Sensibiliseringscampagnes langs de weg zijn al jaren een specialiteit van het BIVV. Verkeersveiligheid wordt in de zesde staatshervorming echter overgedragen naar de regio's. En dat heeft gevolgen voor het BIVV. "Daarom hebben we de afgelopen drie jaar belangrijke veranderingen doorgevoerd", zegt gedelegeerd bestuurder Karin Genoe. "We zien het instituut nu als een partner voor iedereen die naar onze expertise op zoek is. Om te beginnen hebben we nu al een koppeling met vier kabinetten in plaats van enkel met de federale minister van Mobiliteit."
...

Sensibiliseringscampagnes langs de weg zijn al jaren een specialiteit van het BIVV. Verkeersveiligheid wordt in de zesde staatshervorming echter overgedragen naar de regio's. En dat heeft gevolgen voor het BIVV. "Daarom hebben we de afgelopen drie jaar belangrijke veranderingen doorgevoerd", zegt gedelegeerd bestuurder Karin Genoe. "We zien het instituut nu als een partner voor iedereen die naar onze expertise op zoek is. Om te beginnen hebben we nu al een koppeling met vier kabinetten in plaats van enkel met de federale minister van Mobiliteit." Het was lang onduidelijk welke aspecten uit het activiteitenpakket van het BIVV zouden worden geregionaliseerd. Uiteindelijk zijn dat het rijgeschiktheidsonderzoek, de kwaliteitscontrole van de toestellen die worden gebruikt in de auto-inspectie en het deel communicatie en sensibilisering. Genoe: "Omdat we wisten dat er een regionalisering aankwam, zijn we gaan kijken wat een verkeersveiligheidsinstituut in België zoal kan doen, maar ook voor wie het kan werken." Het aantal personeelsleden is gezakt van 150 naar 135 werknemers, maar dat was eerder een efficiëntieoefening. Toch heeft de regionalisering ook gevolgen voor de financiering. Tot eind dit jaar krijgt het BIVV nog 6 procent van de inkomsten van de auto-inspectiecentra. Dat was tot op heden goed voor twee derde van de totale inkomsten. Het overgebleven derde kwam van diensten die het centrum verleende aan lokale overheden en bedrijven. Nu de inkomsten uit auto-inspectie verdwijnen, moet het BIVV rondkomen met eigen inkomsten en een federale dotatie. Vooralsnog is het werkingsbudget kleiner dan voorheen. Een en ander maakt dat het belang van de dienstenpoot moet toenemen. "Uitsluitend met de federale dotatie kunnen we misschien wel overleven, maar dat willen we niet", zegt Genoe. "De diensten die we nu voor verkeersveiligheid en mobiliteit al ontwikkelen, willen we nog verder uitbouwen. We evolueren van een vzw die voor de overheid werkt, naar een organisatie die op zich kan staan als dienstverlener. Maar we blijven wel een vzw met de missie om bij te dragen aan de vermindering van het aantal verkeersslachtoffers." De activiteiten van het BIVV zijn daarom georganiseerd als een waaier van diensten die gegroepeerd worden in drie pijlers of centra: een kenniscentrum verkeersveiligheid; een centrum voor public affairs, regulatory and innovation; en een adviesbureau verkeersveiligheid. "We krijgen almaar vaker vragen voor contractonderzoek voor bedrijven. Dat kan gaan van verzekeraars tot bandenproducenten", zegt Karin Genoe. "Ook vragen bedrijven ons advies over mobiliteit en verkeersveiligheid." De afgelopen vijftien jaar is het aantal verkeersdoden gedaald tot 724. De doelstelling is om tegen 2020 dat aantal tot 420 te reduceren. Dat blijft de eerste bezorgdheid van het nieuwe BIVV. Om dat te bereiken mikt de vzw niet meer enkel op de grote campagnemiddelen. "We zitten nu meer in een doelgroepenbenadering", zegt Genoe. "Professionele chauffeurs moet je bijvoorbeeld anders benaderen om resultaten te boeken." Dat doelgroepenbeleid geeft ook aanleiding tot nieuwe adviezen en diensten. Een voorbeeld is een studie naar het gedrag van chauffeurs van lichte bestelwagens. De opdrachtgever kan net zo goed de overheid zijn, als een bedrijf dat zijn bestelwagens verhuurt. "Dat is de verandering die we hebben gedaan", zegt Genoe. "We hebben ons van campagnemaker ontwikkeld tot een kenniscentrum dat zijn diensten nationaal en internationaal aanbiedt." ROELAND BYL