat elke werknemer die op de hoogte is van of vermoedens koestert over een overtreding, dit moet melden aan zijn superieuren op straffe van zelf gesanctioneerd te worden. Bovendien werd van de werknemers geëist dat ze schriftelijk de tekst zouden aanvaarden, aldus Paschenko.Bij navraag blijft Coca-Cola karig met kommentaar. We ontvingen volgend bericht van legal counsel Frank Govaerts : "(...) Om deze reeds gedurende lange tijd toegepaste gedragsrichtlijnen te bevestigen, heeft de Company de Code of Business Conduct uitgewerkt. (...) Informatiesessies werden georganizeerd om alle werknemers in België, inclusief deze van Gosselies, vertrouwd te maken met de Code, hen te wijzen op de belangrijkheid van de gedragslijnen en om op eventuele vragen te antwoorden. Tijdens deze sessies werden de werknemers uitgenodigd, maar niet verplicht, om een goedkeuring te ondertekenen. "Inmiddels vernamen we dat de Code in de koelkast gestopt werd. Navraag bij Vlaamse vestigingen leert dat het dokument er nog niet voorgesteld werd. Er zou zelfs nog geen Nederlandse vertaling beschikbaar zijn. Nochtans zou men de werknemers van Gosselies verteld hebben dat zij de laatste aan de beurt waren. Wie ook de waarheid spreekt, het is klaar dat de Company zich niet echt gemakkelijk voelt.Volgens vakbondsman Paschenko en zijn Antwerpse BBTK-kollega Paul Verbeke is het sociaal klimaat niet zo bijster goed bij de frisdrankenproducent. Gebrek aan respekt voor de menselijke kant van de medewerkers, asociaal gedrag, intern georganizeerde konkurrentie en vrees voor sluitingen (o.m. in Gent) bieden volgens de bonden niet de gepaste sfeer om de gedragskode onbevreesd of ongecomplexeerd te aanvaarden.