DE STERKSTE GROEIERS

Land bbp-groei, %
...

Land bbp-groei, % 1 Zuid-Soedan 35,0 2 Mongolië 15,3 3 Macau 13,5 4 Sierra Leone 11,2 5 Turkmenistan 9,2 6= Bhutan 8,8 6= Libië 8,8 8= Irak 8,5 8= Laos 8,5 8= Oost-Timor 8,5 11 Eritrea 8,0 12 Zambia 7,9 In de lijst van 's werelds sterkst groeiende economieën ontbreekt in 2014 voor het eerst sinds lang een zwaargewicht. China, lange tijd een vaste waarde, ontbreekt nu het een trager groeiend land van middeninkomens geworden is. Aan de top staan groeiers die de lijst halen door vrede, hun natuurlijke rijkdommen of hun gokactiviteiten. Zuid-Soedan, dat zich in 2011 van Soedan afscheidde, heeft dankzij zijn oliereserves nog groeiruimte. Mongolië wordt opgepept door een boom in de mijnbouw en ook Sierra Leone, Turkmenistan, Oost-Timor en Zambia genieten van wat ze uit de grond halen -- respectievelijk vooral ijzererts, gas, olie en koper. Een weldaad voor Bhutan is zijn export van hydro-elektriciteit naar India, en voor Macau zijn de casino's een zegen. Libië en Irak zijn bezig aan wederopbouw na een conflict, maar stabiliteit is er nog ver weg. Wat de meeste van die landen gemeenschappelijk hebben, is hun omvang (of het gebrek daaraan). De sterkste vijf groeiers boeken in 2014 een gezamenlijk bbp van 130 miljard dollar, dat is ongeveer een tachtigste van de Chinese economie. bbp-groei: 0,5% bbp per inwoner: $47.150 (kkp: $42.890) Inflatie: 2,3% Begroting ( % bbp) -3,0 Bevolking: 10,7m De zespartijencoalitie die achttien maanden na de verkiezingen in 2010 in elkaar geknutseld werd, overleeft tot de kiezers terugkeren naar de stembus in mei. Nu de breuklijnen tussen het Franstalige en het Vlaamse kiespubliek breder worden, kondigt zich een nieuwe periode van instabiliteit aan. Een soortgelijke coalitie, met de traditionele partijen uit beide gemeenschappen maar zonder de N-VA, de Vlaamse cheerleader en stemmenronselaar in 2010, is de waarschijnlijke uitkomst. De verdeling van de bevoegdheden van het nationale niveau (of de openlijke ontmanteling van het land) overschaduwt de meer praktische beleidskwesties. Maar de economie stapt wel uit de recessie. bbp-groei: 0,9% bbp per inwoner: $56.870 (kkp: $43.240) Inflatie: 2,3% Begroting ( % bbp) -1,9 Bevolking: 5,7m De regerende coalitie, samengesteld uit de Sociaaldemocraten, de Socialistische Volkspartij en de centristische Sociaal-Liberale Partij, beschikt niet over een parlementaire meerderheid en is intern zwak, maar ze houdt wel vol tot de verkiezingen die voor 2015 gepland zijn. Dat is omdat, politieke manoeuvres niet te na gesproken, er een brede consensus bestaat over economische kwesties, waarbij een evenwicht gezocht wordt tussen begrotingsdiscipline en duurzame groei. Het land wordt beloond met een terugkeer naar groei na een double-dip in 2012 en 2013. bbp-groei: 1,3% bbp per inwoner: $43.420 (kkp: $43.220) Inflatie: 1,8% Begroting ( % bbp) 0,7 Bevolking: 81,9m De Duitse bondskanselier Angela Merkel -- 'Mutti' voor haar aanhangers -- won aan het hoofd van haar centrumrechtse partij op overtuigende wijze een derde ambtstermijn in september 2013. Ze heeft wel een partner nodig om een regering te vormen. Aan het binnenlandse en buitenlandse beleid verandert weinig. De vaak tegenstrijdige rol van de regering als eurogarantie en beschermer van de Duitse belastingbetaler betekent dat de bondskanselier moet blijven koorddansen. De meeste Duitsers houden niet van de EU-programma's om de risico's te verdelen zonder dat er een duidelijk engagement is voor begrotingsdiscipline bij de eurodelinquenten. De economie groeit, maar niet veel. bbp-groei: 1,1% bbp per inwoner: $48.980 (kkp: $39.400) Inflatie: 1,8% Begroting ( % bbp) -2,1 Bevolking: 5,4m De zespartijencoalitie werkt weliswaar nauwelijks, maar ze doet toch haar termijn uit, die afloopt in 2015. De Ware Finnen, een populistische groepering die wantrouwig staat tegenover immigranten en de EU, krijgen aanzienlijke steun en duwen het beleid van de regering naar rechts. Hoewel het land ontsnapte aan het ergste van de eurocrisis, stijgt de schuldenlast van de gezinnen nog altijd en blijft de werkgelegenheidsgroei sloom. De binnenlandse bestedingen helpen de economie dan ook niet vooruit. Een verbetering van de buitenlandse vraag maakt een einde aan de recessie. bbp-groei: 0,8% bbp per inwoner: $41.410 (kkp: $38.430) Inflatie: 1,8% Begroting ( % bbp) -3,5 Bevolking: 64,1m President François Hollande staat voor een jaar van weerstand -- van de vakbonden, zijn eigen verkozenen en de brede partijbasis. De bezuinigingen die opgelegd worden in weerwil van zijn eigen campagnebeloften worden immers voelbaar. De EU geeft Frankrijk nog tot 2015 -- in plaats van 2013 -- om het begrotingstekort weer binnen de Maastrichtnorm van 3 procent te brengen, maar de broekriem moet nog altijd aangehaald worden om het vertrouwen van de wereldmarkt en de Europese partners (vooral Duitsland) te bewaren. De recessie is officieel voorbij, maar de groei is in het beste geval bescheiden. bbp-groei: -1,0% bbp per inwoner: $20.240 (kkp: $24.970) Inflatie: 0,1% Begroting ( % bbp) -3,5 Bevolking: 11,1m De bail-outs die Griekenland kreeg van Europa en het IMF lopen in juli af, maar er is meer hulp nodig. De onderhandelingen over de vorm en de voorwaarden van bijkomende steun nemen allicht de hele eerste jaarhelft in beslag, maar leveren wel voldoende op om een meltdown en een grexit te voorkomen. Waarschijnlijk komen er soepeler voorwaarden voor bilaterale leningen. Hervormingen die de groei moeten aanwakkeren -- afvloeiingen, uitverkoop en een aanval op