eXtra informatie op www.trends.be De studie 'China and India: The Reality Beyond the Hype' van Deloitte Research.
...

eXtra informatie op www.trends.be De studie 'China and India: The Reality Beyond the Hype' van Deloitte Research.Na een sterkte-zwakteanalyse ziet Deloitte Research de giganten China en India steeds meer op elkaar gelijken: de Siamese tweeling Chindia ontwikkelt zowel industriële productie als diensten. Wat zijn vandaag nog de opmerkelijkste verschillen? 1. Infrastructuur: China heeft veruit betere nutsvoorzieningen en infrastructuur, het beschikt over 1,4 miljoen kilometer snelwegen tegen 200.000 kilometer voor India, hoewel 20 miljard euro in nieuwe wegen de inhaalbeweging inzet. Chinese havens zijn beter uitgerust voor de nieuwe generatie schepen. Een cargo doet er zes dagen over om van Singapore naar Bombay te reizen, maar het kan een maand duren om de vracht te lossen. 2. Arbeid: hoewel India werk maakt van deregulering, blijven wetten uit zijn socialistische verleden grotendeels van toepassing. De Industrial Disputes Act maakt het moeilijk om werknemers te ontslaan of deeltijdse arbeiders in te schakelen. China heeft ook arbeidswetten, maar in de praktijk gelden ze niet. 3. Kleinhandel: China heeft recentelijk de meeste beperkingen afgeschaft en sterk geïnvesteerd in modernisering. India niet. Daar zijn buitenlandse investeringen in kleinhandel meestal verboden. 4. Handelsbelemmeringen: beide landen hebben invoertarieven en andere handelsbeperkingen verlaagd, maar China meer dan India, waar het gemiddelde tarief gezakt is van 56 % in 1996 tot 28 % in 2004. China's gemiddelde tarief zakte van 32 % naar 6 %, zodat Chinese bedrijven meer concurrentie ondervinden, en dus goedkoper en efficiënter zijn. 5. Kostprijs om zaken te doen: India is duurder om een zaak te starten, het duurt ook langer om iets te starten of contracten te sluiten of een bedrijf stop te zetten. In India kan men vlotter krediet vragen en er is meer rechtszekerheid voor investeerders. 6. Diensten: in India maken ze 51 % van het bruto binnenlands product (bbp) uit, in China 32 %. 7. Industrie: 39 % van het bbp in China, 16 % in India. Het omgevingsklimaat is in India gunstiger om kleine bedrijven te starten dan voor grootschalige productie. Maar het gemiddelde loon in India bedraagt ongeveer een vijfde van het Chinese. India zal meer gaan produceren, terwijl China stilaan opklimt in diensten. 8. Financiële dienstverlening: efficiënter in India, zodat kredietverlening er sneller toeneemt dan in China, waar bankleningen nog erg politiek gekleurd zijn. 9. Ondernemerschap: India heeft heel wat meer succesrijke privébedrijven dan China. Onzekerheid over eigendomsrechten zijn een rem op ondernemerschap in China, waar spaargeld vooral naar de staatssector gaat ten koste van privéondernemerschap E.B.