Kan je als manager anticiperen op perioden van laagconjunctuur? Op die vraag zocht het consultingbedrijf Arthur D. Little een antwoord bij de belangrijkste bonzen uit de chemiesector. In de chemie zijn de economische schokgolven bij uitstek een terugkerend leidmotief in de jaarverslagen.
...

Kan je als manager anticiperen op perioden van laagconjunctuur? Op die vraag zocht het consultingbedrijf Arthur D. Little een antwoord bij de belangrijkste bonzen uit de chemiesector. In de chemie zijn de economische schokgolven bij uitstek een terugkerend leidmotief in de jaarverslagen. Uit de rondvraag bij Duitse, Zwitserse, Nederlandse en Belgische chemiebazen concludeert Arthur D. Little dat managers geloven de impact van conjunctuurdips te kunnen verminderen. Maar ze gebruiken hiervoor slechts zelden een systematische aanpak. Zeventig procent van de managers verklaart dat ze beslissingen op dit gebied vooral ad hoc nemen. Drie kwart van de ondervraagde bedrijfsleiders vindt daarom dat ze meer aandacht moeten schenken aan het managen van cycli. Frederik van Oene, chemiespecialist bij Arthur D. Little: "Niet elk bedrijf is even sterk blootgesteld aan de economische cycli. Maar dat zo veel managers ruimte voor verbetering zien, is betekenisvol." Transparantie. Populair is het geloof in meer transparantie en een gedetailleerde informatiestroom over de bedrijfsactiviteiten. Zo hopen de bedrijfsleiders een beter zicht te krijgen op klantennoden en de evolutie van de vraag. Uiteraard wordt het afstemmen van de productiecapaciteit op de klantenbehoeften dan minder willekeurig. Kostenbeheer. Om de productiekosten in de hand te houden, zijn langetermijncontracten voor energie en grondstoffen raadzaam. Drie kwart van de ondervraagden doet het. Integratie van verschillende eigen activiteiten - bijvoorbeeld elektriciteit winnen uit het eigen productieproces of partnerships waarbij afvalproducten van de ene producent de grondstof van een andere groep wordt - is minder courant. Slechts de helft van de ondervraagden hanteert die aanpak. Activiteitenmix. Op het strategische niveau proberen de chemiegroepen cyclische crisissen te bestrijden door een andere activiteitenmix te kiezen. Zo verkocht DSM zijn petrochemische tak en profileert het bedrijf zich nu in de specialiteitenchemie. Shell en Atofina focussen dan weer in de gebieden waar ze al leiderschapsposities hebben. "Als de concurrentie beperkt is, of als je een leiderspositie hebt, wordt het makkelijker om de cycli te beheersen of goed door te komen," weet Van Oene. Daarom hecht bijvoorbeeld Solvay er de jongste jaren zoveel belang aan zijn farmatak uit te breiden. Topman Aloïs Michielsen is ervan overtuigd dat het vergroten van activiteiten in de specialiteitenchemie en de geneesmiddelen de resultaten van zijn chemiegroep minder gevoelig maakt voor de gevolgen van de economische cycli. Uitbesteden. Het uitbesteden van personeels- en andere kosten om de flexibiliteit tegenover een dalende vraag te behouden is erg populair. Alle managers gebruiken dit middel. Diensten. Om de toegevoegde waarde op te drijven bouwen de chemieconcerns in toenemende mate een productenaanbod met een pakket dienstverlening op. Koopjes. Cyclische dips hebben ook hun goede kanten. Drie kwart van de ondervraagde managers ziet een conjunctuurdip als een kans om overnames te doen tegen redelijke prijzen. De helft beschouwt tegendraads investeren als een winstgevende uitdaging. R.B. [{ssquf}]Een PowerPoint-presentatie van de volledige studie van Arthur D. Little.Chemiegroepen proberen cyclische crisissen te bestrijden door een andere activiteitenmix te kiezen.