de bureaucratie inbegrepen -- worden voortgezet en werpen uiteindelijk vruchten af. Maar in 2014 krimpt de economie in dollartermen opnieuw tot minder dan twee derde van haar piek van voor de crisis. IN DE GATEN HOUDEN Schimmige dageraad. Griekenland sleept een geschiedenis van extreemrechtse opstoten na periodes van economische instorting met zich. De neofascistische partij Gouden Dageraad vormt met haar aanvallen op immigranten en linksen de jongste bedreiging. De overheid vervolgt de partij wegens criminele activiteiten, maar ze behoudt nog wel enige steun onder de bevolking. bbp-groei: 1,1% bbp per inwoner: $45.550 (kkp: $44.400) Inflatie: 0,7% Begroting ( % bbp) -5,3 Bevolking: 4,7m De economie kan nog niet op eigen benen staan en begin 2014 komt er waarschijnlijk nieuwe financiële steun ter vervanging van het pakket dat eind 2013 afliep. De coalitie van Fine Gael en Labour heeft aan de uitgavenzijde haar best gedaan om de begroting in evenwicht te brengen, maar haar groeivooruitzichten bleken te ambitieus en er blijft nog een grote financieringskloof. Beleidsbeloften die verband houden met de aflopende bail-outovereenkomst bepalen nog enkele jaren de handelingen van de overheid. Er wordt dus niet afgeweken van de bezuinigingen en de groeibevorderende hervormingen. De binnenlandse vraag stagneert, maar een opklarend handelsplaatje biedt vooruitzicht op een terugkeer naar een bescheiden economische groei. bbp-groei: 0,2% bbp per inwoner: $32.920 (kkp: $33.440) Inflatie: 0,7% Begroting ( % bbp) -3,5 Bevolking: 61,1m De brede coalitie die er kwam na het onduidelijke verkiezingsresultaat van 2013 was al van meet af labiel. Ze wankelde nog meer na de veroordeling wegens belastingfraude van Silvio Berlusconi, wiens centrumrechtse partij deel uitmaakt van de coalitie. Nieuwe verkiezingen kunnen niet veraf meer zijn. De politieke onzekerheid maakt hervormingen om de begroting in evenwicht te brengen en de arbeids- en belastingwetgeving op te frissen nog moeilijker. Als die er niet komen, wordt het herstel van de openbare financiën en van de groei onbereikbaar. De economie flirt met recessie, maar slaagt er wel in een streepje groei neer te zetten. bbp-groei: 0,3% bbp per inwoner: $48.380 (kkp: $43.770) Inflatie: 1,8% Begroting ( % bbp) -3,7 Bevolking: 16,8m De links-rechtse 'grote coalitie' die eind 2012 gevormd werd, maakt kans om een einde te maken aan een periode van politieke instabiliteit, met vijf verkiezingen in tien jaar. Ondanks haar ideologische verscheidenheid is dit een centrumregering die de meer extreme meningen aan de linker- en rechterzijde in de marge duwt. De toestand blijf heikel: de regering maakte een moeilijke start en ze is kwetsbaar voor een blokkering in de Eerste Kamer, waar ze in de minderheid is. Nadat het land in 2012 en 2013 in de recessie was gegleden, krijgt een sloom herstel toch stilaan vorm. bbp-groei: 3,4% bbp per inwoner: $103.950 (kkp: $70.250) Inflatie: 2,3% Begroting ( % bbp) 13,2 Bevolking: 5,1m De pas geïnstalleerde centrumrechtse coalitie volgt in grote lijnen de plannen van haar centrumlinkse voorgangster. De rechterzijde is erop gebrand de belastingen te verlagen en tekortkomingen aan te pakken in de gezondheids- en onderwijspolitiek van de vorige regering. De langdurige nadruk op de bevordering van de werkgelegenheid en de olie-exploratie wordt aangehouden. Hoge olieprijzen, stijgende lonen en een lage werkloosheid stimuleren de binnenlandse vraag en gaan gepaard met een beter handelsklimaat. Dat tilt de groei op tot een behoorlijk niveau. bbp-groei: 3,2% bbp per inwoner: $4160 (kkp: $8010) Inflatie: 7,4% Begroting ( % bbp) -4,6 Bevolking: 44,9m Nu voor Oekraïne de integratie in de EU naderbij sluipt, tracht Rusland het land weer binnen zijn invloedssfeer te krijgen met een combinatie van aansporing (de belofte van goedkoop gas) en dwang (handelssancties). Rusland, veruit de grootste buitenlandse markt voor de Oekraïners, heeft invloed, terwijl Oekraïne, dat nauwelijks zijn schulden kan dekken, kwetsbaar is. De Europese optie is echter veel populairder bij de kiezers en dat weegt zwaar op president Viktor Janoekovytsj wanneer hij zich voorbereidt op de verkiezingen in 2015. Na enkele fletse jaren groeit de economie opnieuw fatsoenlijk. bbp-groei: 2,3% bbp per inwoner: $13.640 (kkp: $22.120) Inflatie: 1,5% Begroting ( % bbp) -0,254 Bevolking: 38,5m Premier Donald Tusk en zijn Burgerplatform-coalitie krijgen te maken met de typische kwaaltjes van een tweede regeerperiode: dalende populariteit, afvallige aanhangers en opportunistische aanvallen vanuit de oppositie en dissidente facties in de coalitie. De regering overleeft het, deels dankzij Tusks eigen politieke bedrevenheid. De regering profiteert ook van een opleving van de beroerde economie: binnenlandse stimuli en het herstel van de exportmarkten sporen de groei aan. IN DE GATEN HOUDEN Overwerk. De eerste fase van een radicale pensioenhervorming is aan de gang. De pensioenleeftijd gaat voor beide geslachten omhoog. In 2014 komen er nog andere wijzigingen aan de pensioenen omdat de regering de begrotingsinkomsten wil opdrijven. bbp-groei: 0,1% bbp per inwoner: $19.050 (kkp: $25.690) Inflatie: 1,4% Begroting ( % bbp) -4,4 Bevolking: 10,5m De tweepartijencoalitie van premier Pedro Passos Coelho heeft het grootste deel van haar politieke kapitaal verspeeld in haar poging tegemoet te komen aan de voorwaarden van het reddingsplan van 101 miljard dollar. Ze houdt nu krampachtig vast aan de macht. Haar termijn loopt af in 2015, maar dat lijkt ver weg en vervroegde