De Universal Serial Bus komt eraan een standaard van Intel die IBM-compatibele pc's over relatief goedkope kabels met allerhande randapparatuur verbindt.
...

De Universal Serial Bus komt eraan een standaard van Intel die IBM-compatibele pc's over relatief goedkope kabels met allerhande randapparatuur verbindt.Op sommige pc's is hij al ingebouwd. En als u binnen enkele weken een computer wilt kopen, dan zal de verkoper er meteen bij vertellen dat in de toekomst alle computers met dit kleinood zullen worden uitgerust : de USB of Universal Serial Bus, een nieuwe standaard die de koppeling van de pc met randapparatuur flink zal vereenvoudigen. Helemaal ongelijk heeft hij niet, die verkoper, hoewel het nog verschillende jaren zal duren voor de omschakeling definitief is voltooid. Niettemin is de USB nu al aanwezig op computers die gebruik maken van de nieuwe moederborden van Intel. Zo is hij bijvoorbeeld ingebouwd in het nieuwe gamma van de Deskpro-PC's van Compaq, wat niet wegneemt dat de oude poorten er ook nog altijd zijn. Op termijn moet de USB de oude seriële poorten (de fameuze COM 1 en COM 2) van de huidige pc's vervangen en wellicht ook de parallelpoort. Die poorten worden gebruikt om modems, muizen en andere randapparatuur aan de pc te koppelen. SNELLER.Waarom die overschakeling ? De Universal Serial Bus biedt ten opzichte van de oude standaarden heel wat voordelen. In de eerste plaats is hij veel sneller. De snelheid van de gegevenstransmissie leunt tegen de 12 megabits per seconde aan en dat is veel meer dan de huidige poorten, die maar enkele kilobits per seconde draaien.Ook het toetsenbord en de muis zullen op een USB kunnen aangesloten worden. Die hebben echter zo'n hoge snelheden niet nodig en, vermits de informaticasector nog steeds het zuinigheidsprincipe huldigt, beschikt de USB dan ook over de mogelijkheid om op een tweede, veel tragere snelheid te draaien (1,5 megabit per seconde).Een ander voordeel van de nieuwe bus is niet alleen dat er heel wat verschillende randapparatuur kan worden op aangesloten (modem, toetsenbord, muis), maar ook dat dit tegelijkertijd kan gebeuren. Op die manier kunnen tot 127 randapparaten aan één enkele universele bus worden gekoppeld. Eveneens interessant is dat al die toestellen kunnen worden afgekoppeld of uit de keten genomen zonder dat het systeem hoeft stilgelegd.In feite is de USB dus een plug and play-kleinood. De aangesloten toestellen worden door het systeem herkend en geïnstalleerd. Als ze worden afgekoppeld, worden ze door het systeem gedesinstalleerd. Een laatste voordeel is dat de toestellen die ontworpen werden om op een USB te functioneren, normaal gezien goedkoper zijn dan de andere. De USB luidt het tijdperk van de vereenvoudiging in. Tot nog toe scheen het de regel te zijn dat er voor elk randapparaat een specifieke bus moest zijn, of toch zo goed als. Het toetsenbord had zijn ingang, de muis gebruikte COM 1 (omdat de bus voor het toetsenbord al in gebruik was). De USB verzoent dit alles en laat toe alle mogelijke randapparatuur te koppelen aan de pc. CONCURRENTIE ?Eigenlijk vormt de USB de nieuwe norm waaraan de informaticasector zich zal moeten aanpassen. Hij kwam tot stand dankzij de samenwerking van bedrijven als Intel, Microsoft, IBM, Compaq, Digital, NEC en Northern Telecom. Intel produceert moederkaarten uitgerust met de nieuwe bus. Dergelijke kaarten bevinden zich al in de nieuwe computers die door de fabrikanten-partners worden geproduceerd. Ontwerpers van randapparatuur volgen en beginnen stilaan hardware te ontwikkelen voor die USB. Dat is onder meer het geval voor Logitech en Microsoft ( joysticks) of Philips (voor geluidsoverdracht). Stilaan baant de USB zich een weg naar de uiteindelijke erkenning. Heeft de USB concurrentie ? Het antwoord is "ja". We mogen immers de SCSI (spreek uit : skuzi) niet vergeten die met zijn hoog debiet en de mogelijkheid om verschillende randapparaten in serie te koppelen heel wat gelijkenis vertoont met de USB. Maar er is ook de FireWire (de codenaam voor de norm IEEE 1394) die gelijkaardige karakteristieken vertoont, behalve dan dat hij nóg hogere snelheden haalt er wordt zelfs gerept van 100 tot 400 Megabit per seconde. Beide systemen (USB en IEEE 1394) hoeven echter niet lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Ze vullen elkaar in zekere zin aan omdat ze verschillende snelheden hanteren. En met zijn hoog doorstroomdebiet is de FireWire eerder aangewezen voor de overbrenging van digitale videosignalen, terwijl de USB kan gebruikt worden voor modems, toetsenborden, printers en zelfs gecomprimeerde videobeelden (volgens de MPEG-norm) die niet zo'n hoge snelheden nodig hebben. We komen eens te meer terug op het zuinigheidsbeginsel. In werkelijkheid is de USB geen concurrent voor SCSI, wél de FireWire. Zijn snelheid maakt het mogelijk om harde schijven en cd-rom-spelers aan te sluiten, waarvoor tot nu toe vooral SCSI-poorten werden gebruikt. De toekomst van de USB lijkt verzekerd, ook al zal het nog wel een tijdje duren voor hij de oude poorten volledig van de markt heeft gedrongen. Al die "in- en uitgangen" zullen nog een poosje moeten samenleven. Per slot van rekening duurde het ook verschillende jaren voor de floppy's de baan ruimden voor diskettes. FC DE COMPAQ DESKPRO Nu al op de markt met universele seriële bus.