Achter de Luxemburgse holding Wernelin schuilt de familie De Spoelberch uit Wespelaar, meer bepaald de vijf kinderen van Werner de Spoelberch (1902-1987). Het boegbeeld van deze tak is InBevbestuurder Philippe de Spoelberch.
...

Achter de Luxemburgse holding Wernelin schuilt de familie De Spoelberch uit Wespelaar, meer bepaald de vijf kinderen van Werner de Spoelberch (1902-1987). Het boegbeeld van deze tak is InBevbestuurder Philippe de Spoelberch. De zoektocht naar dat aandeelhouderschap achter Wernelin is geen gemakkelijke taak. Wernelin is al de zesde vennootschap waarin de familie haar InBevbelang parkeerde. In Wernelin werd het belang ingebracht in april 2003, met een waardering van 1,106 miljard euro. Dat is een fiks pak hoger dan de waardering in de eerste vennootschap. Op 29 mei 1992 bracht de familie De Spoelberch uit Wespelaar haar belang in het toenmalige Interbrew onder bij de Belgische vennootschap Verlafin. Die inbreng leidde tot een toenmalige kapitaalverhoging van 83,3 miljoen euro. Die dag in mei 1992 is meteen de laatste die precies weergaf hoe de aandeelhoudersverhoudingen lagen. Philippe de Spoelberch en afstammelingen waren goed voor 24,17 % van de inbreng. Maar later verdwijnt elk precies spoor naar de aandeelhoudersverhoudingen. Einde december 2001 stak de participatie in Interbrew bijvoorbeeld in de Belgische nv Algor. Bij de vereffening op 26 december 2001 was Algor in het bezit van 176.400 aandelen in Interbrew, en 86,4 miljoen certificaten van de Stichting Interbrew. In die stichting administratiekantoor naar Nederlands recht groepeerden de Belgische familiale aandeelhouders net vóór de beursgang in december 2000 hun belang in de brouwer. De verkoop van de InBevaandelen door Wernelin is een logisch gevolg van de fusie met de Brazilianen van AmBev. In de nieuwe Stichting InBev steken 180 miljoen aandelen van de Belgen, en 141,7 miljoen aandelen van de Brazilianen. Die 321,7 miljoen aandelen blijven minimaal twintig jaar in de stichting, schrijft het aandeelhoudersakkoord. Maar vóór de fusie bevatte de stichting 275,1 miljoen Belgische aandelen. Er waren dus 95,1 miljoen Belgische familiale aandelen 'op overschot'. Die mogen verkocht worden. Gezien de historisch hoge koers van InBev mag de begerigheid van de aandeelhouders niet verwonderen. Een van de redenen van de fusie met AmBev was de vraag bij sommige Belgische aandeelhouders naar het liquide maken van hun aandelen. Het gevolg was de stichting in haar vernieuwde vorm, en het vrijmaken van de 95,1 miljoen aandelen. Want sommige aandeelhouders stelden zich niet langer tevreden met alleen maar de dividenduitkering van de brouwer. De Luxemburgse vennootschap Wernelin keerde in haar jongste boekjaar (tot einde mei 2005) 33 miljoen euro uit aan dividenden. Het balanstotaal bedroeg 1,137 miljard euro, de financiële vaste activa (wellicht uitsluitend het belang in InBev) werden gewaardeerd tegen 1,107 miljard euro. Wolfgang Riepl