verkiezingen worden almaar waarschijnlijker. Ondanks (of juist wegens) de tactiek van de verbrande aarde om de begroting in toom te houden, blijkt economische groei vooralsnog een illusie. In 2014 groeit de economie nauwelijks en het echte herstel wordt pas in 2015 verwacht, maar dat is wellicht te laat om de kwijnende regering te redden. IN DE GATEN HOUDEN Blijven hozen. De bail-out uit 2011 loopt halverwege het jaar af, maar het land is dan niet klaar om vrijwillig terug te keren naar de kapitaalmarkt. Meer reddingsboeien zijn nodig. bbp-groei: 3,3% bbp per inwoner: $15.610 (kkp: $19.190) Inflatie: 5,5% Begroting ( % bbp) -0,4 Bevolking: 142,2m De publieke steun voor president Vladimir Poetin dook in 1913 onder 50 procent. Voor een staatsman die aan zijn derde ambtstermijn bezig is, is dat niet slecht, al is het ver verwijderd van de bijna algemene goedkeuring van weleer. Zijn tegenstanders zijn er niet in geslaagd uit de stemming echt munt te slaan en Poetin verdedigt zijn plekje agressief. Hij heeft een aantal repressieve maatregelen ondersteund, onder meer controversiële wetten over landsverraad, betogingen, door het buitenland gefinancierde ngo's en censuur. Internationaal heeft de confrontatie met de VS over Syrië Poetin in een beter daglicht gesteld. Een zwak investeringsniveau en de inzinking in Europa hebben de economie vertraagd, maar een goede oogst, lagere inflatie en dalende intresten moeten de groei stimuleren in 2014. Rusland is zoals altijd afhankelijk van stevige grondstoffenprijzen. Dat de Brent-benchmark voor petroleum in 2014 gemiddeld rond 107 dollar per vat draait, is goed nieuws voor Rusland. bbp-groei: -0,3% bbp per inwoner: $28.410 (kkp: $32.610) Inflatie: 0,9% Begroting ( % bbp) -6,8 Bevolking: 46,7m De Partido Popular is ontredderd na drie jaar bezuinigingen en een reeks schandalen die hooggeplaatste figuren, onder wie premier Mariano Rajoy, bedreigen. Er valt nog meer te verwachten. De economie krimpt in 2014 opnieuw en de overheidsfinanciën hebben nog altijd internationale steun nodig. De separatistische eisen in Catalonië en Baskenland worden nadrukkelijker. Toch is er nog een sprankje hoop. De hervormingen hebben de concurrentiekracht gesterkt en het tekort op de lopende rekeningen werd uitgewist. De groei staat weer voor de deur, maar de werkloosheid piekt. Rajoy mag verwachten dat hij het jaar overleeft. IN DE GATEN HOUDEN Razende La Roja. Het nationale voetbalelftal verdedigt in Brazilië zijn zege in de Wereldbeker van 2010. Spanje won ook al twee keer na elkaar het Europees kampioenschap. bbp-groei: 1,3% bbp per inwoner: $19.300 (kkp: $26.980) Inflatie: 1,8% Begroting ( % bbp) -2,9 Bevolking: 10,5m Nadat het parlement zichzelf ontbonden had in augustus volgden onbesliste verkiezingen in oktober 2013. Het zag er evenwel naar uit dat een naar links neigende coalitie van sociaaldemocraten en communisten tot stand kon komen. De politiek is in beroering sinds de centrumrechtse alliantie die geleid werd door de Democratische Burgerpartij (ODS) midden 2013 aan de dijk gezet werd te midden van spionage- en smeergeldschandalen. De ODS, sinds het herstel van de democratie in 1991 een drijvende kracht van het centrumrechtse spectrum in het land, lijkt uitgeput. In weerwil van de politieke strubbelingen vinden de structurele hervormingen, vooral van het pensioensysteem, verder doorgang. Aan de lange recessie komt in 2014 een einde. IN DE GATEN HOUDEN Spelen met vuur. Jongleurs, acrobaten en mimespelers blazen in mei en juni verzamelen in Trutnov voor Cirk-UFF, een festival met de beste nieuwe circusartiesten uit heel de wereld. bbp-groei: 4,6% bbp per inwoner: $10.830 (kkp: $16.370) Inflatie: 7,3% Begroting ( % bbp) -2,7 Bevolking: 76,0m De gemeenteraadsverkiezingen in maart doen ook dienst als referendum voor het bewind van premier Recep Tayyip Erdogan, die aan zijn derde ambtstermijn toe is, en zijn gematigd islamitische Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling. Erdogan is blijkbaar ongenaakbaar, maar hij ondermijnde zijn populariteit wel door hardhandig te reageren op het volksprotest in 2013. Ernstige tegenstand hoeft hij niettemin niet te verwachten en de fiks oplevende economie houdt de kiezers aan zijn zijde. Het wordt zijn elfde jaar aan de macht en als zijn plan om in augustus op te klimmen tot de onlangs uitgebreide functie van president vruchten afwerpt, kan dat voor hem een volgend decennium aan de top betekenen. bbp-groei: 1,8% bbp per inwoner: $39.600 (kkp: $39.220) Inflatie: 2,7% Begroting ( % bbp) -6,4 Bevolking: 64,0m De coalitie van Conservatieven en LibDems van David Cameron is er op verre na niet in geslaagd om, zoals de bedoeling was, de openbare financiën te saneren. Maar misschien doet dat er niet meer toe, nu zich een ruim herstel aankondigt. Door de groei deinde de huizenbubbel weliswaar weer wat uit, maar de betere algemene economische omgeving moet niettemin het herstel veiligstellen. Het duurt echter nog jaren vooraleer het terrein dat door de kredietcrisis verloren werd, herwonnen wordt. De ondernemingen blijven afkerig van investeringen in energie en transportinfrastructuur wegens de zwakke vraag en de politieke besluiteloosheid. bbp-groei: 2,4% bbp per inwoner $56.000 (kkp: $45.220) Inflatie: 1,4% Begroting ( % bbp) -0,9 Bevolking: 9,7m In de aanloop naar de verkiezingen in september 2014 steken de centrumlinkse oppositiepartijen de centrumrechtse coalitie voorbij in de opiniepeilingen, maar hun voorsprong is niet doorslaggevend. De extreemrechtse Zweedse Democraten zitten op de wip, maar ze