Sinds de negentiende eeuw wilde de christelijke arbeidersbeweging een antwoord bieden op de...

Sinds de negentiende eeuw wilde de christelijke arbeidersbeweging een antwoord bieden op de sociaaleconomische wantoestanden die met de industrialisering gepaard gingen. Maar de gelovigen kregen te horen dat de christelijke liefdadigheid en lijdzaamheid voldoende waren om de kwestie op te lossen.