Sinds de negentiende eeuw wilde de christelijke arbeidersbeweging een antwoord bieden op de sociaaleconomische wantoestanden die met de industrialisering gepaard gingen. Maar de gelovigen kregen te horen dat de christelijke liefdadigheid en lijdzaamheid voldoende waren om de kwestie op te lossen.

Christophe De Borchgrave, Zalig de armen van geest. Vlaanderen 1918-1940. Een kerk in strijd met het moderne materialisme, Vrijdag, 2019, 276 blz., 22,50 euro