De felgeplaagde nationale luchtvaartmaatschappij Sabena heeft een nieuwe raad van bestuur. De oude bestuurders kregen, op de Zwitsers Paul Reutlinger en Philippe Brugisser na, kwijting voor hun bestuursdaden. Nochtans boekte onze flag carrier vorig jaar 13 miljard frank verlies.
...

De felgeplaagde nationale luchtvaartmaatschappij Sabena heeft een nieuwe raad van bestuur. De oude bestuurders kregen, op de Zwitsers Paul Reutlinger en Philippe Brugisser na, kwijting voor hun bestuursdaden. Nochtans boekte onze flag carrier vorig jaar 13 miljard frank verlies. TRENDS. Het valt op dat de operationele bestuurders geen kwijting kregen. De bestuurders die geacht werden hen te controleren kregen dat wél.ROBERT WTTERWULGHE (PROFESSOR EUROPEES EN ECONOMISCH RECHT AAN DE UCL EN GESPECIALISEERD IN DE LUCHTVAARTSECTOR). "Vanuit juridisch en praktisch oogpunt is dat niet normaal. Een raad van bestuur beslist collegiaal, dus waarom slechts twee bestuurders de zwartepiet doorschuiven? Wanneer ik sommige ex-bestuurders hoor verklaren dat zij steeds hebben gedaan wat de overheid vroeg, dan vraag ik me af of de belangen van de onderneming daarmee het best werden gediend. De houding van ex-premier Jean-Luc Dehaene (CVP), die wat blij was dat hij het beleid aan de Zwitsers kon overlaten, was daarvoor niet bevorderlijk. "Het zou veel logischer zijn geweest als de aandeelhouders hadden gewacht tot er duidelijkheid was over een aantal zaken vóór ze kwijting verleenden. Vennootschapsrechtelijk is de kwijting definitief. Maar dat belet niet dat indien een aantal abnormale zaken aan het licht zou komen waarvan wij nu geen weet hebben, zij desnoods voor de rechter kunnen worden gedaagd."U doelt op de nieuwe audit van de boekhouding die de rechtbank heeft toegestaan aan de Sabena-piloten?WTTERWULGHE. "De vorige audit van het Amerikaanse IPSC is niet naar behoren uitgevoerd. De facturatie door de SAirgroep en door AMP (nvdr - Airline Management Partnership, de gezamenlijke ticketverkooporganisatie) en de mogelijke transfers van gelden naar Zwitserland mochten niet worden onderzocht." Kunnen de nieuwe bestuurders het verschil maken?WTTERWULGHE. "Een tabula rasa is een goede zaak. Zelfs al is Philippe Wilmès de enige die iets kent van de luchtvaartsector. Maar indien voorzitter Fred Chaffart wil slagen, baseert hij zich best op de resultaten van de audit. Sabena kan overleven, maar volgens mij zal Chaffart zijn gedelegeerd bestuurder Christophe Müller moeten laten kiezen. Je kan niet tegelijk in Zürich de Swissair-dochters besturen en in Brussel een crisis oplossen." Luc Huysmans