Coburg zal de geschiedenis ingaan als de Belgische whisky die nooit bestaan heeft, maar wel over ieders tong ging. Het leek inderdaad zo mooi: een Belgisch whisky-merk onder de naam Coburg. Een volledige advertentie in de kranten (behalve in de Financieel Economische Tijd, L'Echo en Nord Eclair) met een oproep om te bellen voor een gratis fles van dat Belgisch vocht.
...

Coburg zal de geschiedenis ingaan als de Belgische whisky die nooit bestaan heeft, maar wel over ieders tong ging. Het leek inderdaad zo mooi: een Belgisch whisky-merk onder de naam Coburg. Een volledige advertentie in de kranten (behalve in de Financieel Economische Tijd, L'Echo en Nord Eclair) met een oproep om te bellen voor een gratis fles van dat Belgisch vocht. Helaas, het was nep en dan nog wel met zo'n mooie advertentie. Het waren de regies Full Page en Scripta die dit opzet hadden bedacht om de krant als reclamemedium te promoten. Luc Vermeiren, marketingverantwoordelijke van Full Page: "Inzake marktaandelen van de verschillende media zie je de dagbladen jaar na jaar aan belang inboeten; de reclame gaat steeds meer naar de televisie. Wij hebben vijf reclamebureaus gevraagd om eens rond dat probleem te werken, iets te bedenken dat duidelijk zou maken dat reclame in de pers wérkt en dat grote formaten impact hebben. Uit de ingediende voorstellen hebben we uiteindelijk voor het idee van Saatchi & Saatchi geopperd." Met een volledige pagina advertentie wilde men aantonen dat de lancering van een nieuw product via de kranten perfect mogelijk is. "Voor lanceringen gaan de meeste bedrijven al gauw naar de televisie," zegt Vermeiren, die erbij vertelt vooral adverteerders uit de auto-, bank-, distributie- en telecommunicatiesectoren te hebben. Hij wijst er ook op dat voor tv-reclame vaak wordt gegrepen naar adaptaties van internationale spots. Als een product echter via de krant wordt gelanceerd, kunnen de lokale creatieven zelf aan de slag gaan.De eenmalige krantenadvertentie trok 30.000 reacties op een 0900-lijn. Vermeiren vertelt erbij dat het aantal bellers zelfs nog groter is geweest, maar dat niet iedereen binnenraakte. De advertentie wordt nu opgevolgd door een direct mailing naar adverteerders en bureaus waarin de kracht van de krant wordt onderstreept. De boodschap is dat als reclame in de krant werkt voor Coburg, het zeker kan werken voor echte producten.Vorig jaar al hebben Scripta en Full Page een speciaal tarief ingesteld voor volledige pagina's: 5 miljoen frank in plaats van 6,7 miljoen frank. Daarmee is de kost per contact interessanter voor de adverteerders en zijn de kranten concurrentieel met andere media. Op de vraag of er al effectief meer volle pagina's gekocht worden, antwoordt Vermeiren laconiek "we hebben er al heel wat gehad."De Coburg-advertentie zal ook meegaan in de barometerstudie die de regies geregeld doen. Vermeiren zegt dat het hier om een pure nulmeting gaat: het 'merk' is alleen bekend dankzij één advertentie. Er is geen invloed van andere media waar eventueel geadverteerd wordt en er is ook geen product in de winkels dat bij de ondervraagden een belletje laat rinkelen. Wel is er de nodige persaandacht geweest.De advertentie was mede door de extra lange tekst erg opvallend. Men was wel een tikkeltje bevreesd dat de lezers halfweg de tekst misschien zouden afhaken. "Maar blijkbaar hebben veel mensen die toch helemaal doorgenomen," stelt Vermeiren.