"Toen in 1995 werd afgesproken om tegen 1 januari 2005 het quotasysteem op invoer van textielproducten uit de lagelonenlanden af te bouwen, was China nog geen lid van de Wereldhandelsorganisatie ( WTO). De problematiek van China was niet voorzien in dat afbouwscenario," zegt Jean-François Gribomont, voorzitter van Eurocotton en de vertegenwoordiger van de Belgische textielfederatie ( Febeltex) in de Europese koepelorganisatie Euratex. 71 sectororganisaties, textielproducenten op kop, uit 38 landen - een aantal Afrikaanse en Z...

"Toen in 1995 werd afgesproken om tegen 1 januari 2005 het quotasysteem op invoer van textielproducten uit de lagelonenlanden af te bouwen, was China nog geen lid van de Wereldhandelsorganisatie ( WTO). De problematiek van China was niet voorzien in dat afbouwscenario," zegt Jean-François Gribomont, voorzitter van Eurocotton en de vertegenwoordiger van de Belgische textielfederatie ( Febeltex) in de Europese koepelorganisatie Euratex. 71 sectororganisaties, textielproducenten op kop, uit 38 landen - een aantal Afrikaanse en Zuidoost-Aziatische landen steunen Europa, de VS en Turkije - willen in Brussel, van 15 tot 17 juni, de zogenaamde Istanboel-verklaring afdwingen, die een verlenging vraagt van het quotasysteem voor Chinees textiel. "Wij eisen eerlijke handel. China moet het spel eerlijk spelen en stoppen met oneerlijke grondstofprijzen en verdoken overheidssteun aan zijn bedrijven," zegt Gribomont. China wordt de grote overwinnaar in het postquotatijdperk, zo bleek uit recent onderzoek van McKinsey in opdracht van DHL bij een veertigtal grote Europese en Amerikaanse textiel- en kledinginvoerders. Zonder beperkingen zal Chinese textielexport jaarlijks met 16,6 % stijgen, om tegen 2008 ruim de helft van de wereldmarkt in textiel voor zijn rekening te nemen (tegen 20 % vandaag). Maar als de WTO, de EU en de VS ingaan op de Istanboel-verklaring om tot 1 januari 2008 opnieuw quota op te leggen voor een aantal Chinese textielartikelen, zou die stijging afgeremd worden tot 7,3 % per jaar. Euratex, Amtac/NCTO ( American Manufacturing Trade Action Coalition en National Council of Textile Organisations) zijn samen met de Turkse textielfederatie Itkib, voortrekkers in dat lobbywerk. Ze stellen dat wereldwijd 30 miljoen jobs op de helling staan, waarvan 15.000 in België en één miljoen in Europa. De Europese Commissie werkt onder druk van Euratex een textielplan uit. Naast bestrijding van oneerlijke handelspraktijken, zou het "Actieplan voor het Europese textiel" maatregelen bevatten ter aanmoediging van O&O, innovatie en creativiteit, van onderwijs en opleiding. De Commissie zou regio's waar de textiel- en kledingsector vandaag nog sterk staan extra ondersteunen. Daarover vergadert de bevoegde EU-commissaris Erkki Liikanen elke maand met een comité van veertig vertegenwoordigers uit de textielsector. Maar de grootdistributie biedt zwaar weerwerk tegen herziening van de quota. Volgens Gribomont is er vooruitgang geboekt, hoewel niets vaststaat. "Al ons werk dreigt door de Europese verkiezingen stil te vallen. Nieuwe commissarissen zullen zich in dit complexe dossier moeten inwerken," vreest hij. Gribomont is gedelegeerd bestuurder van Utexbel, een van de laatste katoenspinners in België. Utexbel is ook het enige textielbedrijf waarin Textiel Vlaanderen, een dochter van de Participatiemaatschappij Vlaanderen, nog een belang heeft. Zes van de zeven participaties in Vlaamse textielbedrijven werden onlangs van de hand gedaan. "Utexbel is niet van plan om Textiel Vlaanderen uit te kopen." Op de vraag hoeveel de 43 % van Textiel Vlaanderen waard zijn, antwoordt Gribomont ontwijkend: "Dat zal afhangen van het toekomstige EU-beleid."E.B. E.B.