Politieke beroering
...

Politieke beroeringOp 8 januari 1998 belichtte Trends onder de titel " Met alle Chinezen" de dreigende mislukking van een Chinese investering in Antwerpen. VU-parlementslid Karel Van Hoorebeke interpelleerde minister van Binnenlandse Zaken Johan Vande Lanotte (SP) verleden week over dit dossier. Zoals gemeld, willen de Chinese holdings Ginwa, K Vision en Ocean's Morning zo'n 5 tot 6 miljard investeren in Vlaanderen. Door het uitblijven van de beroepskaarten voor drie toplui van de holdings dreigen de investeringen echter te worden overgebracht naar plaatsen buiten België. VU-parlementslid Van Hoorebeke vindt dit een schande. "Het gedrag van Belgische ambtenaren schrikt buitenlanders af," zegt hij. "Het komt vaker voor : ondernemers opteren voor rechtszekerheid en worden geconfronteerd met ellenlange vertragingen. In die zin is de Belgische administratie een competitief nadeel vergeleken met andere landen." Het parlementslid heeft Vande Lanotte, de verantwoordelijke minister voor Vreemdelingenzaken, geïnterpelleerd in de commissie Binnenlandse Zaken. De minister vroeg een behandeling achter gesloten deuren.Trends vernam (niet van Van Hoorebeke, overigens) dat Vande Lanotte zich eerder kritisch uitliet over het dossier. Hij verwees onder meer naar een rapport van de Staatsveiligheid, waarop de Dienst Vreemdelingenzaken zou steunen om negatief advies te geven bij het verlenen van de kaarten. Concrete gegevens verstrekte de minister hierover niet. "Opmerkelijk," zegt een anonieme bron, "was de uitspraak van Vande Lanotte dat er al genoeg Chinezen zijn in Antwerpen." Dirk Van Den Bulck, adviseur Migratiebeleid van het kabinet, relativeert : "Ik weet niet of de minister dat gezegd heeft, maar je mag zulke uitspraken niet uit hun verband plukken. Er is geen afzonderlijk beleid voor het toekennen van beroepskaarten dat zou afhangen van nationaliteiten." De Chinese investeerders lieten al verstaan dat ze uit Antwerpen wegtrekken als voor einde januari (als de optie van de aankoop van hun hoofdzetel vervalt) geen beslissing valt. Gisteren na het afsluiten van deze rubriek zou een coördinatievergadering hebben plaatsgevonden over het dossier. "We willen onderzoeken of er voldoende elementen zijn om de beroepskaart te weigeren," zegt Van Den Bulck. "Zo'n weigering mag alleszins niet gegrond zijn op losse aanwijzingen."VICE-PREMIER JOHAN VANDE LANOTTE (SP) Genoeg Chinezen in Antwerpen.