" Een actuele lijst met betrouwbare, onderbouwde emissiefactoren voor België", zo omschrijven de initiatiefnemers CO2logic en EnergieID hun nieuwe website. De eerste begeleidt al sinds 2007 organisaties bij het berekenen, verminderen en compenseren van hun CO2-uitstoot. De tweede ontwikkelde een onlinemonitoringplatform waar bedrijven hun gegevens over energie, water, afval en mobiliteit verzamelen, vergelijken en opvolgen. CO2emissiefactoren.be is geen calculator of een onlinerekenmodule, maar een verzamelplaats die emissiefactoren onderbrengt in zeven categorieën. Met die basiscijfers kunnen gebruikers zelf hun CO2-voetafdruk bere...

" Een actuele lijst met betrouwbare, onderbouwde emissiefactoren voor België", zo omschrijven de initiatiefnemers CO2logic en EnergieID hun nieuwe website. De eerste begeleidt al sinds 2007 organisaties bij het berekenen, verminderen en compenseren van hun CO2-uitstoot. De tweede ontwikkelde een onlinemonitoringplatform waar bedrijven hun gegevens over energie, water, afval en mobiliteit verzamelen, vergelijken en opvolgen. CO2emissiefactoren.be is geen calculator of een onlinerekenmodule, maar een verzamelplaats die emissiefactoren onderbrengt in zeven categorieën. Met die basiscijfers kunnen gebruikers zelf hun CO2-voetafdruk berekenen. Ze krijgen onder meer inzicht in hoeveel kilogram CO2 een dieselvoertuig per verbruikte liter uitstoot, hoeveel CO2 er per opgestookte kilowattuur aardgas geproduceerd wordt, maar ook hoeveel CO2 bepaalde industriële chemische koelstoffen uitstoten. "CO2-emissies berekenen is erg complex", vertellen Antoine Geerinckx en Jan Janssen van CO2logic. "Om de CO2-voetafdruk van verschillende activiteiten te kunnen berekenen en vergelijken, is het belangrijk een gemeenschappelijke basis vast te leggen." Die ontbrak in ons land. Om te voorkomen dat appelen met peren worden vergeleken, moeten CO2-emissieberekeningen op eenzelfde manier gebeuren. "In Nederland standaardiseert een publiek initiatief al langer de berekeningsmethodes. Dat moest bij ons ook kunnen", klinkt het. De website is gratis en transparant over de gebruikte methodologie en bronnen. Door CO2-emissiegegevens digitaal te bundelen op één publiek toegankelijke plek, willen de bezielers meer mensen toegang geven tot de juiste CO2-emissiefactoren. "Dat maakt het niet alleen mogelijk om correcte berekeningen te maken, maar ook om een betere en snellere klimaatactie te stimuleren", vinden Jan Janssen en Antoine Geerinckx. De emissiefactoren op de website worden ook gebruikt voor de CO2-prestatieladder, een initiatief van de Vereniging der Belgische Aannemers (VBA), CO2logic en verschillende Belgische overheden. "Tussen 2019 en 2022 worden zo'n 25 proefprojecten voor grote bouwwerken gelanceerd in België", verduidelijkt Janssen. "Het systeem moedigt bouwbedrijven aan hun CO2-voetafdruk te verkleinen." Bedrijven die een positieve score halen op de CO2-prestatieladder, en dus meer inspanningen leveren om hun CO2-uitstoot te verminderen, maken meer kans om een overheidsopdracht binnen te halen. "Zo integreren de overheden duurzaamheid in hun aankoopbeleid", meent Janssen. "Nog te veel bedrijven en organisaties praten over klimaatdoelstellingen, maar gaan niet over tot concrete acties." De website moet hen een duwtje in de rug geven. Wereldwijd wordt jaarlijks rond 40 miljard ton CO2 uitgestoten. "Dat resulteert in een enorme klimaatschuld", zegt Antoine Geerinckx. "We hopen dat bedrijven en organisaties dankzij onze kennisbank meteen aan de slag gaan met de berekening van hun CO2-emissies. We zullen de data regelmatig updaten en de gebruiksvriendelijkheid van de website verder verbeteren."