Het Roeselaarse Quaestor heeft zijn naam niet gestolen. In de Romeinse tijd was een quaestor een magistraat met bevoegdheid over de staatsfinanciën. Later begonnen vermogende families het begrip ook te gebruiken voor de raadsman die hun privévermogen beheerde. De mensen van Quaestor zien zichzelf als rentmeesters: onafhankelijke vertrouwenspersonen door wie vermogende personen hun vermogen laten beheren, in een persoonlijke relatie, in alle transparantie.
...

Het Roeselaarse Quaestor heeft zijn naam niet gestolen. In de Romeinse tijd was een quaestor een magistraat met bevoegdheid over de staatsfinanciën. Later begonnen vermogende families het begrip ook te gebruiken voor de raadsman die hun privévermogen beheerde. De mensen van Quaestor zien zichzelf als rentmeesters: onafhankelijke vertrouwenspersonen door wie vermogende personen hun vermogen laten beheren, in een persoonlijke relatie, in alle transparantie. Quaestor werd in 2000 opgericht door vijf vennoten die eerder al een hoop ervaring als vermogensbeheerder hadden opgedaan. Volgens oprichter-bestuurder Geert Vastiau gaf een aantal grotere klanten de aanzet: "Zij zochten een meer onafhankelijke vorm van adviesverlening. Bedrijfsleiders zijn vaak klant bij verschillende banken, maar ze willen niet dat zoiets het vermogensadvies beïnvloedt. Quaestor wil hun onafhankelijke financiële rechterhand te zijn." De cliënten kunnen bij Quaestor terecht voor uiteenlopende services: discretionair of adviserend beheer, rentmeesterschap, thesauriebeheer, successie- en pensioenplanning. "Dat is een vrij breed gamma, dat klopt", geeft Vastiau toe. "Maar daar staat tegenover dat we maar een beperkt aantal cliënten bedienen, niet meer dan een dertigtal per adviseur, wat een vrij intens contact mogelijk maakt. Er is dus tijd om het hele financiële plaatje van een klant goed te bekijken. En dan kom je vanzelf terecht in thema's die verbonden zijn aan vermogen, zoals successie en pensioen." De meeste van de klanten bij Quaestor zijn bedrijfsleiders. "Ongeveer 70 procent", zegt Vastiau. "De rest zijn mensen met een vrij beroep, of ze hebben bijvoorbeeld via een erfenis de beschikking over een vermogen gekregen. We beheren en adviseren 600 tot 650 miljoen euro, voor een kleine 300 cliënten. Dat geeft meteen een idee van de gemiddelde portefeuille." Een echte instapdrempel hanteert Quaestor niet, maar een vermogen van 1 miljoen euro moet wel minstens het doel zijn. "Dat belet niet dat we jonge bedrijfsleiders kunnen helpen vóór ze aan dat vermogen komen." Vergelijken met de manier waarop de traditionele banken opereren, blijkt de gemakkelijkste manier te zijn om de eigen aanpak te definiëren. "In heel wat banken is de optiek: producten in de markt zetten", legt Vastiau uit. "Klanten worden er vaak gezien als een kanaal. Maar klanten zien dat zelf helemaal anders: die willen in de eerste plaats dat diegene die hun vermogen beheert, een goed begrip heeft van hun noden." Wat 'onafhankelijkheid' concreet kan betekenen, blijkt het best uit een paar voorbeelden. "In 2003 lagen de rentevoeten laag en waren obligaties in onze ogen geen aantrekkelijke beleggingsvorm. Met Tak21-producten kon je toen een hoge gewaarborgde rente krijgen, op een totaal veilige manier. Daarom besloten we een licentie als verzekeringsmakelaar aan te vragen, zodat we ook die producten op een goedkope manier in de portefeuilles konden laten opnemen. De banken waarmee we samenwerken, vonden dat niet bijzonder leuk - maar wij zijn nu eenmaal niet schatplichtig aan een bank." In principe kiezen de cliënten zelf met welke depotbank ze werken. Maar in de praktijk verloopt de samenwerking niet met alle banken even vlot en opteren de klanten gemakkelijk voor de paar depotbanken waarmee Quaestor wel goede relaties onderhoudt. Vastiau: "Maar ook met die banken hebben we geen structurele banden." Met een balanstotaal van ruim 3 miljoen euro ziet Quaestor - nu zes vennoten - het eerder breed. "We opteren ervoor voortdurend delen van de winst te reserveren." In 2007 investeerde Quaestor een aanzienlijk deel van het eigen vermogen in een nieuw gebouw. De rest wordt heel defensief beheerd, liquide of in Tak21 met een vaste rentevoet. "Met ons eigen vermogen nemen we geen risico's", besluit Geert Vastiau.