worden door de andere partijen geschuwd. Een nieuwe minderheidsalliantie is dus waarschijnlijk. De regering wordt gehinderd door haar zwakke positie in het parlement, maar ze gaat onverwijld door met hervormingen om de werkgelegenheid te bevorderen en de oververhitte woningmarkt af te koelen. Een verhoging van het consumentenvertrouwen en een verbetering op sommige exportmarkten tillen de groei opnieuw boven 2 procent. IN DE GATEN HOUDEN Ronkende verkoop. De Chinese constructeur Geely opent in 2014 een fabriek in de Noord-Chinese stad Daqing om er Volvo's te bouwen. Sinds Geely het Zweedse merk kocht in 2010 had de autobouwer moeite om er winst op te maken, maar de boomende Chinese markt is veelbelovend. bbp-groei: 1,7% bbp per inwoner: $73.070 (kkp: $55.720) Inflatie: 0,3% Begroting ( % bbp) 0,5 Bevolking: 8,1m De rechtse Zwitserse Volkspartij is de grootste in het parlement, maar ze is naar verhouding ondervertegenwoordigd in de meerpartijenregering. Ze zet haar strategie van oppositie van binnenuit voort om haar agenda van wantrouwen tegen immigranten en EU-integratie door te drukken. Ondanks die bedreiging voor de consensuspolitiek, wordt toch vooruitgang geboekt met een beleid dat gericht is op budgettair evenwicht, een hervorming van de arbeidsmarkt en de pensioenen, evenals op financiële en muntstabiliteit. De binnenlandse vraag compenseert eens te meer de klappen die de export kreeg door de sterkte van de frank, maar dat houdt wel in dat de recente groeitrend van 1,5 tot 2 procent aangehouden wordt. bbp-groei: 2,9% bbp per inwoner: $60.970 (kkp: $47.440) Inflatie: 2,8% Begroting ( % bbp) -0,6 Bevolking: 23,5m Na zes jaar oppositie is de Liberaal-Nationale coalitie opnieuw aan de macht. Tijdens zijn campagne zwengelde de nieuwe eerste minister Tony Abbott vooral het antagonisme aan. Nu moet hij een andere strategie volgen om de steun van de onafhankelijken en de one-issuepartijen te krijgen. Het welslagen van de regering hangt af van Abbotts vermogen om zich te herbronnen als een onderhandelaar. De politiek wordt wel opgeschud door kwesties als de CO2-taks en de immigratie, maar de echte moeilijkheden komen van de slomere Chinese economie, die tot nu gretig de overvloedige natuurlijke rijkdommen van Australië inkocht. bbp-groei: 5,7% bbp per inwoner: $970 (kkp: $2130) Inflatie: 7,3% Begroting ( % bbp) -5,3 Bevolking: 156,9m De economie is gestaag gegroeid ondanks jaren van winnaar-krijgt-allespolitiek, waarbij de Awami League en de Bangladesh Nationalist Party (BNP) elkaar aflosten aan de macht en hun aanhangers om beurten voordeeltjes bezorgden. De BNP is goed geplaatst om de Awami League te verdringen bij de voor januari geplande verkiezingen. De aanhoudende verstedelijking en de volgehouden vernieuwing van de infrastructuur scharen zich naast de kledingindustrie als motoren van de groei. bbp-groei: 7,3% bbp per inwoner: $7740 (kkp: $11.090) Inflatie: 3,4% Begroting ( % bbp) -2,0 Bevolking: 1,34md De economie volgt een zachtjes neergaande trend op het ogenblik dat een nieuwe generatie leiders de klemtoon verschuift van export met een lage toegevoegde waarde en overheidsstimuli, naar een zichzelf onderhoudende consumptie. De regering gaat de consumenten geld toestoppen met herverdelende belastingmaatregelen en loonstijgingen en door meer mensen naar de steden te lokken. De politieke leiders pakken de corruptie door ambtenaren en de verloedering van het milieu zwaar aan. Na een roerig 2013 stabiliseert de economie zich in een reactie op bescheiden fiscale stimuli. bbp-groei: 6,6% bbp per inwoner: $2760 (kkp: $4620) Inflatie: 3,3% Begroting ( % bbp) -1,5 Bevolking: 107,7m President Benigno Aquino werd geschraagd door een sterke prestatie in de algemene verkiezingen van 2013 en door de bruisende economie. Hij drukt dan ook zijn agenda door, die onder meer transfers naar de armen, industriële ontwikkeling en een betere infrastructuur dankzij publieke-private samenwerking omvat. De toename van het beschikbare inkomen voedt de dienstensector. Filipino's die in het buitenland werken, blijven dollars naar huis sturen. De gezonde groei duurt voort. bbp-groei: 3,7% bbp per inwoner: $42.140 (kkp: $56.240) Inflatie: 3,8% Begroting ( % bbp) 1,9 Bevolking: 7,2m Hongkong heeft zelden zijn economische lot in handen. In 2014 weegt de exportafhankelijkheid van het trager groeiende Chinese vasteland op de economie, al gaat de bbp-groei er wel op vooruit. Het risico van een ernstige daling van de vastgoedprijzen is hoog, maar de overheid tracht dat te temperen. De eeuwige discussie over zelfbestuur zet de prodemocratische groepen eens te meer op tegen de door het vasteland gesteunde autoriteiten, zeker na de weigering van de Chinese regering om de controle over de verkiezing van de chief executive in 2017 te versoepelen. bbp-groei: 6,1% bbp per inwoner: $1700 (kkp: $4350) Inflatie: 9,0% Begroting ( % bbp) -5,0 Bevolking: 1,26md De door de Congrespartij geleide coalitie sleept zich naar het einde van de regeerperiode, geplaagd door beschuldigingen van corruptie en een zwakke economie. De oppositiegroep National Democratic Alliance, die aangevoerd wordt door de Bharatiya Janata Party (BJP), heeft af te rekenen met interne geschillen en de Congrespartij kan daarvan profiteren om nog voor de geplande datum in mei verkiezingen uit te schrijven. Welke van de leidinggevende partijen ook wint, er moet in elk geval een brede coalitie komen. Een overwinning van de BJP onder aanvoering van Narendra Modi kan voor sectaire twisten zorgen. De economie kan misschien nog net een groei