Vlaams minister van Economie en Buitenlandse Handel Patricia Ceysens ( VLD) stelt het gebruik van de opleidings- en adviescheques open voor de tabakssector. Tot op vandaag werden de tabaksverwerkende bedrijven uitgesloten van dergelijke economische steunmechanismen. Daarmee zaten ze in hetzelfde verdomhoekje als de wapen- en munitiehandel, die vooralsnog niet mee kunnen genieten van de cheques.
...

Vlaams minister van Economie en Buitenlandse Handel Patricia Ceysens ( VLD) stelt het gebruik van de opleidings- en adviescheques open voor de tabakssector. Tot op vandaag werden de tabaksverwerkende bedrijven uitgesloten van dergelijke economische steunmechanismen. Daarmee zaten ze in hetzelfde verdomhoekje als de wapen- en munitiehandel, die vooralsnog niet mee kunnen genieten van de cheques. "Oorspronkelijk werd de tabakssector aan de kant gezet omdat het een beladen product is. Maar op die manier werden de werknemers uit de tabaksindustrie gediscrimineerd en dat kon niet. Bovendien kregen we uit de sector zelf ook de vraag om die discriminatie ongedaan te maken," zegt Ceysens. Staat die Vlaamse steun dan niet haaks op de federale inspanningen om het roken te ontraden? Ceysens: "Neen, absoluut niet. Je kunt dit niet over dezelfde kam scheren. Onze steun in de vorm van opleidingscheques is geen steun aan het roken zelf. We geven zulke steun ook aan de biersector, maar dat is toch ook geen vrijgeleide om te zeggen: drink er maar op los?"Volgens cijfers van het kabinet-Ceysens bestaat de Belgische verwerkende tabaksindustrie uit 36 bedrijven, waarvan er 29 in Vlaanderen zijn gevestigd. Die bedrijven realiseren samen een omzet van 2,9 miljard euro en geven werk aan ongeveer 3000 mensen. De toegevoegde waarde bedraagt zowat 285 miljoen euro. "De productie van sigaren - sigaretten worden niet meer geproduceerd in ons land - is voor ruim 80 % bestemd voor de export. Het is een vrij dynamische sector met historische wortels," zegt Ceysens. "Ik bekijk dit dossier dan ook door de bril van minister van Buitenlandse Handel. Waarom zouden we onze internationale concurrentiepositie hypothekeren? Laten we niet naïef zijn: indien deze bedrijven zouden verdwijnen, springen buitenlandse bedrijven meteen in dat gat. Ons standpunt is dat we vanuit Vlaanderen niet de rest van de wereld de les kunnen spellen en iedereen doen stoppen met roken door onze bedrijven uit te sluiten van steunmaatregelen. Ik zie dan ook geen reden om die sector niet te laten meegenieten van de steun die de Vlaamse overheid aan andere bedrijven wél geeft." Een aanvaring met Europa vreest ze niet: "Alles is goed afgetoetst."De opleidingscheques worden vanaf het midden van mei 2004 bovendien volledig elektronisch. De papiermolen voor het aanvragen van de cheques valt weg, net als het evaluatiedossier voor bedrijven. Ceysens: "Bedrijven krijgen een elektronische portefeuille waarmee ze maximaal 200 cheques voor een waarde van 6000 euro kunnen kopen. De maatregel wordt bovendien uitgebreid naar vzw's en geldt voortaan ook voor meewerkende echtgenoten."L.D."Waarom zouden we de tabakssector niet steunen en de biersector wel?"