China blijft voorlopig met voorsprong de sterkhouder van de wereldeconomie. Volgens de meest recente cijfers groeide de Chinese economie met liefst 7,9 procent tegenover een jaar eerder. Daarmee komt de doelstelling van de Chinese overheid (8 procent gemiddeld voor heel 2009) toch opnieuw binnen bereik, iets wat de meeste economen begin dit jaar nog onmogelijk achtten. Harde activiteitsdata hadden de voorbije weken overigens al gesuggereerd dat de economische activiteit opnieuw aan kracht wo...

China blijft voorlopig met voorsprong de sterkhouder van de wereldeconomie. Volgens de meest recente cijfers groeide de Chinese economie met liefst 7,9 procent tegenover een jaar eerder. Daarmee komt de doelstelling van de Chinese overheid (8 procent gemiddeld voor heel 2009) toch opnieuw binnen bereik, iets wat de meeste economen begin dit jaar nog onmogelijk achtten. Harde activiteitsdata hadden de voorbije weken overigens al gesuggereerd dat de economische activiteit opnieuw aan kracht won na een tijdelijke verzwakking in het eerste kwartaal. Het elektriciteitsverbruik (een goede graadmeter voor de economische activiteit) steeg de voorbije maanden fors en ook de kleinhandelsverkopen en de activiteit in de verwerkende nijverheid zijn duidelijk aan de beterhand. De sterkere economische cijfers zijn grotendeels te danken aan de budgettaire en monetaire inspanningen van de Chinese overheid. Peking lanceerde vorig jaar een stimuleringsplan van liefst 15 procent van het bbp (gespreid over twee jaar) terwijl de centrale bank het monetaire beleid fors versoepelde. China kampt in tegenstelling tot de VS of het Verenigd Koninkrijk niet met de gevolgen van een onhoudbare schuldopbouw en de uitzonderlijke steunmaatregelen hebben zich heel snel vertaald in een heropleving van de economische activiteit. De Chinese kredietverlening is de voorbije maanden al fors toegenomen (+33 % sinds begin dit jaar). Terwijl elders in de wereld nog altijd twijfels bestaan over het herstel, maken economen zich zelfs stilaan zorgen over een oververhitting van de Chinese economie. Sinds het begin van het jaar zijn investeringen met meer dan 35 procent gestegen, de autoverkopen lagen in juni al bijna 50 procent hoger dan begin dit jaar en de belangrijkste Chinese aandelenindices lieten een koerswinst van bijna 80 procent optekenen. Als gevolg van de wereldwijde recessie en de impact ervan op de wereldwijde grondstoffenprijzen blijft de Chinese inflatie voorlopig onder controle. De recente prijsontwikkeling in onder meer de huizen- en aandelenmarkten suggereert echter dat de vrees voor oververhitting en zeepbellen niet uit de lucht gegrepen is. Beleidsmakers bij de Chinese centrale bank lijken de vrees voor oververhitting serieus te nemen. Het monetaire beleid werd de voorbije weken al heel voorzichtig verstrakt en verschillende beleidsmakers in Peking gaven aan dat - indien nodig - nieuwe stappen zullen worden ondernomen. trends.be Deflatierisico is nog niet geweken.