van 6 procent neerzetten, maar ze lijdt onder de hoge inflatie, de zwakte van de munt, de schuldenlast van de ondernemingen en een scherpe daling van het internationale vertrouwen. IN DE GATEN HOUDEN Gewijzigde staat. De beslissing om een 29ste staat, Telangana, uit Andhra Pradesh te hakken, is koren op de molen van de voorstanders van decentralisatie en luidt jaren van administratieve strijd in. bbp-groei: 5,4% bbp per inwoner: $3790 (kkp: $5470) Inflatie: 7,1% Begroting ( % bbp) -2,3 Bevolking: 253,3m Net als in andere snelgroeiende markten heeft de verhoogde levensstandaard de steun aan de gevestigde politieke partijen meer aangetast dan verstevigd. De presidentsverkiezingen van 2014 worden een populariteitstest. Susilo Bambang Yudhoyono kan niet meer opkomen voor een derde termijn en zijn Democratische Partij heeft nauwelijks steun. De oppositiepartij Indonesian Democratic Party-Struggle is het best geplaatst om daaruit profijt te halen, mogelijk aangevoerd door Joko Widodo, de gouverneur van Jakarta. Hoge intresten, opklimmende inflatie en een wispelturige wisselkoers beperken de groei. IN DE GATEN HOUDEN Geüniformeerde reactie. Sommige figuren die aanleunden bij dictator Soeharto, blijven machtig. Prabowo Subianto, de ex-schoonzoon van de sterke man, en Wiranto, de militaire bevelhebber tijdens de onafhankelijkheidsstrijd van Oost-Timor, kunnen roet in het eten gooien. bbp-groei: 1,7% bbp per inwoner: $38.990 (kkp: $38.150) Inflatie: 1,8% Begroting ( % bbp) -7,6 Bevolking: 125,2m Eerste minister Shinzo Abe staat voor een beslissend jaar met zijn maatregelen om Japan los te rukken uit twee decennia van deflatoire angst. Van de drie elementen van Abenomics zijn er twee al in volle gang: groeibevorderend begrotings- en monetair beleid. Het derde, een pakket hervormingen aan de aanbodzijde om een hogere groei tot stand te brengen, lijkt te bescheiden om te slagen. De economische groei komt dit jaar in de buurt van 2 procent, ondanks een belastingverhoging in april, die erop gericht was het deficit te verlagen. Op langere termijn werpen de schuldenlast en de demografie een schaduw over de vooruitzichten van het land. bbp-groei: 3,5% bbp per inwoner: $1350 (kkp: $3250) Inflatie: 6,9% Begroting ( % bbp) -6,2 Bevolking: 185,8m Terreurgroepen staakten de vijandelijkheden tegen de centrumrechtse PML in de aanloop naar de verkiezingen van 2013, maar ze hervatten hun campagne nadat die partij gewonnen had. De nieuwe regering zit dan ook veel dieper verwikkeld in veiligheidskwesties dan velen verwacht hadden. Veel hangt af van de inspanningen van Nawaz Sharif, die terugkeert voor een derde termijn als eerste minister, om de controle over het binnenlands veiligheidsapparaat los te weken van de militaire inlichtingendienst ISI. De chronische energiecrisis, de slabakkende economie en de machtsstrijd met provincies die uit zijn op autonomie dragen nog meer kopzorgen aan. bbp-groei: 3,8% bbp per inwoner: $55.930 (kkp: $49.280) Inflatie: 2,7% Begroting ( % bbp) 1,0 Bevolking: 5,7m De toenemende intra-Aziatische handel is Singapore te hulp gekomen op een moment dat de westerse zakenwereld het liet afweten. De balans slaat om in 2014 als Azië even rust neemt en de ontwikkelde wereld een voorzichtige comeback maakt. De verwerkende nijverheid staat weliswaar minder stevig dan in de meeste Aziatische landen, maar ze blijft een forse kracht achter de groei en de hele economie klimt opnieuw op tot de robuuste groeivoeten van weleer. De People's Action Party is al een halve eeuw aan de macht en blijft dat ook. bbp-groei: 3,3% bbp per inwoner: $21.770 (kkp: $42.000) Inflatie: 2,2% Begroting ( % bbp) -2,4 Bevolking: 23,4m De leiders van Taiwan worden zowel op hun buitenlandse als hun binnenlandse prestaties beoordeeld. Ze moeten immers de oude allianties met het Westen uitbalanceren met de eisen van China. De regering onder Ma Ying-jeou heeft gebruikgemaakt van de verbeterde relaties met Peking om ruimte te scheppen voor een breder internationaal engagement, maar ze moet oppassen dat ze niet te ver gaat. Intern verkommeren dringende kwesties zoals een pensioenhervorming omdat de regering te maken heeft met een assertief parlement en een efficiënte oppositie. Een poging om een strakker monetair beleid te voeren neutraliseert een bescheiden opleving van de export en houdt de groei stabiel. bbp-groei: 4,7% bbp per inwoner: $6180 (kkp: $10.470) Inflatie: 3,0% Begroting ( % bbp) -2,5 Bevolking: 70,0m Hoewel het de jongste jaren stabieler geworden is, woedt in Thailand nog altijd een machtsstrijd tussen populistische krachten die de armen in stad en land vertegenwoordigen en het door de militairen gesteunde establishment. Premier Yingluck Shinawatra voer een rustiger koers dan haar oudere broer Thaksin, de in 2006 aan de dijk werd gezet, maar ze deed dat met een populistische begrotingspolitiek die niet volgehouden kan worden. Na een kleine maar intense wederopbouwfase na de zware overstromingen in 2011-2012 groeit de economie in 2014 met zo'n 2 procent, maar politieke instabiliteit en het onhoudbare budgettaire beleid vormen een risico. IN DE GATEN HOUDEN Game of thrones. De troonsopvolging sluimert onder alles. Koning Bhumibol Adulyadej wordt vereerd, maar heeft een zwakke gezondheid. Een opvolger met dezelfde bezieling is er niet. bbp-groei: 5,5% bbp per inwoner: $1920 (kkp: $4020) Inflatie: 6,7% Begroting ( % bbp) -4,7 Bevolking: 91,3m Hervormingsgezinden en conservatieven dingen naar overwicht in de Communistische Partij van Vietnam. Premier Nguyen Tan Dung (reformist) en president