Tegen u allen, en ook tegen Stany Boone, erevoorzitter BAN Vlaanderen; Guido Verswij...