De kans om voor een betwiste aandelenlease een volledige schadeloosstelling te krijgen, ligt in België hoger dan in Nederland," zegt advocaat Philip Pels uit Gent. "Onze wet biedt een betere bescherming van de consument. Wij raden de Belgische klanten van Dexia dan ook aan een aanvraag tot vernietiging ( opt out) te sturen naar notaris Kielstra in Den Haag."
...

De kans om voor een betwiste aandelenlease een volledige schadeloosstelling te krijgen, ligt in België hoger dan in Nederland," zegt advocaat Philip Pels uit Gent. "Onze wet biedt een betere bescherming van de consument. Wij raden de Belgische klanten van Dexia dan ook aan een aanvraag tot vernietiging ( opt out) te sturen naar notaris Kielstra in Den Haag." Begin maart veroordeelde de rechtbank van Amsterdam Dexia tot de volledige terugbetaling van de inleg in een aandelenlease. Dat is een (hypothecaire) lening om aandelen te kopen. De uitspraak gaat verder dan de Duisenbergregeling. In die minnelijke schikking krijgen de beleggers slechts twee derde van het verlies op hun aandelen terugbetaald. Dat compromis kost Dexia bijna 1 miljard euro. Als alle kredietnemers met een aandelenlease tegen de bank in beroep gaan, kan de factuur volgens de Nederlandse advocaat Jeroen Wendelgelst van LeaseVerlosser oplopen tot 10 miljard euro. "Zo'n vaart zal het niet lopen," relativeert Steven Gelder, woordvoerder van Dexia Bank Nederland. "In de eerste plaats gaan we in cassatie bij de Hoge Raad, het hoogste rechtsorgaan van Nederland. Bovendien betreft het een uniek geval, waarin de echtgenote niet meegetekend had. De meeste rechtszaken draaien echter rond de zorgplicht, die wij in het raam van de wet op het consumentenkrediet niet vervuld zouden hebben. In dit geval heeft dezelfde rechtbank van Amsterdam ons op 1 maart 2007 wél gelijk gegeven. De magistratuur beschouwt de Duisenbergregeling als een redelijke oplossing voor beide partijen."Toch roepen Platform Aandelen Lease (PAL) en andere belangenorganisaties hun leden op niet in te gaan op het 'aalmoes' van Dexia, maar verder te procederen. Vanaf 12 maart organiseren zij informatiedagen in Nederland. Woordvoerder Piet Koremans: "Uit de jongste arresten blijkt dat voor de rechtbank de Duisenbergregeling maar de ondergrens is. Het gros van de gedupeerden heeft een lagere opleiding genoten en besefte niet eens dat zij verlies konden lijden. Bovendien ontbrak in vele contracten de handtekening van de partner en beschikte de bemiddelaar niet over de nodige vergunningen. Dat druist in tegen de Nederlandse wet op het consumentenkrediet (WCK)."Toch schat Dexia Bank Nederland de kans hoog dat de 6500 rechtszaken tegen de financiële instelling goed zullen aflopen. Voorzitter Ben Knüppe: "Wij blijven van mening - gesteund door uitlatingen van minister Gerrit Zalm (VVD) in het parlement - dat de WCK niet van toepassing is. Verschillende rechtbanken ondersteunen die stelling. Bovendien acht het gerechtshof in Amsterdam het huidige compromis een redelijke schikking. Ondertussen stelt de bank alles in het werk om een bevredigende oplossing voor de klanten te vinden. Zo gingen al 100.000 beleggers in op ons aanbod uit 2003. Daar kwamen 62.000 spaarders bij, die de Duisenbergregeling ondertekenden.""Ten slotte bevestigt de Nederlandse affaire de noodzaak aan een Belgische wet op de collectieve afhandeling van massaschade (WCAM)," besluit advocaat Geert Lenssens uit Brussel. "Op dit ogenblik ontbreekt nog elke regelgeving, terwijl de dossiers zich opstapelen. Belgische gedupeerden krijgen moeilijk toegang tot het gerecht. Maar ook de geviseerde bedrijven kampen vaak met hoge kosten, lange duurtijd en tegenstrijdige uitspraken als gevolg van de talrijk verspreide rechtsprocedures."E.P.