Sinds 1 juli zijn de ondernemingsloketten geopend. Dat zijn privé-instanties waar ondernemers alle administratieve formaliteiten kunnen verrichten om bijvoorbeeld een vennootschap op te richten.
...

Sinds 1 juli zijn de ondernemingsloketten geopend. Dat zijn privé-instanties waar ondernemers alle administratieve formaliteiten kunnen verrichten om bijvoorbeeld een vennootschap op te richten. De introductie van de ondernemingsloketten is het fiasco geworden waar iedereen voor vreesde. Na de eerste week is ook duidelijk dat niemand voorbereid was op de kinderziekten. Hier en daar is al geopperd om tijdelijk terug te keren naar een papieren informatiestroom. Afgelopen maandag werd de Kruispuntbank voor Ondernemingen ( KBO) - een centrale databank met alle gegevens over de ondernemingen - alvast tijdelijk buiten werking gesteld. Het meest nijpende probleem is de software waarmee de ondernemingsgegevens in de KBO worden ingevoerd. De KBO Web Interface is onaanvaardbaar traag, valt herhaaldelijk uit en weigert soms toegang te verschaffen. Er werd van uitgegaan dat de software pas op 18 juni ter beschikking zou zijn om dan nog acht werkdagen door de ondernemingsloketten te worden getest. Dat zou al veel te weinig zijn geweest. Volgens DeFinancieel-Economische Tijd is de software echter pas op 30 juni geleverd, waardoor er geen enkele mogelijkheid tot testen was. De uitwerking en opvolging van de testprocedures zijn op 2 oktober van vorig jaar voor een geraamde 412.000 euro toegewezen aan de Leuvense specialist PS-Testware. Gedelegeerd bestuurder Peter Sterck bevestigt dat de problemen acuter zijn dan voorzien, omdat het project achterstand heeft opgelopen. Maar, zegt hij, "we hebben wel degelijk enkele weken de tijd gehad om te testen. Dit is een redelijk typisch ontwikkelingstraject. Het loopt niet zoveel slechter dan andere kritische applicaties. Belangrijk is dat we een proces in gang hebben gezet dat ervoor zorgt dat de toepassing binnen een redelijke termijn bruikbaar is." Vennootschappen krijgen hun 'ondernemingsnummer' - een nummer dat het vroegere handelsregister- en BTW-nummer vervangt - ook in de nieuwe procedure niet aan het ondernemingsloket, maar bij de griffie van de handelsrechtbank. Daar moeten ze na de oprichting bij de notaris hun officiële stukken nog steeds deponeren. De griffie tikt de gegevens bij de KBO in en krijgt dan het ondernemingsnummer. Met dat nummer kan de vennootschap naar het ondernemingsloket om zich in het handelsregister te registreren en de nodige attesten aan te vragen. Omdat de KBO Web Interface zo slecht werkt, stapelen de dossiers zich bij de griffie op en kunnen de ondernemingsnummers niet worden uitgereikt. In twee grote Vlaamse provinciesteden waar we de griffie op vrijdag 4 juli tussen 15.00 en 16.00 uur contacteerden, had men die dag elk slechts drie of vier dossiers behandeld - terwijl er telkens enkele tientallen waren ontvangen. Er zijn ook moeilijkheden met de codificaties ('gedelegeerd zaakvoerder' schijnt een functie te zijn, andere codificaties ontbreken dan weer). Sommige bewerkingen, zoals wijzigingen aan rechtspersonen, konden nog helemaal niet worden uitgevoerd. Ondernemingsloketten hadden ook veel moeite om informatie in de KBO in te brengen. Acerta, een sociaal secretariaat, tikte de aanvragen voorlopig alvast in een eigen toepassing in, zodat de gegevens tenminste al geregistreerd waren. Daarna zouden ze alsnog in de KBO moeten worden ingevoerd, zodat hier dubbel werk werd gedaan. Daar is extra personeel voor nodig. Ondernemingsloketten rekenen een vast bedrag aan voor hun diensten, maar moeten op hun beurt de KBO vergoeden voor hun transacties. "Als we een dossier invoeren en de web interface crasht halverwege, dan is de afwerking van dat dossier