Aan de Universiteit Gent verrichten professor Georges Allaert en Edwin Verdoolaege onderzoek naar de sociaal-economische integratie van de Marokkaans-Belgische ondernemers. Uit de Trends Top 100.000 (op basis van de Balanscentrale van de Nationale Bank voor 2002) selecteerden ze Marokkaans-Belgische aandeelhouders. Daaruit blijkt dat Marokkaans-Belg...

Aan de Universiteit Gent verrichten professor Georges Allaert en Edwin Verdoolaege onderzoek naar de sociaal-economische integratie van de Marokkaans-Belgische ondernemers. Uit de Trends Top 100.000 (op basis van de Balanscentrale van de Nationale Bank voor 2002) selecteerden ze Marokkaans-Belgische aandeelhouders. Daaruit blijkt dat Marokkaans-Belgische bedrijven gezamenlijk 7346 mensen tewerkstellen. Ze halen samen 1,2 miljard euro omzet en 135 miljoen euro toegevoegde waarde (zie tabel). Verdoolaege berekende dat slechts 9 % van de Marokkaanse Belgen een baan vond in bedrijven van de eigen gemeenschap, er is dus nog extra groeipotentieel. Later zal de oefening worden overgedaan voor de Turkse gemeenschap, die ongetwijfeld nog sterker presteert. Interessant is dat Verdoolaege clusters vindt van groothandels in fruit en groenten, in de voedingssector, garages, dienstenbedrijven en verzorging. Vijf rusthuizen worden door Marokkaanse Belgen uitgebaat. Nog een voorbeeld: Activa is met 250 werknemers uitbater van een aantal GB-supermarkten en een belangrijke toeleverancier van Carrefour. In de visserij kan de Marokkaanse gemeenschap als een nieuwe pijler toegevoegde waarde aanbrengen in de visverwerkende nijverheid. Dit type onderzoek staat in Vlaanderen in de kinderschoenen. Integratieprojecten fietsen vandaag nog in de mist. Stijgt het aantal allochtone ondernemers in Vlaanderen? Hoeveel allochtone studenten leveren onze universiteiten af? Hoeveel starten een bedrijf? Hierop antwoorden, is grotendeels giswerk. Het Adviesbureau Allochtoon Ondernemen(AAO) van Stad Antwerpen houdt al zeven jaar een databank bij, maar de gegevens zijn "subjectief en onvolledig," zegt Kris Van Cappellen (AAO). In een studie in maart 2002 telden professor Albert Martens en Hans Verhoeven ( KU Leuven) 28.000 allochtone zelfstandigen in de databanken van het Rijksinstituut voor de Sociale Zekerheid van de Zelfstandigen. Ruim 36 % van die allochtonen met Belgische nationaliteit waren Nederlanders, Fransen, Duitsers en Britten. Ondernemers van Marokkaanse en Turkse afkomst vormen een minderheid. Naast Turken en Marokkanen, stijgt het aantal nieuwkomers uit Afrika en vooral uit Oost-Europa snel.