De prijs om een ton CO2 te mogen uitstoten is in goed twee jaar vervijfvoudigd, van minder dan 5 naar bijna 25 euro. Dat was vorige week de prijs van een uitstootcertificaat op het Europese emissiehandelssysteem (ETS, emissions trading system). Dat is opmerkelijk, want de sectoren die onder het systeem vallen, hebben nu al de uitstootdoelstellingen voor 2020 bereikt, sneller dan Europa had gedacht.
...