Truong Tan Sang (conservatief) kiezen positie. Sang, die gesteund wordt door de conservatieve voorzitter van het parlement, maakt opgang omdat de economische lethargie de steun voor de eerste minister uitholt. Het communistische regime wordt niet bedreigd, maar het hardere optreden tegen corruptie, het zwakke buitenlandse beleid en de nieuwe digitale kanalen waarlangs afwijkende meningen gespuid worden, kunnen het gezag van de partij aantasten. De economische groei stabiliseert boven 5 procent. bbp-groei: 3,4% bbp per inwoner: $25.710 (kkp: $33.600) Inflatie: 2,6% Begroting ( % bbp) 1,4 Bevolking: 50,1m Een portefeuillewisseling en maatregelen om de economie te stimuleren, bliezen weer wat nieuw leven in de onervaren regering, die al gebukt ging onder haar eigen misstappen en de vijandigheid van Noord-Korea. President Park Geun-hye volgt een iets linksere politiek dan velen in de regerende Saenuri Party wenselijk achten. De krachtlijnen daarvan zijn meer bestedingen in de welzijnszorg, beteugeling van de chaebols en jobcreatie, dat alles in een duidelijk ondernemingsvriendelijk klimaat. De economie trekt weer aan en groeit in 2014 met 3,4 procent op weg naar 4 procent later in het decennium. bbp-groei: 2,2% bbp per inwoner: $52.620 (kkp: $44.570) Inflatie: 1,6% Begroting ( % bbp) -2,5 Bevolking: 35,6m De conservatieve regering van eerste minister Stephen Harper kreeg de vrije hand, niet alleen dankzij haar parlementaire meerderheid, maar ook door de zwakte van de oppositie. Daar komt verandering in. De liberalen bieden onder leiding van Justin Trudeau, de zoon van voormalig premier Pierre Trudeau, meer eensgezind en doeltreffend weerstand, terwijl het vooruitzicht van verkiezingen in 2015 de geesten bezig houdt. De vastgoedinvesteringen, een belangrijke groeimotor in de voorbije jaren, kennen een vertraging (en de bijbehorende huizenbubbel zakt in), maar de bedrijfsinvesteringen, vooral in de mijnbouw, compenseren dat en ondersteunen de groei. IN DE GATEN HOUDEN Schalienadelen. Canada kan almaar minder van zijn olie kwijt in de Verenigde Staten, die teren op hun schaliegas. Het moet alternatieve overzeese markten zoeken. bbp-groei: 3,9% bbp per inwoner: $11.830 (kkp: $19.260) Inflatie: 3,4% Begroting ( % bbp) -3,5 Bevolking: 117,5m De PRI-regering (Partido Revolucionario Institucional) heeft onder president Enrique Peña Nieto behoorlijk vooruitgang geboekt met een stevig programma van structurele hervormingen. Ze dreigt in 2014 vast te lopen op twee grote taken: de opening van de energiesector en de verbreding van de belastinggrondslag. De energiehervorming is de meest omvattende reorganisatie van de sector sinds de zogenaamde 'onteigening van de aardolie' in 1938. Pogingen om de energiesector en de belastingen aan te pakken, mislukten al in het verleden -- toen de PRI in de oppositie zat -- en hoewel ze van fundamenteel belang zijn voor Mexico's toekomst op lange termijn, vormen die hervormingen een te verleidelijk doelwit voor de leiders van de oppositie om een soepele overgang mogelijk te maken. IN DE GATEN HOUDEN Mexican wave. Een groot deel van de successen van de regering kwam er dankzij een formeel akkoord met de belangrijkste twee oppositiepartijen. De stevige hervormingsagenda kan dat zogenaamde Pact voor Mexico naar een breekpunt leiden. bbp-groei: 2,6% bbp per inwoner: $54.920 (kkp: $54.920) Inflatie: 2,2% Begroting ( % bbp) -3,1 Bevolking: 318,8m Het monetaire beleid wordt verstrakt naarmate de Fed de inkoop van obligaties afbouwt en fondsen recupereert uit effecten met een hoog risico terwijl de marktopbrengsten stijgen (al blijft de beleidsrente van de Fed pas op de plaats maken). Vastgeroeste partijposities hebben het Congres tot een kerkhof voor beleid gemaakt, al strompelt de hervorming van de immigratiewetten er misschien alsnog door -- niet het minst omdat beide partijen dingen naar de gunst van de latinokiezers. De verkiezingen voor het Congres in november bevestigen het status-quo. Het bescheiden economische herstel houdt aan, gevoed door een opleving van de woningmarkt, goedkopere energie en een concurrentiële industrie. bbp-groei: 2,6% bbp per inwoner: $10.870 (kkp: $19.490) Inflatie: 25,7% Begroting ( % bbp) -3,0 Bevolking: 42,0m Presidente Cristina Fernández en haar regering hebben ingegrepen in zowat elk onderdeel van de economie, ook controle op de buitenlandse handel, de kapitaalstromen, de wisselkoers en manipulatie van de inflatiecijfers. Na zeven jaar aan de macht wordt 2014 voor haar een afscheidsjaar terwijl het land zich voorbereidt op verkiezingen in 2015. Fernández heeft zowat elke machtige bondgenoot van zich vervreemd en werd vernederd bij de tussentijdse verkiezingen in oktober 2013. Maar ze maakt gebruik van haar gekrompen meerderheid in het Congres om voort te boeren. De economie werd in 2013 opgepept door een goede oogst, maar 2014 wordt niet schitterend. bbp-groei: 2,5% bbp per inwoner: $10.860 (kkp: $12.790) Inflatie: 5,9% Begroting ( % bbp) -3,3 Bevolking: 198,2m Er komt misschien een herhaling van het sociaal protest van midden 2013. De wereldbeker voetbal biedt daarvoor een wereldplatform. De reactie van presidente Dilma Rousseff was zwak en heeft wellicht bijgedragen tot het verhoogde wantrouwen onder de bevolking ten opzichte van de staatsinstellingen. Hoewel het misnoegen heel wat doelwitten heeft, krijgt de presidente toch de meeste verwensingen naar het hoofd geslingerd. Dat bedreigt Rousseffs kansen in de verkiezingen van oktober, maar ze wint waarschijnlijk toch. De economie zet haar bescheiden