De schermbeveiliger op zijn computer toont een gier. Zelf stapt hij op de fiets om te komen werken en hij neemt genoegen met slechts een auto voor het hele gezin. We willen Benoît de Bruyn dan ook graag geloven als hij zegt dat hij van de natuur houdt.
...

De schermbeveiliger op zijn computer toont een gier. Zelf stapt hij op de fiets om te komen werken en hij neemt genoegen met slechts een auto voor het hele gezin. We willen Benoît de Bruyn dan ook graag geloven als hij zegt dat hij van de natuur houdt. De natuur is wat de baas van NewTree motiveert en dag na dag bezielt. "Ik ben altijd al van mening geweest dat we al wat we aan de natuur onttrekken, ook aan haar moeten teruggeven", vertrouwt de Bruyn ons toe. Het is precies omdat hij zich zo bewust is van de bedreigingen voor het milieu dat hij zijn 30 werknemers er geleidelijk toe gebracht heeft om eerder de fiets en het openbaar vervoer te gebruiken dan de auto. De voertuigen die niet gemist kunnen worden, werden vervangen door minder vervuilende modellen. "In 2006 hebben we vier van de 16 Honda-hybrides gekocht die in dat jaar in België verkocht werden", merkt de Bruyn op. Uiteraard werden ook alle peertjes en buislampen in de bedrijfslokalen door spaarversies vervangen en worden de computers zorgvuldig uitgezet als ze niet gebruikt worden. De elektriciteit die bij NewTree verbruikt wordt, is groen en sinds 2007 worden de koolstofemissies van het hoofdkantoor en van de verplaatsingen voor rekening van de onderneming gecompenseerd door de aankoop van milieukredieten. Voor het internationaal transport van de chocolade naar Azië en Noord-Amerika, ten slotte, wordt gebruik gemaakt van het schip en niet langer van het vliegtuig. Na al die inspanningen was het echter noodzakelijk een volgende stap te zetten om de doelstelling te bereiken, namelijk tegen 2011 de activiteiten volledig koolstofneutraal te maken. En die stap bestond erin chocolade te produceren die geen vervuiling met zich meebrengt of waarvan de ecologische voetafdruk op zijn minst gecompenseerd wordt. "In juni 2009 hebben we aan de consultancy Climact gevraagd om de uitstoot van broeikasgassen die door onze chocolade veroorzaakt wordt, te meten", legt de Bruyn uit. 100 gram melkchocolade brengt een uitstoot van liefst 475 gram CO2 met zich mee tussen het moment dat de cacao aangeplant wordt en het ogenblik dat de reep terechtkomt in de boodschappenmand. Donkere chocolade is minder vervuilend: die genereert 'slechts' 240 gram CO2. Bij de ontwikkeling van nieuwe gamma's heeft het NewTree-team ook het formaat van de chocoladetabletten onder de loep genomen. Aan het gewicht veranderde niets, maar voor de verpakking wordt nu minder karton gebruikt. Idem voor de displays. Op die manier wil de onderneming haar kartonverbruik met drie ton per jaar verminderen. NewTree houdt van bomen. "Ze zijn voor ons een bron van inspiratie en een passie", zo wordt binnen de onderneming beklemtoond. "Het doet pijn om te zien hoe groot de impact van de voortschrijdende ontbossing wel is op het milieu en het sociaal-economische weefsel." De chocolademaker kon dan ook niet onbewogen blijven bij de strijd van de Kichwa-stam uit het dorp Sara-yaku in Ecuador. Die indianen voeren voor de instandhouding van hun 135.000 hectare bos strijd tegen de petroleummaatschappijen die de ondergrond van hun gebied willen ontginnen. Ze hebben in dat verband besloten om met bloemdragende bomen een grens op te trekken, een 'levensgrens'. 'Frontière de Vie' is de naam van de vzw die werd opgericht om hen daarbij te helpen. Ook NewTree heeft zich daarbij aangesloten. "Over heel het territorium, over een lengte van 300 kilometer, planten de Kichwa's kleurrijke bomen. De bloemen die aan de takken groeien zijn zichtbaar vanuit de lucht", zegt Benoît de Bruyn. "Het is een mooi project, want het gebied brengt ook cacao voort. We gaan ervoor zorgen dat het wereldwijd bekend raakt." Concreet komt het erop neer dat NewTree per tablet 1 eurocent zal afdragen aan de vereniging Frontière de Vie voor de financiering van de aanplanting van de bomen. In een eerste fase zal dat enkel gelden voor een deel van de productie, maar tegen het einde van 2011 zal elke plak chocolade bijdragen tot de aanplantingen. Door Gerald de hemptinne