Het begrip coach is afgeleid van coche of koets. Mettertijd werd het gebruikt in de betekenis van mensen koetsen: hen helpen op te stappen, in of uit te laden. " Coachen is dus helpen bij die reis," besluit Rudy Vandamme in Coaching voor iedereen (Ankh-Hermes, 96 blz., 4,95 euro). Het schriele boek valt nauwelijks op in de stortvloed van uitgaven over coaching. Toch staan er in het frêle werk mee...

Het begrip coach is afgeleid van coche of koets. Mettertijd werd het gebruikt in de betekenis van mensen koetsen: hen helpen op te stappen, in of uit te laden. " Coachen is dus helpen bij die reis," besluit Rudy Vandamme in Coaching voor iedereen (Ankh-Hermes, 96 blz., 4,95 euro). Het schriele boek valt nauwelijks op in de stortvloed van uitgaven over coaching. Toch staan er in het frêle werk meer bruikbare toelichtingen dan in menige turf. De Oostendse midveertiger is psycholoog, filosoof en antropoloog, maar kreeg vooral bekendheid als NLP-trainer. Publicist Eddy Daniëls omschreef NLP of neurolin-guïstisch programmeren ooit als een milde vorm van zelfhypnose. We hoeven dus niet nog meer nadruk te leggen op onze argwaan. Maar Vandammes visie op coaching komt authentiek en vooral overtuigend over. In zijn opvatting is coaching geen truc om méér uit medewerkers te halen. Dat méér komt wel, maar dan alleen als mensen weten hoe ze zichzelf motiveren en ontwikkelen. De coach moet dus aanzetten tot zelfontwikkeling. Vandamme heeft daarvoor een methodiek opgesteld, die hij uiteenzet in zijn volumineuze Handboek ontwikkelingsgericht coachen (Nelissen, 365 blz., 34,50 euro), een diepgravende en toch best toegankelijke handleiding, waaruit coaching als een humanistisch ideaal tevoorschijn komt. Coaching wordt bij Vandamme een manier van communiceren: gericht op de ontwikkeling van de partner of medewerker. En van uzelf. Bij dezelfde uitgever, Nelissen uit Soest, verscheen nog een coachgids met maturiteit: De dynamiek van coaching (190 blz., 23,50 euro). WillemVerhoeven geeft onder meer tien wenken waarmee managers het nemen van verantwoordelijkheid door medewerkers bevorderen. Ook bij hem speelt zelfsturing een hoofdrol. Pauline Schreuder en Marijke Lingsma richten zich dan weer tot een specifieke doelgroep. In De officemanager als coach (Nelissen, 166 blz., 19,80 euro) brengen ze officemanagers principes over leidinggeven bij. Het boek schuwt de theorie weliswaar niet, maar focust vooral op de praktijk. Ook consultant René Jansen houdt het praktisch in Persoonlijke coaching (Business Contact, 123 blz., 19,90 euro). Zijn model maakt hij zichtbaar aan de hand van een (fictieve) directeur die een beroep doet op een persoonlijke coach. We ronden onze selectie af met een Vlaming: Patrick Merlevede licht in Mentoring & coaching (Ced. Samsom, 161 blz., 48,76 euro) verschillende vormen van coaching toe. Hij toont ook aan hoe u hiermee uw medewerkers het beste van zichzelf kan laten geven. Luc De Decker