opgang voort, maar huppelt de andere BRIC-landen achterna. bbp-groei: 4,9% bbp per inwoner: $16.430 (kkp: $20.380) Inflatie: 3,2% Begroting ( % bbp) 0,2 Bevolking: 17,7m Voormalig presidente Michelle Bachelet was er na de verkiezingen van eind 2013 op gebrand centrumlinks weer aan de macht te brengen. Het is echter onwaarschijnlijk dat ze veel afstand neemt van het marktvriendelijke beleid van haar centrumrechtse voorganger. Toevoeging van de Communistische Partij aan haar alliantie voert de druk naar links op en kan spanning creëren in de coalitie en tussen de coalitie en de oppositie, maar Chili's lange traditie van consensuspolitiek rond marktgeleide economische hervormingen krijgt de overhand. Dat geldt ook voor de gestage economische groei. IN DE GATEN HOUDEN Nieuwe hydro-elektrische projecten. Die kunnen de energiekosten drukken, maar milieubezwaren maken ze controversieel. bbp-groei: 4,3% bbp per inwoner: $8070 (kkp: $11.330) Inflatie: 2,9% Begroting ( % bbp) -0,4 Bevolking: 49,5m De vredesonderhandelingen met de belangrijkste twee rebellengroepen vorderen, maar rechtse krachten kunnen ze in de aanloop naar de parlements- en presidentsverkiezingen in respectievelijk maart en mei aanwenden als pressiemiddel tegen de centrumrechtse president Juan Manuel Santos. Stakingen en protesten van een coalitie van belangengroepen stellen de regering op de proef naarmate de verkiezingen naderen. De president haalt niettemin de eindmeet. Santos en elk waarschijnlijk alternatief staan positief tegenover ondernemingsvriendelijke hervormingen en investeringen in infrastructuur, olie en mijnbouw. Colombia slaagt erin een respectabel groeitempo aan te houden. bbp-groei: 3,9% bbp per inwoner: $6290 (kkp: $12.450) Inflatie: 5,1% Begroting ( % bbp) -3,4 Bevolking: 11,2m De herfsttij van de Castro's (Raúl, die in 2008 het roer overnam van zijn sukkelende broer Fidel, is ook al 83) brengt nieuwe leiders op het toneel, indien niet in 2014 dan kort daarna. Het verlies van die charismatische figuren stelt de postrevolutionaire instellingen op de proef. De geleidelijke afbouw van de staatsgeleide economie gaat voort; werknemers verdwijnen van de loonlijst van de staat en de marktkrachten dringen nog meer sectoren binnen. Pogingen tot hervorming leveren een bescheiden groei op, maar niet de inhaalbeweging die waarschijnlijk volgt op een volledige liberalisering. IN DE GATEN HOUDEN Olie weg. Door de politieke omslag in Venezuela dreigt Cuba essentiële steun te verliezen, vooral dan de olie-voor-doktersruil, die de economie ondersteunt. bbp-groei: 6,0% bbp per inwoner: $6990 (kkp: $11.880) Inflatie: 2,9% Begroting ( % bbp) 0,8 Bevolking: 31,6m President Ollanta Humala en zijn regering hebben gezorgd voor economische groei en een toegenomen levensstandaard. Ze worden echter belaagd door de oppositiepartijen, door voormalige bondgenoten aan de linkerzijde, die teleurgesteld zijn omdat hij een liberaal economisch beleid omarmt, en door de opkomende maar nog altijd kleine middenklasse. Die factoren, in combinatie met de regionale verkiezingen in 2014, voeren de druk op, maar steun van privéondernemingen schraagt het regime en de economie groeit aardig. bbp-groei: 0,6% bbp per inwoner: $15.320 (kkp: $13.800) Inflatie: 36,4% Begroting ( % bbp) -6,8 Bevolking: 30,4m Een decennium van economische vertekening eist zijn tol. Voedsel-, energie- en munttekorten lopen op, de middelen raken uitgeput en de economie worstelt met een van de hoogste inflaties in Amerika. Nicolás Maduro, die nipt de verkiezingen won na de dood van Hugo Chávez in 2013, mist het charisma en de radicale ijver van zijn voorganger en zijn populariteit kan mogelijk snel tanen. In het onwaarschijnlijke maar niet ondenkbare geval dat de regering valt en er vervroegde verkiezingen komen, is de verslagen oppositiekandidaat Henrique Capriles goed geplaatst om te winnen. Door de galopperende inflatie stagneert de economie. bbp-groei: 3,7% bbp per inwoner: $6560 (kkp: $9230 ) Inflatie: 4,1% Begroting ( % bbp) -2,2 Bevolking: 38,3m Na vijftien jaar Abdelaziz Bouteflika staat na de presidentsverkiezingen in april een nieuwe leider op. Een onofficiële alliantie van burgerlijke en militaire belangengroepen, Le Pouvoir genoemd, gaat de officiële kandidaat doorlichten, die daardoor virtueel zeker is van de overwinning. De politieke en economische hervormingen gaan door, zij het in het gebruikelijke langzame tempo. De diversificatie, weg van olie en gas, komt niet van de grond zo lang de export daarvan een betrouwbare bron van deviezen blijft. bbp-groei: 1,9% bbp per inwoner: $3290 (kkp: $6910) Inflatie: 9,9% Begroting ( % bbp) -12,9 Bevolking: 83,7m Bij de herschikking van het postrevolutionaire systeem in Egypte, die gepaard ging met de verwijdering van Muhammed Morsi, werden nieuwe parlements- en presidentsverkiezingen onder een nieuwe grondwet vooropgesteld, maar dat gaat niet snel gebeuren. De van de macht verdreven Moslimbroeders bieden weerstand, de oppositie zoekt moeizaam naar samenhang en aan de basis neemt het protest uitbreiding. Dat leidt tot strengere militaire controle. Zolang de consumenten behoedzaam besteden en de toeristen wegblijven, groeit de economie niet veel. bbp-groei: 6,7% bbp per inwoner: $430 (kkp: 1270) Inflatie: 9,5% Begroting ( % bbp) -3,5 Bevolking: 96,5m Eerste minister Hailemariam Desalegn bleek meer bereid de macht te delen met zijn coalitiepartners van het Ethiopisch Revolutionair Democratisch Volksfront dan zijn voorganger Meles Zenawi. De landbouw drijft de economie aan, al vertraagt de groei