Het remuneratiepakket van de CEO van een Bel-20-bedrijf bedroeg in 2021 gemiddeld 2,4 miljoen euro, een stuk meer dan de 1,9 miljoen het jaar voordien. Dat blijkt uit ...

Het remuneratiepakket van de CEO van een Bel-20-bedrijf bedroeg in 2021 gemiddeld 2,4 miljoen euro, een stuk meer dan de 1,9 miljoen het jaar voordien. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Vlerick Business School naar de toplonen van de Belgische beursgenoteerde bedrijven. De kloof met de lonen van CEO's van de Bel-Mid (908.115 euro) en de Bel-Small (587.482 euro) valt op. Die neemt toe, ook al is de vaste verloning de voorbije jaren relatief stabiel gebleven. Maar vooral de langetermijnincentives (bonussen zoals aandelenopties) zijn toegenomen, en die bepalen in belangrijke mate het grote verschil tussen het vergoedingspakket van een Bel-20-CEO en dat van een andere Belgisch beursgenoteerd bedrijf. Bij een Bel-20'er kunnen die langetermijnincentives oplopen tot 2 miljoen euro, bij een Bel-Small is dat 200.000 euro.