een 'wijziging'. Maar voor een wijziging worden we opnieuw getarifeerd," zegt een informaticus van een ondernemingsloket. De melding dat er bij de KBO ongeveer 6000 transacties per dag worden genoteerd, is dan ook niet noodzakelijk een teken dat de zaken goed gaan. Afgelopen maandag werd alvast beslist de KBO Web Interface tijdelijk buiten werking te stellen. Maar afgezien van die technische kinderziekten hebben de gebruikers ook nog wat moeite met hun rol. Wie zich kort voor 1 juli in het handelsregister inschreef, kreeg later bij het ondernemingsloket te horen dat hij zich opnieuw moest inschrijven (en betalen), want hij had geen ondernemingsnummer. Onnodig, want het bestaande handelsregisternummer wordt in een ondernemingsnummer omgezet, alleen zit daar een aantal dagen achterstand op. In tegenstelling tot eerdere berichten blijft tot nader order een afzonderlijk bezoek aan de BTW-administratie verplicht om een BTW-nummer te krijgen. De federale overheidsdienst Informatie- en Telecommunicatietechnologie (Fedict ) werkte voor de derde keer na elkaar tijdens het weekeinde door om de situatie recht te trekken. Voorzitter Jan Deprest van het directiecomité van Fedict zei vorige vrijdag dat ook de ondernemingsloketten het weekend zouden doorwerken en de twee help desks bleven operationeel. De kinderziekten kunnen "nog wel een paar weken" aanhouden, geeft hij toe. "We werken die systematisch weg, de zwaarste eerst. De interface zelf is eenvoudig genoeg, maar daarmee weet men nog niet altijd welke informatie moet worden ingevoerd," zegt Deprest. Een topambtenaar verwoordt het wat minder subtiel en gewaagt ronduit van "chaos". Afvloeiingen bij Belgacom. Volgens een vakbondsman zal er bij Belgacom pas over nieuwe afvloeiingen worden onderhandeld als duidelijk is hoeveel statutaire personeelsleden er bij de overheid kunnen worden gereaffecteerd. Bij het formatieberaad was het plan gerezen om 2500 ambtenaren naar administratieve functies bij de politie te versluizen. Problemen voor Mitiska. Jorn Jensen wil af van zijn participatie van 19,21 % in Interiors for Europe, het bedrijf waarin Mitiska zijn internationale activiteiten in vloerbekleding onderbracht. De Deen Jensen stond in 1975 mee aan de wieg van Carpetland in België. Interiors ging zwaar onderuit door het faillissement van Frick Teppichboden Supermarkte in Duitsland. HNN behoudt American Ro-ro Carriers. De Antwerpse goederenbehandelaar Hesse Noord Natie heeft het contract met de Amerikaanse rederij American Ro-ro Carriers ( ARC) kunnen verlengen. Het Amerikaanse leger maakt geregeld gebruik van de schepen van ARC voor zijn materiaalverplaatsingen. Door de Belgische houding in de Iraakse oorlog en de genocidewet gingen volgens het Antwerps Havenbedrijf veertien contracten verloren, en ook het ARC-contract hing een tijdlang aan een zijden draadje. Gedragscode bij Interbrew. De internationale koepel van de vakbonden voor de voeding UITA onderhandelt met Interbrew over een gedragscode voor de diverse filialen wereldwijd van de brouwer. De code streeft naar een waardige behandeling van de sociale organisaties in de diverse landen en de naleving van de lokale sociale wetgeving. Ipem bouwt in Nederland. Het engineeringbedrijf Ipem ( International Port Engineering and Management) heeft in Nederland het contract binnengehaald om de haven van Kampen aan de IJssel uit te bouwen. Het is de bedoeling om er op een terrein van 60 hectare een insteekhaven en een industrieterrein te ontwikkelen. Het gaat om het eerste PPS-project (publiek-private samenwerking) van die aard bij onze noorderburen Bruno Leijnse Wolfgang RieplIn tegenstelling tot eerdere berichten blijft voorlopig een afzonderlijk bezoek aan de BTW-administratie verplicht om een BTW-nummer te krijgen.