enigszins. bbp-groei: 1,0% bbp per inwoner: $4850 (kkp: $12.840) Inflatie: 28,0% Begroting ( % bbp) -3,9 Bevolking: 77,3m Hassan Rohani, de gematigde geestelijke die de presidentsverkiezingen won in juni 2013, streeft naar een 'resultaatgerichte' toenadering tot het Westen, maar hij blijft het recht van Iran verdedigen om een nucleair programma voor burgerlijke doeleinden op te zetten. Anderen, gaande van Israëlische doemdenkers tot Iraanse haviken, werpen eveneens hinderpalen op. Iran heeft evenwel een aanleiding om zich soepel op te stellen: de sancties verpletteren de economie. De olie-export stabiliseert, zij het ver beneden de capaciteit. De economie wint een deel van het terrein terug dat ze in 2012-2013 verloor. bbp-groei: 8,5 % bbp per inwoner: $7410 (kkp: $5850) Inflatie: 5,5% Begroting ( % bbp) -0,5 Bevolking: 35,0m De politiek blijft instabiel omdat religieuze en regionale facties de centrale autoriteit op de proef stellen en de regering in Bagdad een vergelijk nastreeft met de regionale regering van de Koerden. Dat belet niet dat buitenlandse ondernemingen, vooral de oliemajors, hun investeringen doortrekken. De economie reageert met een oprisping van de groei in de buurt van 10 procent. bbp-groei: 3,2% bbp per inwoner: $38.310 (kkp: $34.660) Inflatie: 2,3% Begroting ( % bbp) -2,9 Bevolking: 8,2m De teneur wordt gezet door gebeurtenissen buiten de grenzen van Israël. De wankele politieke toestand in Egypte, de burgeroorlog in Syrië en de nucleaire gesprekken met Iran vormen risico's. De zwakke positie van eerste minister Benjamin Netanyahu is niet bevorderlijk. De groei wordt aangedreven door de dynamische technologiesector, een steviger export en de ontginning van grote gasreserves. bbp-groei: 5,6% bbp per inwoner: $1000 (kkp: $1900) Inflatie: 6,0% Begroting ( % bbp) -5,6 Bevolking: 45,5m De dodelijke aanslag in een shoppingcenter in Nairobi in september 2013 maakte opnieuw duidelijk hoe kwetsbaar het land is voor terrorisme met het bandeloze Soedan als buur. Ook het toerisme en de investeringsneiging moeten tot de slachtoffers gerekend worden. Dat doet een deel van de voordelen van de vreedzame overgang naar het presidentschap van Uhuru Kenyatta in 2013 teniet. Deregulering en privatisering helpen de groei vooruit. IN DE GATEN HOUDEN Procesdreiging. Kenyatta en zijn vicepresident William Ruto moeten in Den Haag terechtstaan voor het geweld dat volgde op de verkiezingen van 2007. bbp-groei: 2,5% bbp per inwoner: $10.720 (kkp: $13.770) Inflatie: 4,5% Begroting ( % bbp) -7,5 Bevolking: 4,9m Grote verdeeldheid veroorzaakte een uitbreiding van de burgeroorlog in het naburige Syrië. Dat leidde tot dodelijke sektarische aanvallen in steden over heel het land. Parlementsverkiezingen werden uitgesteld tot 2014, en kunnen opnieuw verschoven worden. Bij het begin van het jaar is het land misschien nog altijd op zoek naar een regering omdat de aangestelde premier, Tammam Salam, met het parlement geen overeenkomst kon bereiken over een nieuw kabinet. bbp-groei: 8,8% bbp per inwoner: $14.240 (kkp: $18.290) Inflatie: 3,9% Begroting ( % bbp) 4,1 Bevolking: 6,4m De verdeeldheid tussen de twee grootste blokken, het Verbond van Nationale Krachten en de Moslimbroederschap, heeft de politiek verlamd en een nieuwe grondwet vertraagd. Door lokale machtsstrijd in het oosten en het westen van het land is de olie-export tot een schijntje gekrompen. De economie blijft opveren, maar wat de politieke stabiliteit bedreigt, lijkt meer op een voorspel tot contrarevolutie dan op de groeipijnen van een postrevolutionaire staat. bbp-groei: 4,1% bbp per inwoner: $3290 (kkp: $5710) Inflatie: 3,1% Begroting ( % bbp) -7,0 Bevolking: 33,3m Als een oase van rust op de zuidelijke kust van de Middellandse Zee geniet Marokko een boom van buitenlandse investeringen nu ondernemingen op zoek zijn naar iets betaalbaars in de nabijheid van Europa. Sporadisch duikt protest op, maar het gezag van koning Mohammed VI wordt niet bedreigd. De geschoolde en goedkope werkkrachten zijn een pluspunt. bbp-groei: 6,8% bbp per inw: $1710 (kkp: $2970) Inflatie: 9,5% Begroting ( % bbp) -3,0 Bevolking: 179,0m Een noordelijke factie van de regerende Democratische Volkspartij verzet zich tegen de plannen van president Goodluck Jonathan om zich kandidaat te stellen voor herverkiezing in 2015, maar wil wellicht niet aan macht inboeten door zich af te scheuren. De strijd om de nominatie wordt ook een test voor de nieuwe oppositiealliantie. Het beleid spitst zich toe op infrastructuur en de bevordering van ondernemerschap. bbp-groei: 5,1% bbp per inwoner: $24.530 (kkp: $32.530) Inflatie: 3,3% Begroting ( % bbp) 1,0 Bevolking: 30,7m De eeuwige vraag over de opvolging overschaduwt de heerschappij van de Al Saoed-familie, maar tast haar macht nauwelijks aan. Soepel begrotingsbeleid, gefinancierd door forse petroleumexport, onderhoudt de economische groei, maar het overschot op de begroting krimpt. bbp-groei: 4,2% bbp per inw: $1500 (kkp: $3850) Inflatie: 17,8% Begroting ( % bbp) -9,9 Bevolking: 19,9m Beide kampen in de burgeroorlog krijgen steun van het buitenland. Een Amerikaanse aanval om het regime te straffen, kan niet uitgesloten worden. De verlamde economie blijft onstabiel. bbp-groei: 3,3% bbp per inw: $7140 (kkp: $11.880) Inflatie: 5,2% Begroting ( % bbp) -4,1 Bevolking: 53,1m Jacob Zuma ligt op koers om herverkozen te worden in de presidentsverkiezingen van 2014, maar heeft moeite om de pragmatici in het centrum en de linkerzijde van zijn ANC-regering te verenigen. De groeiende middenklasse helpt de groei vooruit.