Telkens als een gemeente achterblijft zonder geldautomaat, regent het boze reacties van klanten en lokale ondernemers.
...

Telkens als een gemeente achterblijft zonder geldautomaat, regent het boze reacties van klanten en lokale ondernemers. LUC VANDERGOTEN. "Het aantal bankagentschappen is de voorbije jaren structureel gedaald. Vaak verdween met het laatste bankkantoor ook de geldautomaat uit het dorp. De bewoners van meer dan 400 gemeenten in België hebben geen toegang meer tot een geldautomaat. Ze moeten voor afhalingen naar een naburig dorp of de hoofdplaats van de gemeente. En nu bepaalde banken hun kantoren versneld willen sluiten, zal de situatie enkel verergeren." De banken zeggen dat hun klanten online en mobiel kunnen betalen, of met de kaart terechkunnen in de winkel. VANDERGOTEN. "Dan gaan ze voorbij aan de realiteit. Wij hebben een onderzoek gedaan en vastgesteld dat specifieke doelgroepen behoefte blijven hebben aan cash. Eerst en vooral ouderen die minder mobiel zijn en die vasthangen aan hun gewoontes. Ten tweede jongeren, die op een fuif of de jeugdclub met cash betalen. Ten derde minder gegoede mensen, die geen computer of internettoegang hebben. Door geen cash meer aan te bieden, treffen de banken vooral de mensen die het moeilijk hebben. En dan is er nog het privacy-aspect van de uitgaven. Nogal wat mensen zijn bezorgd over wat de banken met die data aanvangen. De financiële sector ijvert heel erg voor een cashloze maatschappij, maar wij zijn ervan overtuigd dat cash nog minstens tien tot vijftien jaar de dienst zal uitmaken." Volgens de banken zijn het beheer en het onderhoud van de geldautomaten te duur. VANDERGOTEN. "Wij weten dat de Belgische banken elkaar 70 cent aanrekenen voor elke transactie van een klant van een andere bank. Dat zal in de buurt van de reële kostprijs komen. De grootste kostenpost is het waardetransport, dat volgens onze berekeningen zowat de helft van de kosten uitmaakt. Wij denken dat die kosten fors naar beneden kunnen, door meer cashstortingen toe te laten. Nu kunnen klanten dat enkel bij hun eigen bank, en niet aan alle automaten. Als de klanten cash storten, moet de automaat minder vaak worden aangevuld. Ook de frequentie van de wekelijkse transporten naar de Nationale Bank, die de biljetten op hun kwaliteit controleert, kan volgens ons worden verlaagd." U wilt een white-labelgeldautomaat op de markt brengen die ook andere functionaliteiten aanbiedt. VANDERGOTEN. "Samen met onze Italiaanse partner Auriga hebben wij het consortium Cash2All opgericht. De bedoeling is een oplossing te bieden die voorziet in de distributie van cash als een basisdienst, met het behoud van de commerciële identiteit van de banken. De basisdienst vullen we aan met bijkomende functionaliteiten, zoals het uitvoeren van overschrijvingen. Wij willen het hele systeem goedkoper maken voor de banken, door het aan te bieden als een dienst ( ATM as a service). Ik denk dat de banken beseffen dat ze rond basisinfrastructuur en -diensten beter kunnen samenwerken, maar ik sluit niet uit dat ook de overheid het model wil ondersteunen."